Iedereen zeker van een goed bestaan

De Werkvereniging is het enige belangenplatform met een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Jij staat bij ons centraal. Niet jouw werk- of contractvorm.

Ben jij zelfstandig professional en wil je dat blijven, of ben je werknemer maar zie je het niet zitten om 40 jaar bij dezelfde baas te blijven, dan ben jij een Modern Werkende en komt de Werkvereniging op voor jouw belangen.

Ja, ik wil deelnemer worden voor €30 per jaar
 
 

Wij zijn de enige onafhankelijke belangenbehartiger voor 3 miljoen Modern Werkenden

Onze missie


Waarom een Werkvereniging?

Omdat tot nu toe alleen de traditionele arbeidsmarktpartijen zich verenigd hebben, geeft hun deelbelang steevast de doorslag bij de besluitvorming die alle werkenden aangaat. Wil jij dat jouw belangen ook meewegen, zonder dat deze naar een traditionele oplossing vertaald worden, dan is de Werkvereniging er voor jou.

Het is ons doel dat alle werkenden zich verzekerd weten van een basis aan zekerheden die meebewegen met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt. Daarvoor is een sociaal stelsel nodig dat zekerheden koppelt aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in!

Lees meer over onze missie


De Werkvereniging heeft het helderste perspectief op de arbeidsmarkt! Martijn Aslander; auteur Nooit Af, en medeoprichter van Permanent Beta
Martijn Aslander

Onze visie


Een zekerheidsstelsel voor jou!

De belangen van werkenden worden tot nu toe vertegenwoordigd door de traditionele werkgevers-, werknemers- en freelanceorganisaties. Blijf je in een van die vakjes dan ondervind je weinig problemen maar combineer of wissel je van vakje dan blijkt het sociale-zekerheidsstelsel daar niet op ingericht.

Juist op een flexibele arbeidsmarkt in crisistijd is het van belang dat alle werkenden flexibel en weerbaar zijn. Het is dan ook hoogtijd dat onze huidige structuren en voorzieningen zich op de wend- en weerbaarheid van alle werkenden richten. Daar zet de Werkvereniging zich voor in!

Dit doen we door Jouw Stem te laten horen, nieuwe initiatieven op het gebied van welzijn en welvaart aan te jagen en door vernieuwers en hun experimenten te verbinden.Het laten horen van mijn stem is iets waar ik behoefte aan heb. Een positieve stem, er is namelijk niets mis met mij!Henriëtte Pluimers (HR Consultant)


Onze achterban in cijfers


Onze achterban bestaat uit zo'n 0 mensen.

Daarnaast hebben we een bereik van zo'n 0 mensen.

Onze achterban bestaat uit medestanders, organisaties met leden waarvan wij de belangen mogen behartigen. Het bereik van de Werkvereniging bestaat uit organisaties die sympathiseren met de de Werkvereniging en ons toegang geven tot hun leden en/of netwerk.

Updated op 27 januari 2020.

Bij de Werkvereniging kun je


Deelnemer worden

Als deelnemer draag jij bij aan arbeidsmarktvernieuwing die jou centraal stelt en niet je contractvorm. Jij hebt invloed op de koers van de Werkvereniging.

Lees meer over jouw deelname

Donateur worden

Wil je de impact van de Werkvereniging vergroten en versnellen, dan kun je ons helpen door een bijdrage te leveren in de vorm van een kleine of grote donatie.

Lees meer over jouw donatie

Je stem laten horen

Laat jouw stem horen door onze korte online vragen te beantwoorden. De resultaten koppelen we terug aan de politiek, arbeidsmarktpartijen en media.

Lees meer over Jouw Stem

 

Jouw Stem


Wil jij laten weten waar jij behoefte aan hebt om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in beweging? Laat jouw stem dan horen. Jouw Stem bestaat uit korte online vragenlijsten waarmee we de behoeften van Modern Werkende in kaart brengen en terugkoppelen naar politiek, media en dienstverleners.

Deelname aan Jouw Stem is gratis maar niet zonder waarde. Iedereen kan de geanonimiseerde uitkomsten bekijken. Negeren kunnen ze Jouw Stem niet meer.

Meer informatie over Jouw Stem en de resultaten.

Meld je hier gratis aan voor Jouw Stem
 

Jouw keus

Kies jij ook liever verzekeringen, voorzieningen of diensten op basis van reviews van andere Modern Werkenden?

Ook daarvoor kun je terecht bij de Werkvereniging. Als deelnemer kun je op onze site beoordelingen bekijken van verzekeringen, voorzieningen en andere diensten voor Modern Werkenden én je eigen oordeel achterlaten.


Ik wil deelnemer worden

 

Jouw zekerheid

De Werkvereniging verkoopt geen verzekeringen, producten of aandelen. Ook verstrekken wij je persoonsgegevens nooit aan derden. We hebben geen enkel commercieel belang.

Alleen onze deelnemers bepalen de koers van de Werkvereniging en zo blijft onze onafhankelijkheid jouw zekerheid.


Wat gebeurt er met mijn geld?

Op de pagina Wat gebeurt er met mijn geld? vind je onze jaarverslagen, financiële verslagen en overzichten van onze inkomsten en uitgaven.

Het wordt tijd dat ik centraal sta en niet mijn contractvorm.

Word deelnemer

Hoe meer deelnemers de Werkvereniging heeft, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op besluitvorming die jou als Modern Werkende aangaat. Hieronder kun je lezen welke andere voordelen onze deelnemers krijgen.

Je wordt deelnemer van de Werkvereniging voor € 30,00 per jaar. Dat is gelijk aan één kopje koffie per maand!


Ik wil deelnemer worden

 

Deelname betekent

  • Dat je invloed hebt op onze koers
  • Dat we met velen het verschil maken
  • Dat jij onze onafhankelijkheid borgt
  • Dat je bijdraagt aan een eerlijk beeld van Modern Werkenden

Wat levert het jou op

  • Invloed op Jouw Stem
  • Jouw Stem wint aan kracht, geloofwaardigheid en invloed
  • Voor jou organiseren we lezingen en informatiebijeenkomsten

Met jouw geld

  • lobbyen wij voor een stelsel dat jou centraal stelt i.p.v. je contractvorm
  • Ondersteunen wij vernieuwende oplossingen en initiatieven
  • Organiseren we bijeenkomsten

En natuurlijk krijg je te allen tijde inzicht in onze inkomsten en uitgaven.

Wat gebeurt er met mijn geld?


Jouw Donatie

De Werkvereniging is onafhankelijk dankzij de financiële bijdragen van deelnemers en gulle gever. Hoe meer we in kas hebben, hoe sneller we onze missie waar kunnen maken. Heb je niks met onze missie, maar maak je wel dankbaar gebruik van de uitkomsten van Jouw Stem, dan kun jij je dankbaarheid ook laten blijken door een donatie. Een donatie is éénmalig.

Doneer € 10,00Doneer € 25,00Doneer € 50,00Doneer € 75,00

De Werkvereniging maakt gebruik van Mollie en Plink voor het afhandelen van donaties. Afhankelijk van de soort donatie die je kiest kun je in het browser adresveld de volgende URL’s tegenkomen:  https://www.mollie.com/… of  https://useplink.com/… Let er goed op dat er een hangslot aanwezig is bij het adresveld van je browser en dat het adres begint met https://

Wat gebeurt er met mijn geld?Onze grote gulle gevers (medestanders)

Prachtig, vernieuwend en broodnodig initiatief dat ik vanuit de Stichting Society30 maar ook als co-founder van Seats2meet.com een warm hart toedraag…Ronald van den Hoff, mede-eigenaar Seats2meet, Trendwatcher en auteur van Society30
Ronald van den Hoff

Aanjagers

De aanjagers zijn het bestuur en het kernteam van de Werkvereniging. De Werkvereniging is een initiatief voor en door Modern Werkenden. Wij, van het bestuur en het kernteam, vinden modern werken leuk en willen dat graag zo houden. Daarvoor hebben we moderne oplossingen nodig die in onze behoefte aan flexibiliteit, keuzevrijheid en een bepaalde mate van basale zekerheid voorzien.

