Wie wij zijn en onze missie Werkvereniging

Wie wij zijn

Onze missie

De Werkvereniging wil een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. Een waarin Modern Werkenden zelf de regie over hun leven, hun loopbaan en hun sociale zekerheid hebben. Nu worden de belangen van Modern Werkenden vaak over het hoofd gezien of naar traditionele oplossingen vertaald. De Werkvereniging denkt dat het anders moet en zet zich daarvoor in.

De visie van de Werkvereniging

Waar wij heen willen


Onze visie

Het is hoog tijd dat onze arbeidsmarkt structuren en voorzieningen inspelen op jouw behoeften! Daarom luisteren wij naar Jouw Stem en koppelen de uitkomst terug naar de media en schuiven we regelmatig aan bij politiek overleg, zodat ook beleidsmakers zien dat de behoefte aan een flexibele arbeidsmarkt groot is.

Onze oplossing


Het Burgerservice Model

Ons huidige sociale stelsel is ingericht op de traditionele werknemer-werkgever relatie. ‘40 jaar voor dezelfde baas’. Best bijzonder, want inmiddels werkt al bijna de helft van onze beroepsbevolking niet meer op die manier. Mensen wisselen regelmatig van baan, werken voor zichzelf of combineren ondernemerschap en loondienst. Helaas beweegt onze sociale zekerheid nauwelijks met je mee. Dat kan beter. Daarom bedachten wij het Burger Service Model (BSM). Zo is iedereen zeker van een goed bestaan.

Burgerservice Model Werkvereniging

Onze aanjagers

De aanjagers, het bestuur en de directie, vinden modern werken leuk en willen dat graag zo houden. Daarvoor hebben wij moderne oplossingen nodig die inspelen op onze behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en een bepaalde mate van basale zekerheid.

Omdat wij denken dat we niet de enige zijn die hier behoefte aan hebben, geven wij Modern Werkenden graag een stem om vernieuwing aan te jagen. Dat doen we vanuit ongebreideld ondernemend idealisme. Met kennis en ervaring, zonder politieke bijbedoeling, kleur of winstoogmerk.

Peer Goudsmit Werkvereniging


Voorzitter | LinkedIn
Peer Goudsmit
is ondernemer in Talent & Technologie. Als arbeidsmarkt specialist werkt hij onder de naam PeerSearch.

Wessel Koning


Penningmeester LinkedIn
Wessel Koning maakt werk mogelijk.

Marijke Krabbenbos

Secretaris | LinkedIn
Marijke Krabbenbos is bedrijfskundige. Ze had 10 jaar een klassieke baan bij diverse banken, alvorens in 2006 voor zichzelf te beginnen. Met de IdeaCompany helpt ze mensen en organisaties aan ideeën.

Roos Wouters

Algemeen Directeur | LinkedIn
Roos Wouters is oprichter van de Werkvereniging en arbeidsexpert gericht op een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen.

Onze opjutters

Bij het aanjagen van arbeidsmarkt- en socialezekerheid-vernieuwing, kunnen wij wel wat steun en deskundigheid gebruiken. Daarom hebben we enthousiaste experts aan ons verbonden.

Onze opjutters functioneren als ambassadeurs, adviseurs, klankbordgroep en als toezichthouders van de Werkvereniging.

Klaar Zegers Werkvereniging

Opjutter | LinkedIn
Klaar Zegers is ondernemer en adviseert met passie over waarden-vol ondernemen, lokale economie en arbeidsmarkt.

Marjan Minnesma - Werkvereniging

Opjutter | LinkedIn
Marjan Minnesma is oprichter en directeur van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid.

Opjutter | LinkedIn
Martijn Aslander is auteur van Nooit Af, en medeoprichter van Permanent Beta.

Paul Bessems direct marketing congres Werkvereniging

Opjutter | LinkedIn
Paul Bessems is strateeg, organisatievernieuwer en voorzitter van de Weconomics Foundation voor de organisatie van een duurzame welvaart

Michel Schaft - Werkvereniging

Opjutter | LinkedIn
Michel Schaft is mede-oprichter van We are Sure (wearesure.io), een modern verzekeringsinitiatief voor zzp’ers.

Fedde Monsma

Opjutter | LinkedIn
Fedde Monsma is vernieuwer arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en auteur van Poldermodel 3.0.

