WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden BBB

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Het concept-verkiezingsprogramma van de BBB ‘Van vertrouwenscrisis naar Noaberstaat’ besteed uiteraard veel aandacht aan boeren, burgers, landbouw en klimaat en in vergelijking met het verkiezingsprogramma van de provinciale statenverkiezingen en een stuk meer aan ondernemers en zzp’ers. Ook heeft de BBB oog voor de toename van het aantal Modern Werkenden. 

In de afgelopen jaren zijn onze verwachtingen ten aanzien van werk en de invulling daarvan sterk veranderd. Zo wisselen we vaker van werkgever en daarbij stappen we ook vaker over naar een nieuw werkgebied. […] Met al deze veranderingen is het belangrijk dat de arbeidsmarkt mee verandert om deze aantrekkelijk te houden. Meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten en minder verschillen tussen vast en flex/ZZP zijn nodig. Ook een andere manier van belasting heffen, zodat meer werken ook daadwerkelijk loont, is nodig. De basishouding van de overheid moet zijn dat zij werknemers, werkgevers en vrijwilligers vanuit vertrouwen benaderd worden. 

Ook wil de BBB dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering, net als de Werkvereniging, voor iedere werkende inwoner in Nederland beschikbaar is. Hoe ze daar invulling aan willen geven, wordt helaas niet duidelijk. 

BBB heeft de klok horen luiden…

Helaas houdt het daar wel zo’n beetje op want ook de BBB heeft weinig boodschap aan de wil van de werkenden. Wat de Werkvereniging betreft, erkennen zij de echte motieven van zzp’ers, om voor zichzelf te beginnen te weinig. De BBB trapt, net als de meeste andere partijen, in het frame dat het overgrote deel van de mensen die zzp’er worden, dat doen voor de fiscale voordelen, om de rotklusjes op werknemers af te wentelen, en dat zzp’ers zelf de hoofdprijs zouden vragen.

Het tarief van ZZP’ers werkzaam in het publieke domein wordt gemaximeerd ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst inclusief een reële opslag. Avond- nacht- en weekenddiensten leiden zowel voor mensen in loondienst als ZZP’ers tot een toeslag op het uurtarief. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door minder flexwerkers en ZZP’ers in te huren en meer mensen een vast contract te geven. 

Dat de overheid zelf een grote rol speelt bij de hoge tarieven van zzp’ers doordat zij vooral met dure bemiddelingsbureaus werken, lijkt helaas nog niet voldoende tot de partij door te dringen. 

Vaste contract stimuleren

Ook de BBB wil vooral het vaste contract stimuleren.

Wij willen het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en ZZP’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen. […] Zorgpersoneel in loondienst moet meer zeggenschap, regie en voorrang krijgen over roosters en werktijden. De vlucht naar ZZP-schap onder zorgpersoneel moet worden voorkomen.

Conclusie

Dat de verwachtingen van de BBB ten aanzien van werk en de invulling daarvan sterk is veranderd en mensen vaker van werkgever wisselen en daarbij ook vaker overstappen naar een nieuw werkgebied, heeft er kennelijk nog niet voldoende toe geleid dat onze arbeidsmarkt en sociale zekerheidsstelsel hier ook op aangepast moeten passen willen we alle werkenden wendbaar en weerbaar houden. We zullen de BBB dan ook aansporen om hier een visie op te formuleren omdat we denken dat ze er nog onvoldoende van doordrongen zijn dat Nederland momenteel meer dan 1,2 miljoen zzp’ers telt, die samen goed zijn voor zestien zetels. En als je daar alle andere Modern Werkenden bij optelt, dan gaat het om zo’n 4 miljoen mensen: dat is 30% van alle kiesgerechtigden. De Werkvereniging roept politiek Den Haag op om echt te gaan luisteren naar wat Modern Werkenden beweegt. Laat hen meepraten, kijk naar moderne werk- en sociale zekerheidsvormen die vanuit de samenleving zelf komen. En kom met maatregelen die alle Nederlanders wendbaar en weerbaar maken.

Partijprogramma BBB langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van de BBB nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de betreffende pijler gerangschikt. Een plus of een min geeft aan of de partij een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord ‘we’ vervangen door ‘ze’ om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig professionals en het combineren van werkvormen

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap

+ We beschermen ons midden- en kleinbedrijf tegen regeldruk en administratieve lasten voor maat- schappelijk ondernemen die gemaakt zijn voor multinationals (OESO-richtlijnen).
+ Onze concurrentiekracht holt achteruit. Vaak door extra Nederlandse regelgeving en hoge lasten. We moeten ons op nationaal en internationaal niveau inzetten om regelgeving te verminderen. Daardoor kunnen ondernemers weer doen waar zij goed in zijn: innoveren en waarde toevoegen.

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

+ Een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet voor iedere werkende inwoner in Nederland beschikbaar zijn. 

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

Terug naar de kieswijzer

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *