Jouw

Wij zijn het enige belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Jij staat bij ons centraal. Niet jouw werk- of contractvorm. Ben jij zelfstandig professional en wil je dat blijven? Of ben je werknemer maar zie je het niet zitten om 40 jaar bij dezelfde baas te blijven? Dan ben jij een Modern Werkende en komt de Werkvereniging op voor jouw belangen.

De Werkvereniging zet zich actief in voor het moderniseren van de arbeidsmarkt en ons socialezekerheidsstelsel zodat een basis aan zekerheden meebeweegt met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt. Want jij staat bij ons centraal.

Ja, ik wil de regie over mijn werkleven

Wij willen een sociaal zekerheidsstelsel dat jou en niet je contractvorm als uitgangspunt neemt.

Onze missie


Waarom een Werkvereniging?

 • Waarom bepaalt de contractvorm waar je welke zekerheden opbouwt?
 • Waarom bepaalt de contractvorm of en waar je jouw pensioen opbouwt?
 • Waarom bepaalt de contractvorm wanneer en waarin jij je kan ontwikkelen?
 • Waarom bepaalt de contractvorm of je een huis kan kopen?
 • Waarom bepaalt de contractvorm of je aan kinderen durft te beginnen?
 • Waarom bepaalt de contractvorm of je van baan durft te veranderen?

Omdat tot nu toe alleen de traditionele partijen zich verenigd hebben, geeft hun deelbelang steevast de doorslag bij de besluitvorming die alle werkenden aangaat. Wil jij dat jouw belangen ook meewegen, zonder dat deze naar een traditionele oplossing vertaald worden, dan is de Werkvereniging er voor jou.

Het is ons doel dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt. Daarvoor is een sociaal stelsel nodig waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in!

Lees meer over onze missie


De Werkvereniging heeft het helderste perspectief op de arbeidsmarkt! Martijn Aslander; auteur Nooit Af, en medeoprichter van Permanent Beta
Martijn Aslander

Onze achterban in cijfers


Onze achterban bestaat uit zo'n 0 mensen.

Daarnaast hebben we een bereik van zo'n 0 mensen.

Onze achterban bestaat uit medestanders, organisaties met leden waarvan wij de belangen mogen behartigen. Het bereik van de Werkvereniging bestaat uit organisaties die sympathiseren met de de Werkvereniging en ons toegang geven tot hun leden en/of netwerk.

Updated op 27 januari 2020.

Bij de Werkvereniging kun je


Deelnemer worden

Als deelnemer draag jij bij aan arbeidsmarktvernieuwing die jou centraal stelt en niet je contractvorm. Jij hebt invloed op de koers van de Werkvereniging.

Lees meer over jouw deelname

Donateur worden

Wil je de impact van de Werkvereniging vergroten en versnellen, dan kun je ons helpen door een bijdrage te leveren in de vorm van een kleine of grote donatie.

Lees meer over jouw donatie

Je stem laten horen

Laat jouw stem horen door onze korte online vragen te beantwoorden. De resultaten koppelen we terug aan de politiek, arbeidsmarktpartijen en media.

Lees meer over Jouw Stem

 

Jouw Stem


Wil jij laten weten waar jij behoefte aan hebt om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging? Laat jouw stem dan horen. Jouw Stem bestaat uit korte online vragenlijsten waarmee we de behoeften van Modern Werkende in kaart brengen en terugkoppelen naar politiek, media en dienstverleners.

Deelname aan Jouw Stem is gratis maar niet zonder waarde. Iedereen kan de geanonimiseerde uitkomsten bekijken. Negeren kunnen ze Jouw Stem niet meer.

Meer informatie over Jouw Stem en de resultaten.

Meld je hier gratis aan voor Jouw Stem
 

Jouw keus

Kies jij ook liever verzekeringen, voorzieningen of diensten op basis van reviews van andere Modern Werkenden?

Ook daarvoor kun je terecht bij de Werkvereniging. Als deelnemer kun je op onze site beoordelingen bekijken van verzekeringen, voorzieningen en andere diensten voor Modern Werkenden én je eigen oordeel achterlaten.


