WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden SP

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Het concept verkiezingsprogramma van de SP met de titel ‘nu de mensen’ is kort en bondig en duidelijk gericht op de werknemer. Over zelfstandig ondernemers is niet veel informatie te vinden  en over Modern Werkenden al helemaal niet. Zo wil de SP wil Nederland radicaal democratiseren. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Lezen we verder dan geldt dat vooral voor de burger en de economie als in de werknemer.

We democratiseren ook de economie. In bedrijven met meer dan honderd medewerkers krijgen werknemers net zoveel te zeggen als aandeelhouders, over onderwerpen als grote investeringen, beloningen, fusies of verkoop.  Op deze manier voorkomen we dat winsten oneerlijk worden verdeeld én dat besluiten worden  genomen die op de korte termijn wel veel winst opleveren voor aandeelhouders, maar slecht zijn voor medewerkers en voor de toekomst van het bedrijf of onze leefomgeving.

Verder laat de SP weten het midden- en kleinbedrijf ontzettend belangrijk voor onze economie te vinden. Daarom wil de SP dat lokale ondernemers meer hulp krijgen, bijvoorbeeld door aanbestedingen voortaan ‘mkb-vriendelijk’ te maken en door betere bescherming tegen pandjesbazen en franchisegevers. Met een nationale investeringsbank  wil de SP het kleine en startende bedrijven makkelijker maken om te lenen en vernieuwing te bevorderen. 

Ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek verhogen we, zodat het mkb kan investeren in de toekomst.

Opvallend is wel dat de SP, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, in het stuk dat over de zorg gaat niets schrijft over zzp’ers. Zij erkennen de problemen waardoor mensen uitstromen. 

Wij zijn alle zorgverleners dankbaar voor het goede werk dat zij dag in dag uit leveren. We brengen de menselijke maat terug in de zorg en herstellen het vertrouwen in de zorgverleners. Zij verdienen betere arbeidsomstandigheden en meer zeggenschap over hun eigen werk, waarmee wij ook de hoge uitstroom van het personeel willen stoppen. De lonen gaan dus omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen. Zij stellen vast welke zorg nodig is en niet de verzekeraars. 

Lezen we verder dan vinden we in het hoofdstuk ‘Een werkend land’  dat de SP wil voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of bij bedrijven als Uber. Uiteraard is ook de Werkvereniging er fel op tegen dat mensen gedwongen worden om als zelfstandige aan de slag te moeten. Zowel de Werkvereniging als de SP zijn er dan ook voor dat de handhaving hierop flink wordt opgeschroefd. Wanneer mensen echter vrijwillig voor zichzelf beginnen, vindt de Werkvereniging dat ze daar zelf over mogen beslissen. De SP schrijft hier alleen niets over. Tot onze opluchting komt het woord ‘schijnzelfstandigen’ niet in het verkiezingsprogramma voor.  Wel lezen we dat de SP door de invoering van een minimumtarief (freelance) journalisten en fotografen een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen.  

Sociale Zekerheid 

Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door het recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Of de SP de zzp’ers hiertoe wil verplichten, wordt niet duidelijk.

Betere vertegenwoordiging van Modern Werkenden

Over de vertegenwoordiging van Modern Werkenden zoals zzp’ers valt weinig te vinden. Uiteraard wel over die van werknemers.

We sluiten een akkoord met de vakbonden en de werkgevers om de loonachterstand van de afgelopen decennia voor alle werknemers in te halen. Salarissen van topbestuurders in het bedrijfsleven worden onder een cao gebracht en getemperd. Salarissen en overige beloningen van bestuurders mogen nooit méér zijn dan tien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer. Dat is met inbegrip van alle bonussen. Alleen onafhankelijke vakbonden mogen een cao afsluiten. 

Wat de SP onder onafhankelijke vakbonden verstaat en wie dan wel of niet toe behoren, staat er helaas niet bij. 

Partijprogramma SP langs de Modern Werkenden Meetlat

We hebben het programma SP van het nauwkeurig gelezen en alle teksten die volgens ons onder de zes pijlers van Modern Werkenden vallen, onder de specifieke pijler geplaatst. De plus en de min geeft aan of dit een positieve of een negatieve bijdrage levert aan de pijler. Een plusminus geeft aan dat de tekst wel onder de pijler valt maar niet zoals wij denken dat Modern Werkenden dat voor ogen hebben. De teksten zijn letterlijk uit het partijprogramma geknipt. Wij hebben hier en daar alleen het woord we in ze veranderd om te voorkomen dat het lijkt of de Werkvereniging dat vindt.

1. Modern Werkenden willen beter vertegenwoordigd en gehoord worden;

x

2. Modern Werkenden willen meer ruimte en vrijheid voor zelfstandig professionals en het combineren van werkvormen
x

3. Modern Werkenden willen minder regels en meer handhaving op slecht werk- en opdrachtgeverschap

x

4. Modern Werkenden willen geen verplichting maar wel toegang tot AOV en pensioen op vrijwillige basis;

+ Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zekerheid, onder meer door het recht op een goed pensioen en een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

5. Modern Werkenden willen meer autonomie voor alle werkenden;

+/- Werknemers krijgen meer te zeggen. Bij grote bedrijven kiezen zij de helft van de commissarissen, 11 de andere helft wordt gekozen door de aandeelhouders. Op deze manier worden de belangen van werknemers beter vertegenwoordigd.

6. Modern Werkenden willen arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

x

Terug naar de kieswijzer

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *