WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden VVD

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

In het VVD concept partijprogramma ‘ruimte geven en grenzen stellen” wordt, zoals te verwachten valt, veel aandacht aan de ondernemer besteed. Daarbij gaat het vooral om de grotere ondernemingen. Volgens de partij hebben ondernemers last van ‘een onmogelijke kluwen aan verwachtingen, verplichtingen en lasten’. Dat moet veranderen als het aan de VVD ligt. Ook wil de VVD, net als de Werkvereniging, helderheid voor zelfstandigen en de positie van zzp’ers in de polder versterken. Toch heeft de partij weinig oog voor Modern Werkenden en de wil van de werkenden. 

De meeste zzp’ers kiezen weloverwogen en bewust voor het zelfstandige ondernemerschap en werken voor eigen rekening en risico. De overheid moet hen niet onnodig in de weg zitten. Tegelijkertijd is schijnzelfstandigheid een reëel probleem. Wie in alles een werknemer is, moet ook gewoon een arbeidscontract krijgen. We verduidelijken daarom de regels, waarbij evidente zzp’ers buiten schot blijven. Bij de handhaving richten we ons in eerste instantie op risicosectoren. We werken toe naar een aparte rechtsvorm voor zzp’ers, om iedere zelfstandige ondernemer op voorhand duidelijkheid te kunnen bieden.

Hokjes denken

Zij-aan-zij werkenden die geen arbeidscontract willen, hoeven dus niet op steun van de VVD te rekenen. Als je geen evidente zzp’er bent, moet je gewoon in dienst. Daar wil de VVD dan ook werk van maken door de werkgeverslasten te verlagen zodat ondernemers meer personeel in vaste dienst nemen.

Wat de Werkvereniging betreft, moet juist de wil van de werkenden leidend zijn. Wanneer je de opbouw van basiszekerheden loskoppelt van de contractvorm door iedereen die werkt daar toegang toe te geven, dan maakt het niet meer uit wie wel of geen evidente zelfstandige of werknemer is en ken het hokjes denken losgelaten worden.

Toch kiest de VVD voor een aov voor zelfstandigen en niet een voor alle werkenden 

Veel zelfstandigen zijn nu kwetsbaar bij arbeidsongeschiktheid. Daarom gaan we door met de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, met keuzevrijheid tussen een publieke en een private verzekering. Bij de vormgeving van deze nieuwe verzekering zijn zelfstandigen een gesprekspartner. 

Wat de VVD betreft, breiden ze de mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaal aantrekkelijk pensioen op te bouwen, uit met de nieuwe pensioenwet. Op dit moment experimenteert het kabinet met manieren om zzp’ers evenveel ruimte te geven om fiscaal voordelig pensioen te sparen als werknemers, bijvoorbeeld door direct bij een fonds pensioen op te bouwen.

Als de experimenten voor zelfstandigen om direct bij een fonds pensioen op te bouwen succesvol zijn, komen we tot een permanente regeling. 

Regeldruk verminderen

Om de regeldruk voor het mkb terug te dringen is de afgelopen jaren o.a. de mkb-toets ingevoerd voor nieuwe voorstellen. We zien echter dat meer stappen nodig zijn. Waar bij de huidige mkb-toets ondernemers zichzelf moeten melden om deel te nemen aan een mkb-toets, wil de VVD graag dat ministeries ondernemers benaderen voor deelname aan de mkb-toets. Bovendien moet nieuwe regelgeving zo eenvoudig en concreet mogelijk zijn en mag niet verder gaan dan nodig. We komen met een meetbaar doel om regelgeving te verminderen.

Waarom de VVD nog geen invulling geeft aan zo’n meetbaar doel, is ons een raadsel. Omdat de partij zich profileert als ondernemers partij die de regeldruk al jaren wil verminderen, getuigt het wat ons betreft van weinig daadkracht. 

Conclusie

We vragen ons af of de VVD echt doordrongen is van het feit dat Nederland momenteel meer dan 1,2 miljoen zzp’ers telt, die samen goed zijn voor zestien zetels. En als je daar alle andere Modern Werkenden bij optelt, dan gaat het om zo’n 4 miljoen mensen: dat is 30% van alle kiesgerechtigden. De Werkvereniging roept politiek Den Haag op om echt te gaan luister naar wat Modern Werkenden beweegt. Laat hen meepraten, kijk naar moderne werk- en sociale zekerheidsvormen die vanuit de samenleving zelf komen. En kom met maatregelen die alle Nederlanders wendbaar en weerbaar maken.


Partijprogramma VVD langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma van het VVD nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de specifieke pijler geplaatst. De plus en de min geeft aan of dit een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord we in ze veranderd om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden

+ En we blijven de positie van zzp’ers in de polder versterken.

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig professionals en het combineren van werkvormen

 +/- Helderheid voor zelfstandigen. De meeste zzp’ers kiezen weloverwogen en bewust voor het zelfstandige ondernemerschap en werken voor eigen rekening en risico. De overheid moet hen niet onnodig in de weg zitten. Tegelijkertijd is schijnzelfstandigheid een reëel probleem. Wie in alles een werknemer is, moet ook gewoon een arbeidscontract krijgen. We verduidelijken daarom de regels, waarbij evidente zzp’ers buiten schot blijven. Bij de handhaving richten we ons in eerste instantie op risicosectoren. We werken toe naar een aparte rechtsvorm voor zzp’ers, om iedere zelfstandige ondernemer op voorhand duidelijkheid te kunnen bieden. 

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap

+ Terugdringen van regeldruk. Om de regeldruk voor het mkb terug te dringen is de afgelopen jaren o.a. de mkb-toets ingevoerd voor nieuwe voorstellen. We zien echter dat meer stappen nodig zijn. Waar bij de huidige mkb-toets ondernemers zichzelf moeten melden om deel te nemen aan een mkb-toets, wil de VVD graag dat ministeries ondernemers benaderen voor deelname aan de mkb-toets. Bovendien moet nieuwe regelgeving zo eenvoudig en concreet mogelijk zijn en mag niet verder gaan dan nodig. We komen met een meetbaar doel om regelgeving te verminderen.

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

Zelfstandigen ook opvangen bij een tegenslag. Veel zelfstandigen zijn nu kwetsbaar bij arbeidsongeschiktheid. Daarom gaan we door met de invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, met keuzevrijheid tussen een publieke en een private verzekering. Bij de vormgeving van deze nieuwe verzekering zijn zelfstandigen een gesprekspartner.

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

+ Ze willen dat werkenden, in overleg met werkgevers, meer vrijheid krijgen om hun werk en leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Daarbij moet meer ruimte zijn voor verzoeken van werkenden voor flexibelere werktijden. Thuiswerken gaan ze extra stimuleren.

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

Terug naar de kieswijzer

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *