De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Arbeidsmarkthervorming komt niet van de grond, de Werkvereniging heft zich op

Roos Wouters Nieuws, Persberichten Leave a Comment

Het doel van de Werkvereniging, het aanjagen van hervorming op de arbeidsmarkt, is niet haalbaar in het huidige bestel van politiek en polder. De verschillende stakeholders blijven in hun eigen groef en houden de nodige hervormingen tegen.   

Als oprichter van de Werkvereniging zette Roos Wouters zich de afgelopen vijftien jaar in om een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt in gang te zetten. De laatste zeven jaar deed ze dat vanuit de Werkvereniging. “We hebben alles op alles gezet om het traditionele arbeidsmarktstelsel en het bijbehorend sociale zekerheidsstelsel te hervormen, zodat het past bij werkenden in deze tijd. Het huidige stelsel is ingericht op mensen die veertig jaar bij dezelfde werkgever werken, maar wie voldoet daar tegenwoordig nog aan? Minder dan de helft van de beroepsbevolking. Het is dus hoog nodig om ons stelsel drastisch te hervormen. Dat is alleen niet wat er gebeurt. Oplossingen worden gezocht in het verleden. Iedereen moet terug in traditionele hokjes. Daarmee is onze lobby als parels voor de zwijnen,” aldus Roos Wouters.

De Werkvereniging had als doel een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt in gang te zetten. Na ruim zeven jaar hebben bestuur en directie besloten de Werkvereniging op te heffen. “Ik kan niet anders dan concluderen dat het mij en de Werkvereniging niet gelukt is om enige hervorming in gang te zetten. De kleine stapjes die door politiek en polder als hervormingen gepresenteerd worden, richten zich niet op de toekomst, eerder op het verleden. Niemand blijkt bereid het traditionele systeemdenken los te laten. Iedereen blijft in zuilen en hokjes denken, in werkgevers, werknemers en ondernemers,” aldus Wouters. Omdat er geen aanleiding is te denken dat daar in de nabije toekomst verandering in komt, hebben bestuur en directie de leden gevraagd de Werkvereniging op te heffen. “De opbrengst voor de Nederlandse arbeidsmarkt is te marginaal om als Werkvereniging verder te gaan. Hoop geven, daar waar geen hoop is, daar doen wij niet aan.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *