Jouw

Wil jij de regie over jouw werkleven? Wil jij je los van je werkvorm kunnen verzekeren van een hypotheek en een inkomen bij ziekte en ouderdom?

Wil je verschillende werkvormen makkelijk kunnen combineren of afwisselen zonder dat je telkens van verzekering of pensioenfonds moet veranderen?

Dan ben jij een Modern Werkende en komt de Werkvereniging op voor jouw belangen. Wij zetten ons actief in opdat jij en niet je contractvorm centraal komt te staan.

Ja, ik wil de regie over mijn werkleven
 
 

Wij willen een sociaal zekerheidsstelsel dat jou en niet contractvorm als uitgangspunt neemt .

Onze missie


Waarom een Werkvereniging?

  • Waarom bepaalt jouw contractvorm waar je welke zekerheden opbouwt?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm waar je jouw pensioen opbouwt?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm wanneer en waarin jij je kan ontwikkelen?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm of je een huis kan kopen?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm of je aan kinderen durft te beginnen?
  • Waarom bepaalt jouw contractvorm of je van baan durft te veranderen?

Omdat tot nu toe alleen de traditionele partijen zich verenigd hebben, geeft hun deelbelang steevast de doorslag bij de besluitvorming die alle werkenden aangaat. Wil jij dat jouw belangen ook meewegen, zonder dat deze naar een traditionele oplossing vertaald worden, dan is de Werkvereniging er voor jou.

Het is ons doel dat alle werkenden zich verzekerd weten van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met jouw leven, jouw werk en de keuzes die jij daarin maakt. Daarvoor is een sociaal stelsel nodig waarin zekerheden gekoppeld worden aan mensen in plaats van aan hun formele relatie tot de arbeidsmarkt. Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in!

Lees meer over onze missie


De Werkvereniging heeft het helderste perspectief op de arbeidsmarkt! Martijn Aslander; auteur Nooit Af, en medeoprichter van Permanent Beta
Martijn Aslander