Werkgevers Werkvereniging

Samen sterk

Voor werkgevers

Natuurlijk is onze strijd er niet één voor en door Modern Werkenden alleen. Samen staan we sterk. Veel werkgevers werken met deze arbeidsgroep op een andere wijze dan een vast contract en willen leren hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Daarom verbinden wij moderne initiatieven, bedrijven en instanties die het anders willen doen op de arbeidsmarkt. Door deze vernieuwers aan elkaar en aan Modern Werkenden te verbinden, zoeken we samen naar nieuwe oplossingen en nieuwe sociale zekerheden die recht doen aan Modern Werkenden. Dit kan op verschillende manieren.

Vernieuwen doen we samen Werkvereniging

Het kan ook anders


Platform van de Vernieuwing

Met het Platform van de Vernieuwing komen we tot de beste ideeën en initiatieven. Denk hierbij aan het bieden van welzijn en welvaart door middel van nieuwe pensioen modellen, verzekeringen, een leven lang leren en anders organiseren. Hiervoor organiseren we zeker één keer per jaar een bijeenkomst en verbinden en informeren we de deelnemers geregeld online, onder andere door middel van het Magazine van de Vernieuwing. Medestanders mogen kosteloos deelnemen aan het platform.

Raad van Anders


Advies en sprekers

De uitdagingen van de hedendaagse arbeidsmarkt zijn enorm. De Nederlandse wet- en regelgeving is complex en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Hoe regel je bijvoorbeeld hybride werken en hoe maak je je organisatie inclusiever, digitaal fit, wendbaar en weerbaar, en hoe organiseer je de sociale zekerheid?

De Werkvereniging heeft een vernieuwende visie op werk en zekerheid en die visie delen we graag. Of je nu behoefte hebt aan een inspirerende spreker, advies van een consultant of een voor jouw situatie speciaal samengestelde ‘Raad van Anders’. Onze volledig onafhankelijke experts op het gebied van de arbeidsmarkt, de polder en het sociale systeem beschikken over een onschatbare hoeveelheid kennis en een enorm netwerk. Zij kunnen je als geen ander laten zien hoe het anders, beter en leuker kan.

Martijn Arets
Roos Wouters
Maudie Derks
Fedde Monsma
Dr. Fabian Dekker
Victor Broers
Ronald van den Hoff
Martijn Aslander
Rosan Gompers

Sluit je aan


Werkgever met een wens voor een nieuwe arbeidsmarkt?

Ook jullie passen bij onze achterban! Teken de petitie en laat zien dat niet alleen Modern Werkenden behoefte hebben aan verandering, maar dat ook werkgevers hart voor de zaak hebben. Jullie steun is welkom en hard nodig

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Content hub

32fqnafpqrcu nporadio1 vsr 20240219 210247 00cdjj (1)

Hoogleraar arbeidsrecht heeft klok horen luiden…

Onlangs zag ik de gemoederen op sociale media hoog oplopen. Dit keer werd de verontwaardiging veroorzaakt door de uitspraken van Evert Verhulp in het radioprogramma WNL Haagse Lobby. Tenminste, dat wat de hoogleraar arbeidsrecht zei was niet eens zo schokkend, het was vooral de zeer effectieve titel waarmee het interview...

Persbericht: Rechtbank stelt zzp'ers in ongelijk

17 januari 2024 Reactie Werkvereniging op uitspraak Rechtbank inzake ongelijke behandeling zzp’ers in coronasteun Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak die de Werkvereniging, samen met vier individuele eisers, had aangespannen wegens oneerlijke en onrechtmatige verdeling van de corona-noodsteun. De rechtsvraag luidde: Mocht de Staat zijn burgers ongelijk behandelen bij...

Rechtszaak tegen de Staat in het nieuws

Op 20 november was in de rechtbank van Den Haag de mondelinge behandeling van de rechtszaak tegen de Staat die vier zzp’ers, met steun van de Werkvereniging, hadden aangespannen tegen de Staat omdat de verdeling van de corona-noodsteun wat ons betreft oneerlijk en onrechtmatig is. De rechtsvraag luidt: Mocht de Staat...

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Succesvolle lobby tegen nieuwe Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties (zzp).

De nieuwe wet die schijnzelfstandigheid moet tegengaan, is gedoemd te mislukken. Naast de vele reacties op de internetconsultatie van zzp'ers, werkgevers- en zzp-organisaties, liet ook het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) weten dat de wet niet de gewenste duidelijkheid zal scheppen of iemand als zzp’er ingezet kan worden of in loondienst...

Waarom een rechtszaak tegen de Staat?

Op 20 november 2023 komt de rechtszaak tegen de Staat, die de Werkvereniging heeft geïnitieerd, voor de rechter omdat de verdeling van de #corona #noodsteun wat ons betreft oneerlijk en onrechtmatig is. Waarom? Het is een vraag die mensen mij stellen als ze zelf niet geraakt zijn door de maatregelen....

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden NSC

Als we het programma ‘Tijd voor herstel’ van Nieuw Sociaal Contract doornemen dan valt vooral op dat ze zich achter het advies van de Commissie Borstlap scharen. Ze willen een publieke basisvoorziening voor alle werkenden en de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen beschermde ‘vaste banen’ en onzekere ‘flexibele arbeid' terugdringen....

De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Zzp'er ben jij klaar om weer in dienst te gaan?

Het kabinet is akkoord met een voorstel voor de nieuwe wet DBA 'Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden'. Hierover schrijft het ministerie: Dit wetsvoorstel draagt bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s)...

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden SP

Het concept verkiezingsprogramma van de SP met de titel ‘nu de mensen’ is kort en bondig en duidelijk gericht op de werknemer. Over zelfstandig ondernemers is niet veel informatie te vinden  en over Modern Werkenden al helemaal niet. Zo wil de SP wil Nederland radicaal democratiseren. Dat klinkt ons als...

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden D66

In het concept partijprogramma van D66 met de titel “Nieuwe energie voor Nederland” valt er veel te lezen over hun arbeidsmarkt plannen. Toch blijven wij, na het uitvoerig doorgelezen te hebben, wat duizelig achter. Enerzijds lijkt D66 goed te scoren op een aantal elementen van de Modern Werkenden Meetlat. Lezen...

WhatsApp Image 2023 10 26 at 12.17.20

Kieswijzer Partij voor de Modern Werkenden GroenLinks/PvdA

Het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks en de PvdA ‘Samen voor een hoopvolle toekomst’ gaat in vergelijking met veel andere verkiezingsprogramma’s uitgebreid in op de hervorming van de arbeidsmarkt. Daarbij geven ze aan dat een overheid die vertrouwen in haar burgers heeft, zeggenschap en steun geeft. Een vrij, zeker en waardig...

Bekijk alle online artikelen