Ik wil deelnemer worden

 

Jouw zekerheid

De Werkvereniging verkoopt geen verzekeringen, producten of aandelen. Ook verstrekken wij je persoonsgegevens nooit aan derden. We hebben geen enkel commercieel belang.

Alleen onze deelnemers bepalen de koers van de Werkvereniging en zo blijft onze onafhankelijkheid jouw zekerheid.


Wat gebeurt er met mijn geld?

Het wordt tijd dat ik en mijn zekerheden centraal staan en niet mijn contractvorm.

Onze visie


Een zekerheidsstelsel voor jou!

De belangen van werkenden worden tot nu toe vertegenwoordigd door de traditionele werkgevers-, werknemers- en freelanceorganisaties. Blijf je in een van die vakjes dan ondervind je weinig problemen maar combineer of wissel je van vakje dan blijkt het sociale-zekerheidsstelsel daar niet op ingericht.

Juist op een flexibele arbeidsmarkt is het van belang dat alle werkenden flexibel en weerbaar zijn. Het is dan ook hoogtijd dat onze huidige structuren en voorzieningen zich op alle werkenden richten. Daar zet de Werkvereniging zich voor in!

Dit doen we door Jouw Stem te laten horen, nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn en welvaart aan te jagen en door vernieuwers en hun experimenten te verbinden.Het laten horen van mijn stem is iets waar ik behoefte aan heb. Een positieve stem, er is namelijk niets mis met mij!Henriëtte Pluimers (HR Consultant)

Word deelnemer

Hoe meer deelnemers de Werkvereniging heeft, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op besluitvorming die jou als Modern Werkende aangaat. Hieronder kun je lezen welke andere voordelen onze deelnemers krijgen.

Je wordt deelnemer van de Werkvereniging voor € 30,00 per jaar. Dat is gelijk aan één kopje koffie per maand!


Ik wil deelnemer worden

 

Deelname betekent

 • Dat je invloed hebt op onze koers
 • Dat we met velen het verschil maken
 • Dat jij onze onafhankelijkheid borgt
 • Dat je bijdraagt aan een eerlijk beeld van Modern Werkenden

Wat levert het jou op

 • Invloed op Jouw Stem
 • Jouw Stem wint aan kracht, geloofwaardigheid en invloed
 • Voor jou organiseren we lezingen en informatiebijeenkomsten

Met jouw geld

 • lobbyen wij voor een stelsel dat jou centraal stelt i.p.v. je contractvorm
 • Ondersteunen wij vernieuwende oplossingen en initiatieven
 • Organiseren we bijeenkomsten

En natuurlijk krijg je te allen tijde inzicht in onze inkomsten en uitgaven.

Wat gebeurt er met mijn geld?


Jouw Donatie

De Werkvereniging is onafhankelijk dankzij de financiële bijdragen van deelnemers en gulle gever. Hoe meer we in kas hebben, hoe sneller we onze missie waar kunnen maken. Heb je niks met onze missie, maar maak je wel dankbaar gebruik van de uitkomsten van Jouw Stem, dan kun jij je dankbaarheid ook laten blijken door een donatie. Een donatie is éénmalig.

Doneer € 10,00Doneer € 25,00Doneer € 100,00Doneer ander bedrag

De Werkvereniging maakt gebruik van Mollie en Plink voor het afhandelen van donaties. Afhankelijk van de soort donatie die je kiest kun je in het browser adresveld de volgende URL’s tegenkomen:  https://www.mollie.com/… of  https://useplink.com/… Let er goed op dat er een hangslot aanwezig is bij het adresveld van je browser en dat het adres begint met https://

Wat gebeurt er met mijn geld?Onze grote gulle gevers (medestanders)

Prachtig, vernieuwend en broodnodig initiatief dat ik vanuit de Stichting Society30 maar ook als co-founder van Seats2meet.com een warm hart toedraag…Ronald van den Hoff, mede-eigenaar Seats2meet, Trendwatcher en auteur van Society30
Ronald van den Hoff

Aanjagers

De Werkvereniging is een initiatief voor en door Modern Werkenden. Wij, Saskia Nijs, Carsten Lund Thomsen en Roos Wouters, vinden modern werken leuk en willen dat graag zo houden. Daarvoor hebben we moderne oplossingen nodig die in onze behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en een bepaalde mate van basale zekerheid voorzien.

Omdat wij vinden dat de huidige partijen ons niet voldoende vertegenwoordigen – terwijl er op basis van hun advies wel over ons besloten wordt – geven wij Modern Werkenden graag een eigen stem. Dat doen we vanuit ongebreideld ondernemend idealisme. Met kennis en ervaring, zonder politieke bijbedoeling, kleur of winstoogmerk.Andere verenigingen hebben leden, wij hebben liever deelnemers want zonder jullie deelname stellen wij niks voor.Roos Wouters
Roos Wouters

LinkedIn | Roos Wouters is Modern Werkend sociaal entrepreneur. Ze spreekt, adviseert en inspireert organisaties op het gebied van arbeid- en organisatievernieuwing.

Bas van der Voort

LinkedIn | Saskia is Modern Werkend en onderzoekt, adviseert en werkt op het snijvlak van technologie en innovatie en ons menselijk potentieel.

Carsten Lund Thomsen

LinkedIn | Carsten Lund Thomsen werkt als zelfstandig grafisch ontwerper en WordPress ontwikkelaar. Hij is al een Modern Werkend ondernemer sinds 2000.

 
 

Opjutters

Een arbeidsmarkt en een sociaal stelsel die het voor iedereen mogelijk maken om de voordelen van flexibiliteit te ervaren in combinatie met een fatsoenlijke bestaanszekerheid. Ongeacht de vorm waarin iemands arbeidsrelatie gegoten is. Daarover wil de Werkvereniging een open gesprek op gang brengen, los van taboes of traditionele processen, instituties, partijen en conventies. Persoonlijk herken ik daar veel in, en daarom help ik graag een handje mee. Als ‘opjutter’. Mooi woord, hè?
– Pierre SpaninksAndere verenigingen hebben een voorzitter en een Raad van Advies, wij hebben een aanjager en enthousiaste opjutters. Want zoals Jan Schaefer zei: “In gelul kan je niet wonen.”Roos Wouters
Wessel Koning

LinkedIn | Opjutter Wessel Koning maakt werk mogelijk.

Fedde Monsma

LinkedIn | Opjutter Fedde Monsma is vernieuwer arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en auteur van Poldermodel 3.0.

Sascha Janssen

LinkedIn | Opjutter Sascha Janssen is ondernemer en advocaat. Zij is onder meer gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Pierre Spaninks

LinkedIn | Opjutter Pierre Spaninks is ZZP-expert.

Martijn Aslander

LinkedIn | Opjutter Martijn Aslander is auteur van Nooit Af, en medeoprichter van Permanent Beta.

Ronald van den Hoff

LinkedIn | Opjutter Ronald van den Hoff is Co-founder van Seats2meet.com, trendwatcher en auteur van Society 3.0.

Michel Schaft

LinkedIn | Opjutter Michel Schaft is mede-oprichter van We are Sure (wearesure.io), een modern verzekeringsinitiatief voor zzp’ers.

Stef Witteveen

LinkedIn | Opjutter Stef Witteveen is voorzitter van de raad van advies van Uniforce, de ondernemersvorm voor professionals.

Remco Mostertman

LinkedIn | Opjutter Remco Mostertman is community builder met HRcommunity en Zorgcommunity en Onderwijscommunity.

Marjan Minnesma

LinkedIn | Opjutter Marjan Minnesma is oprichter en directer van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid.

Mogen wij je op de hoogte houden?

Ja, hou mij op de hoogte!

Contact

info@werkvereniging.nl
06 24 66 86 11 (Roos Wouters)

LinkedIn #werkvereniging
Twitter @werkvereniging

Post adres
Frederiksstraat 100
1054 LD Amsterdam

KvK 68103220

Jouw