Stemwijzer voor Modern Werkenden

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Onlangs hebben we als Werkvereniging onze Toekomstvisie: Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken naar alle Tweede Kamerleden en partijprogramma commissies verstuurd. Inmiddels verschijnen de eerste conceptpartijprogramma’s. Wij zijn daarom druk in de weer om te kijken in hoeverre deze partijprogramma’s inspelen op de behoeften van Modern Werkenden zoals die uit Jouw Stem naar voren zijn gekomen. Kort samengevat komen die hierop neer: 

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden;
2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig ondernemerschap en het combineren van werkvormen;
3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap;
4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;
5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;
6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

We zullen de partijprogramma’s nauwkeurig bestuderen om inzichtelijk te maken in welke mate de partijprogramma’s op jullie wensen en behoeften inspelen. Dit doen we onder andere omdat we zelf inmiddels geen idee meer hebben op welke partij we moeten stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *