Werkvereniging fietser

Onze missie

De Werkvereniging zet zich actief in om de bestaande arbeidsmarkt en het sociale stelsel fundamenteel hervormen door Modern Werkenden te verenigen. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Voorwaarde daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt.

Waarom we dit doen


Hervorming van de arbeidsmarkt


Wist je dat Nederland zo’n 4 miljoen Modern Werkenden telt? Dat zijn mensen die niet in een vast dienstverband werken, maar er een andere contractvorm op nahouden. Daarin zitten enorme verschillen; van part-timer tot interimmer en de bekende zzp’er. En omdat alleen de traditionele polderpartijen zich hebben verenigd, worden de belangen van Modern Werkenden vaak genegeerd of naar traditionele oplossingen vertaald met als gevolg dat al deze werkenden buiten het bestaande sociale zekerheidsstelsel vallen. Dat heeft negatieve gevolgen voor de Modern Werkenden, de economie en de samenleving.

Hoe we verandering aanpakken


Jouw verhaal meenemen in de besluitvorming

Waar we kunnen, brengen we het verhaal van Modern Werkenden onder de aandacht. Daarvoor hebben we natuurlijk wel kennis nodig. Die halen we uit onze regelmatige enquête genaamd Jouw stem, het jaarlijkse Magazine van de vernieuwing, onze samenwerkingen met bedrijven middels het platform Vernieuwen Doen We Samen en ons support netwerk van leden en sponsoren. Met die informatie maken we kenbaar aan de politiek, het bedrijfsleven en de media wat Modern Werkenden nodig hebben om optimaal te functioneren in een dynamische arbeidsmarkt. Op deze manier streven we ernaar dat ook hun belangen worden meegewogen bij de besluitvorming die hen aangaat.

Burgerservice Model Werkvereniging

Onze oplossing


Het Burgerservicenummer Model

Het huidige stelsel is ingericht op werknemers die een traditionele relatie met hun werkgever hebben. Zo’n ‘40 jaar voor dezelfde baas’ situatie. Best bijzonder, want van de ongeveer 10 miljoen mensen binnen de beroepsbevolking valt tussen 3 en 4 miljoen niet in de categorie van een vast contract en wisselen er zeker nog meer regelmatig van baan. In beide gevallen beweegt je sociale zekerheid nauwelijks met je mee terwijl je met net zoveel passie werkt als iemand in vaste dienst, alleen dan net even anders. Dat kan beter. Het Burgerservicenummer Model (BSM) is de oplossing.

Steun de Werkvereniging


Hoe jij impact kunt maken

Het is hoog tijd dat onze huidige structuren en voorzieningen net zo flexibel worden als jouw aspiraties! Daarom koppelen we de resultaten van onze vragenlijsten terug naar de media en jagen we nieuwe initiatieven aan op het gebied van welzijn en welvaart door vernieuwers en hun experimenten te verbinden. Daarnaast schuiven we met deze informatie regelmatig aan bij politiek overleg, zodat ook beleidsmakers zien dat de behoefte aan een flexibele arbeidsmarkt groot is. Er zijn verschillende manier waarop we impact maken en waar jij ons, op een laagdrempelige manier, bij kan helpen:

Vergroten van de achterban

We verzamelen handtekeningen om meer gewicht te geven aan onze boodschap. Hoe meer mensen laten zien dat ze ons steunen, hoe meer impact onze lobby heeft op de besluitvorming die Modern Werkenden aangaat. 

Financiële steun

De Werkvereniging wil een rol van betekenis spelen bij de hervorming van de arbeidsmarkt, dat kan alleen met financiële steun van donateurs, deelnemers en sponsors die achter onze doelstellingen staan. 

In een wereld waarin veel wantrouwen heerst, genieten wij het vertrouwen dat we een werkelijk onafhankelijke belangenvereniging zijn. Wij zijn er dan ook op gebrand om heel zorgvuldig met dat vertrouwen om te gaan. Daarom hebben we ervoor gekozen dat iedere stem binnen de Werkvereniging telt.

Content hub

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Arbeidsmarkthervorming komt niet van de grond, de Werkvereniging heft zich

Het doel van de Werkvereniging, het aanjagen van hervorming op de arbeidsmarkt, is niet haalbaar in het huidige bestel van politiek en polder. De verschillende stakeholders blijven in hun eigen groef en houden de nodige hervormingen tegen.    Als oprichter van de Werkvereniging zette Roos Wouters zich de afgelopen vijftien jaar in…

32fqnafpqrcu nporadio1 vsr 20240219 210247 00cdjj (1)

Hoogleraar arbeidsrecht heeft klok horen luiden…

Onlangs zag ik de gemoederen op sociale media hoog oplopen. Dit keer werd de verontwaardiging veroorzaakt door de uitspraken van Evert Verhulp in het radioprogramma WNL Haagse Lobby. Tenminste, dat wat de hoogleraar arbeidsrecht zei was niet eens zo schokkend, het was vooral de zeer effectieve titel waarmee het interview…

Persbericht: Rechtbank stelt zzp’ers in ongelijk

17 januari 2024 Reactie Werkvereniging op uitspraak Rechtbank inzake ongelijke behandeling zzp’ers in coronasteun Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak die de Werkvereniging, samen met vier individuele eisers, had aangespannen wegens oneerlijke en onrechtmatige verdeling van de corona-noodsteun. De rechtsvraag luidde: Mocht de Staat zijn burgers ongelijk behandelen bij…

Rechtszaak tegen de Staat in het nieuws

Op 20 november was in de rechtbank van Den Haag de mondelinge behandeling van de rechtszaak tegen de Staat die vier zzp’ers, met steun van de Werkvereniging, hadden aangespannen tegen de Staat omdat de verdeling van de corona-noodsteun wat ons betreft oneerlijk en onrechtmatig is. De rechtsvraag luidt: Mocht de Staat…

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Succesvolle lobby tegen nieuwe Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties (zzp).

De nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, is gedoemd te mislukken. Naast de vele reacties op de internetconsultatie van zzp’ers, werkgevers- en zzp-organisaties, liet ook het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) weten dat de wet niet de gewenste duidelijkheid zal scheppen of iemand als zzp’er ingezet kan worden of in loondienst…

Waarom een rechtszaak tegen de Staat?

Op 20 november 2023 komt de rechtszaak tegen de Staat, die de Werkvereniging heeft geïnitieerd, voor de rechter omdat de verdeling van de #corona #noodsteun wat ons betreft oneerlijk en onrechtmatig is. Waarom? Het is een vraag die mensen mij stellen als ze zelf niet geraakt zijn door de maatregelen….

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden NSC

Als we het programma ‘Tijd voor herstel’ van Nieuw Sociaal Contract doornemen dan valt vooral op dat ze zich achter het advies van de Commissie Borstlap scharen. Ze willen een publieke basisvoorziening voor alle werkenden en de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen beschermde ‘vaste banen’ en onzekere ‘flexibele arbeid’ terugdringen….

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Zzp’er ben jij klaar om weer in dienst te gaan?

Het kabinet is akkoord met een voorstel voor de nieuwe wet DBA ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden’. Hierover schrijft het ministerie: Dit wetsvoorstel draagt bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s)…

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden SP

Het concept verkiezingsprogramma van de SP met de titel ‘nu de mensen’ is kort en bondig en duidelijk gericht op de werknemer. Over zelfstandig ondernemers is niet veel informatie te vinden  en over Modern Werkenden al helemaal niet. Zo wil de SP wil Nederland radicaal democratiseren. Dat klinkt ons als…

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden D66

In het concept partijprogramma van D66 met de titel “Nieuwe energie voor Nederland” valt er veel te lezen over hun arbeidsmarkt plannen. Toch blijven wij, na het uitvoerig doorgelezen te hebben, wat duizelig achter. Enerzijds lijkt D66 goed te scoren op een aantal elementen van de Modern Werkenden Meetlat. Lezen…

Bekijk alle online artikelen