Omdat wij vinden dat de huidige partijen ons niet voldoende vertegenwoordigen - terwijl er op basis van hun advies wel over ons besloten wordt - geven wij Modern Werkenden graag een eigen stem. Dat doen we vanuit ongebreideld ondernemend idealisme. Met kennis en ervaring, zonder politieke bijbedoeling, kleur of winstoogmerk.Andere verenigingen hebben leden, wij hebben liever deelnemers want zonder jullie deelname stellen wij niks voor.Roos Wouters
Danielle van Wieringen

Voorzitter | LinkedIn
Danielle van Wieringen werkt als strategisch adviseur bestuurs- en projectcommunicatie. Betrokken bij de energietransitie. Overtuigd Modern Werkende sinds 2011.

Marijke Krabbenbos

Secretaris | LinkedIn
Marijke Krabbenbos is bedrijfskundige. Ze had 10 jaar een klassieke baan bij diverse banken, alvorens in 2006 voor zichzelf te beginnen. Met de IdeaCompany helpt ze mensen en organisaties aan ideeën.

Peter Geilen

Penningmeester | LinkedIn
Peter Geilen is directeur van Zorg&Co (coöperatie van en voor ZZP’ers in de zorg) en heeft een onvermoeibare passie om de omstandigheden voor zelfstandig werkende ondernemer te verbeteren.

Eva De Haes

Penningmeester | LinkedIn
Eva De Haes, afgestudeerd in Business Administration, werkt bij Zorg&Co volgens de leer van amplitie: ze creëert werk waar ze zelf, de leden van de coöperatie en de zzp-ers die zich willen aansluiten, blij van worden.

Roos Wouters

Algemeen Directeur | LinkedIn
Roos Wouters is al meer dan 14 jaar zzp’er en geeft adviezen, lezingen en workshops aan overheid en bedrijfsleven die ervoor zorgen dat organisaties, teams en individuen zich effectief en met plezier doorontwikkelen.

Opjutters

Een arbeidsmarkt en een sociaal stelsel die het voor iedereen mogelijk maken om de voordelen van flexibiliteit te ervaren in combinatie met een fatsoenlijke bestaanszekerheid. Ongeacht de vorm waarin iemands arbeidsrelatie gegoten is. Daarover wil de Werkvereniging een open gesprek op gang brengen, los van taboes of traditionele processen, instituties, partijen en conventies. Persoonlijk herken ik daar veel in, en daarom help ik graag een handje mee. Als 'opjutter'. Mooi woord, hè?
- Pierre SpaninksAndere verenigingen hebben een voorzitter en een Raad van Advies, wij hebben een aanjager en enthousiaste opjutters. Want zoals Jan Schaefer zei: "In gelul kan je niet wonen."Roos Wouters
Wessel Koning

Opjutter | LinkedIn
Wessel Koning maakt werk mogelijk.

Fedde Monsma

Opjutter | LinkedIn
Fedde Monsma is vernieuwer arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen en auteur van Poldermodel 3.0.

Sascha Janssen

Opjutter | LinkedIn
Sascha Janssen is ondernemer en advocaat. Zij is onder meer gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Martijn Aslander

Opjutter | LinkedIn
Martijn Aslander is auteur van Nooit Af, en medeoprichter van Permanent Beta.

 
Ronald van den Hoff

Opjutter | LinkedIn
Ronald van den Hoff is Co-founder van Seats2meet.com, trendwatcher en auteur van Society 3.0.

Michel Schaft

Opjutter | LinkedIn
Michel Schaft is mede-oprichter van We are Sure (wearesure.io), een modern verzekeringsinitiatief voor zzp’ers.

Stef Witteveen

Opjutter | LinkedIn
Stef Witteveen is voorzitter van de raad van advies van Uniforce, de ondernemersvorm voor professionals.

Marjan Minnesma

Opjutter | LinkedIn
Marjan Minnesma is oprichter en directeur van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid.

 

Mogen wij je op de hoogte houden?

Ja, hou mij op de hoogte!

Contact

info@werkvereniging.nl
06 24 66 86 11 (Roos Wouters)

LinkedIn #werkvereniging
Twitter @werkvereniging

Post adres
Werkvereniging
Middelweg 73 a
3956 TL Leersum

KvK 68103220

 

Iedereen zeker van een goed bestaan