Werkvereniging jonge vrouw

Wat is Jouw Stem?

Jouw Stem is een doorlopend onafhankelijk onderzoek dat de behoeften van Modern Werkenden onpartijdig in kaart brengt. Als jij je opgeeft voor Jouw Stem, dan nodigen we je geregeld uit om deel te nemen aan korte online-enquêtes.

De uitkomsten maken we geanonimiseerd openbaar. Zo zorgen we ervoor dat Jouw Stem gehoord en meegewogen wordt in de besluitvorm die jou als Modern Werkende aangaat.

Meedoen met Jouw Stem is gratis.

Waarover gaan onze vragen?

De online enquêtes zullen gemiddeld 3 minuten van je tijd vragen en gaan over jouw behoefte aan welvaart en welzijn. Ook vragen we je naar jouw standpunt ten aanzien van actuele arbeidsmarktdiscussies. In de gepubliceerde resultaten zijn jouw persoonlijke antwoorden en gegevens niet te traceren.

Welvaart

 • Inkomens- en bestaanszekerheid
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Pensioen, sparen en beleggen
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Wet DBA en Wet Werk en Zekerheid
 • Zelfstandigenaftrek
 • Minimum en maximum tarieven
 • CAO en Arbeidsvoorwaarden
 • Collectieven
 • Hypotheken
 • En meer…

Welzijn

 • De waarde van werk
 • Plezier in werk
 • Balans
 • Flexibiliteit
 • Gezondheid en vitaliteit
 • Keuzevrijheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ontzorgen
 • Onafhankelijkheid
 • Netwerksamenleving
 • En meer…

Wat kun je hierna van ons verwachten?

Nadat we de gegevens geanonimiseerd openbaar hebben gemaakt, koppelen we de uitkomsten terug naar de media, de arbeidsmarktpartijen en de politiek zodat Jouw Stem gehoord en meegenomen wordt bij de besluitvorming die jou aangaat.

Daarnaast gaan we, op basis van de uitkomsten van Jouw Stem, in kaart brengen welke moderne oplossingen en betrouwbare alternatieven het beste op de behoeften van Modern Werkenden aansluiten. De kennis en ervaring delen we met de deelnemers aan het netwerk van de Werkvereniging.

Ik heb behoefte aan hybride oplossingen. Dat vraagt om een eenduidige stem voor alle Modern Werkenden en om voldoende differentiatie, zodat appels en peren niet over dezelfde kam geschoren worden.

Muriel van Peteghem