Stef Witteveen - Werkvereniging

Opjutter | LinkedIn
Stef Witteveen is voorzitter van de raad van advies van Uniforce, de ondernemersvorm voor professionals.

Opjutter | LinkedIn
Sascha Janssen is ondernemer en advocaat. Zij is onder meer gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Content hub

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Arbeidsmarkthervorming komt niet van de grond, de Werkvereniging heft zich

Het doel van de Werkvereniging, het aanjagen van hervorming op de arbeidsmarkt, is niet haalbaar in het huidige bestel van politiek en polder. De verschillende stakeholders blijven in hun eigen groef en houden de nodige hervormingen tegen.    Als oprichter van de Werkvereniging zette Roos Wouters zich de afgelopen vijftien jaar in…

32fqnafpqrcu nporadio1 vsr 20240219 210247 00cdjj (1)

Hoogleraar arbeidsrecht heeft klok horen luiden…

Onlangs zag ik de gemoederen op sociale media hoog oplopen. Dit keer werd de verontwaardiging veroorzaakt door de uitspraken van Evert Verhulp in het radioprogramma WNL Haagse Lobby. Tenminste, dat wat de hoogleraar arbeidsrecht zei was niet eens zo schokkend, het was vooral de zeer effectieve titel waarmee het interview…

Persbericht: Rechtbank stelt zzp’ers in ongelijk

17 januari 2024 Reactie Werkvereniging op uitspraak Rechtbank inzake ongelijke behandeling zzp’ers in coronasteun Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak die de Werkvereniging, samen met vier individuele eisers, had aangespannen wegens oneerlijke en onrechtmatige verdeling van de corona-noodsteun. De rechtsvraag luidde: Mocht de Staat zijn burgers ongelijk behandelen bij…

Rechtszaak tegen de Staat in het nieuws

Op 20 november was in de rechtbank van Den Haag de mondelinge behandeling van de rechtszaak tegen de Staat die vier zzp’ers, met steun van de Werkvereniging, hadden aangespannen tegen de Staat omdat de verdeling van de corona-noodsteun wat ons betreft oneerlijk en onrechtmatig is. De rechtsvraag luidt: Mocht de Staat…

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Succesvolle lobby tegen nieuwe Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties (zzp).

De nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, is gedoemd te mislukken. Naast de vele reacties op de internetconsultatie van zzp’ers, werkgevers- en zzp-organisaties, liet ook het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) weten dat de wet niet de gewenste duidelijkheid zal scheppen of iemand als zzp’er ingezet kan worden of in loondienst…

Waarom een rechtszaak tegen de Staat?

Op 20 november 2023 komt de rechtszaak tegen de Staat, die de Werkvereniging heeft geïnitieerd, voor de rechter omdat de verdeling van de #corona #noodsteun wat ons betreft oneerlijk en onrechtmatig is. Waarom? Het is een vraag die mensen mij stellen als ze zelf niet geraakt zijn door de maatregelen….

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden NSC

Als we het programma ‘Tijd voor herstel’ van Nieuw Sociaal Contract doornemen dan valt vooral op dat ze zich achter het advies van de Commissie Borstlap scharen. Ze willen een publieke basisvoorziening voor alle werkenden en de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen beschermde ‘vaste banen’ en onzekere ‘flexibele arbeid’ terugdringen….

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Zzp’er ben jij klaar om weer in dienst te gaan?

Het kabinet is akkoord met een voorstel voor de nieuwe wet DBA ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden’. Hierover schrijft het ministerie: Dit wetsvoorstel draagt bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s)…

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden SP

Het concept verkiezingsprogramma van de SP met de titel ‘nu de mensen’ is kort en bondig en duidelijk gericht op de werknemer. Over zelfstandig ondernemers is niet veel informatie te vinden  en over Modern Werkenden al helemaal niet. Zo wil de SP wil Nederland radicaal democratiseren. Dat klinkt ons als…

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden D66

In het concept partijprogramma van D66 met de titel “Nieuwe energie voor Nederland” valt er veel te lezen over hun arbeidsmarkt plannen. Toch blijven wij, na het uitvoerig doorgelezen te hebben, wat duizelig achter. Enerzijds lijkt D66 goed te scoren op een aantal elementen van de Modern Werkenden Meetlat. Lezen…

Bekijk alle online artikelen