De Coöperatie Modern Werkenden

Hulp aan zzp’ers die in een coöperatie (willen) werken 

De overheid legt modern werken steeds meer aan banden. Het soort opdrachten dat je als zzp’er mag uitvoeren, wordt beperkt door de Wet DBA. Het streven van de overheid is, dat je alleen nog kunt werken in drie vormen. Je bent (op uitzonderingen na, zoals boekhouder, kapper, fietsenmaker) óf ondernemer met personeel, dan wel werknemer, dan wel uitzendkracht. De Werkvereniging vindt dit een achterhaald idee. We komen op voor het recht om te werken zoals jij dat wilt. Daarom helpt de Werkvereniging graag bij het opzetten van je eigen coöperatie.

Inmiddels werken ruim een miljoen mensen als zzp’er. Een even groot (moeilijker te tellen want niet als zodanig bijgehouden) aantal werkenden combineert freelance werk of een bedrijfje met bijvoorbeeld een parttime baan of studie. De Werkvereniging komt voor hen op. Dat doen we op allerlei manieren, en vanaf nu ook bij het oprichten van een coöperatie voor Modern Werkenden. De Werkvereniging biedt advies en ondersteuning aan zzp’ers die een coöperatie willen oprichten of in een coöperatie werken. De eerste Modern Werkenden coöperaties zijn inmiddels in oprichting!

Waarom werken in een coöperatie?

Een coöperatie is een vereniging van leden waarin minimaal 2 personen samen ondernemen. Zzp’ers die in zo’n ondernemerscoöperatie werken, zijn in gezamenlijkheid eigenaar van dit bedrijf. In een ondernemerscoöperatie werken de leden zelfstandig samen. De Coöperatieve Vereniging U.A. (= uitgesloten aansprakelijkheid!) heeft als doel het financieel voordeel van de leden.

Waar komt het vandaan?

De coöperatie is al een oude samenwerkingsvorm van bijvoorbeeld bloemenkwekers die in gezamenlijkheid een veiling exploiteren of melkveehouders die samen zuivelproducten gaan produceren en verkopen. Ieder lid is zelfstandig ondernemer, bepaalt zelfstandig of en hoe hij meedoet maar kan met de coöperatie klanten bereiken die anders onbereikbaar blijven. De leden geven hun zelfstandigheid niet op maar zijn lid van de coöperatieve vereniging u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid). Een mooi ‘nieuw’ voorbeeld is de Gastoudercoöperatie Nederland waarin sinds 2018 samenwerken en gezamenlijk een gastouderbureau beheren en inkoopvoordelen behalen op onder andere de inkoop van opleidingen en andere bedrijfskosten.

Dit zijn de voordelen

 • Leden maken zelf afspraken over de verdeling van de winst van een coöperatie. Het bestuur gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden.
 • Leden kunnen -anders dan bij een maatschap- stoppen of instappen zonder dat het voortbestaan van de coöperatie in gevaar komt.
 • Een coöperatie kan meedingen bij complexere aanbestedingen waarvan zzp’ers vaak uitgesloten zijn.
 • Een coöperatie kan ondersteunen bij het opzetten van een schenkfonds of een onderlinge waarborgmaatschappij u.a. voor het beschermen van het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, en kan wellicht onder de nieuwe pensioenwet alternatieven bieden die beter passen bij de Modern Werkenden.
 • Daarnaast kan het werken in een coöperatie met andere zzp’ers in een specifieke branche voordelen bieden als: elkaar kunnen vervangen bij ziekte, elkaar attenderen op opdrachten, gezamenlijke inkoop of marketing, intervisie, enzovoort. 

Een overweging waard voor bijvoorbeeld zelfstandige zorgprofessionals, psychologen/psychiaters, fitnesstrainers, health professionals, communicatie-professionals, professionals in de mediasector (redacteuren, cameramensen, editors), onderwijs, HRM en vele andere beroepsgroepen.

Dit biedt de Werkvereniging

Wanneer je als groepje ZZP’ers wil gaan samenwerken in een coöperatie ondersteunen wij je bij het opzetten van een Modern Werkenden Coöperatie via de volgende dienstverlening:

– De Werkvereniging verzorgt de statuten van de MW Coöperatie 
– De MW Coöperaties krijgen automatisch het Keurmerk Werkvereniging 
– De Werkvereniging biedt de MW Coöperatie toegang tot onze klachtencommissie en onze vertrouwenspersoon .
– De Werkvereniging verzorgt 10 uur aan advies en begeleiding in de eerste zes maanden bestaande uit: 

 • Uitleg statuten van een (kleinschalige) coöperatie
 • Formuleren doelstellingen MW Coöperatie
 • Opleiden, inwerken van het bestuur van MW Coöperatie 
 • Inrichting van de coöperatie geledingen: 

a. Algemene Ledenvergadering (ALV)
b. Raad van Commissarissen
c. Bestuur
d. Commissies

Wat kost deze dienstverlening?

De kosten van het opzetten van een Modern Werkenden coöperatie van de Werkvereniging zijn als volgt:

 • Kosten voorbeeldstatuten: € 250
 • Kosten Keurmerk, op basis van de door ons geleverde statuten: € 250 (normaal €2500)
 • Advies en begeleiding, 10 uur in totaal – binnen 6 maanden: €1.000

Totale oprichtingskosten komen daarmee op €1500 per coöperatie.

Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor het keurmerk van € 1 per deelnemer per jaar.

En na drie jaar dient er een herregistratie-audit van het keurmerk plaats te vinden. Dit kost €750.

Alle genoemde bedragen zijn ex BTW. 

Verdere voordelen voor de leden van een MW Coöperatie

 1. De Werkvereniging kan opkomen voor de collectieve belangenbehartiging;
 2. We kunnen je helpen bij het organiseren van gezamenlijke inkoop en daarmee collectieve korting,
  Denk aan verzekeringen, scholing etc;
 3. Voordelige inkoop van zakelijke diensten

Meer informatie?

Neem contact met ons op als je meer wilt weten door onderstaand formulier in te vullen. Als je lid wordt van de Werkvereniging, kan je gebruik maken van deze dienst. En je ondersteunt actief de strijd om modern te kunnen werken!

Ik wil meer weten over een coöperatie oprichten