Toekomstvisie Werkvereniging

Opiniepeiling Modern Werkenden

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden 2 Comments

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) is de Werkvereniging op zoek naar de Partij voor Modern Werkenden: welke partij heeft het meeste oog voor onze behoeften en welke totaal niet. Daarom hebben wij de Kieswijzer voor Modern Werkenden gemaakt en doormiddel van onze onderstaande Modern Werkenden Meetlat in een oogopslag inzichtelijk gemaakt in hoeverre de partijprogramma’s inspelen …

Modern Werkenden kieswijzer 2021 versie 5

Kieswijzer voor Modern Werkenden

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden 14 Comments

Weet jij ook niet meer op welke partij je moet stemmen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen? Hieronder vind je onze uitgebreidere analyses van een groot deel van de partijprogramma’s met daaronder hoe wij tot de uitkomst op de Modern Werkenden Meetalt zijn gekomen. Onlangs hebben we als Werkvereniging onze Toekomstvisie: Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken naar alle Tweede Kamerleden …

Modern Werkenden kieswijzer 2021 versie 5

Forum voor Democratie langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden 2 Comments

Programma Forum voor Democratie: “Stem Nederland terug” Bij het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie beperken we ons in hoofdzaak tot het deel over economie en sociale zaken. Daarin laat FvD weten dat ze in een dynamische samenleving geloven, vol kansen, innovatie en (dus ook) welvaart. Daarom kiezen zij voor ruimte voor ondernemerschap en zelfontplooiïng, voor lage belastingen, voor het belonen …

Modern Werkenden kieswijzer 2021 versie 4

Piratenpartij Nederland langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma Piratenpartij: “Visie met lef” De *Werkvereniging is gecharmeerd van een politieke partij die visie met lef combineert. Zeker als dat betekent dat ze het lef hebben om direct in hun partijprogramma toe te geven dat ze ook niet weten hoe de toekomst eruit ziet en dat je hun partijprogramma daarom ook niet als vaststaand draaiboek moet zien, slechts als …

BIJ1 langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma BIJ1: “Allemaal anders maar toch gelijkwaardig” In het voorwoord van het partijprogramma van BIJ1 laat Sylvana Simons weten dat een stem op BIJ1 een stem voor nieuwe politiek is. Nieuwe politiek waar we met elkaar in al onze diversiteit invulling aan geven; want bij BIJ1, zo valt nadrukkelijk te lezen, is racisme geen bijzaak.  BIJ1 wil net als de Werkvereniging* …

PvdD langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma PvdD: “Idealisme is het nieuwe realisme’ In het partijprogramma van de Partij voor de Dieren valt te lezen dat de pandemie volgens hen een vergrootglas heeft gezet op de systeemfouten die de traditionele politiek heeft laten ontstaan. De PvdD constateert det het marktdenken – waarbij de wereld als één grote markt wordt gezien, waarin alle productie zo goedkoop en …

Modern Werkenden zijn de natte droom van links

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden 1 Comment

“Op het slagveld van den arbeid heerschte de stilte van den dood. Loom sloofden de slaven en slavinnen in het steeds hooger opgevoerde tempo. […] Drankmisbruik en de afgebeulde lichamen der hoorigen…… geen enkele schakel ontbrak in den ketting der oorzaken voorbestemd een steedsche bevolking ten verderve te voeren. […] Opzettelijk en zonder het minste gevoel van menschelijkheid dreven de …

CDA langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma CDA: “Nu doorpakken” Wat het CDA betreft is de opdracht waar de partij voor staat duidelijk: investeren en innoveren. Investeren in een krachtig economisch herstel en tegelijk de omslag maken naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie. Geen geheven vingertje Een van de dingen waarin het partijprogramma van het CDA zich onderscheid van de andere programma’s is de toon. …

VVD Langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma VVD: “Samen aan de slag; Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd” De VVD maakt nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd, zo blijkt ook uit het partijprogramma. Daar waar de VVD er eerder voor pleitte om de rol van de overheid te verkleinen, vinden ze nu dat er de komende tijd juist een sterke, actieve overheid nodig zal zijn om …

PvdA langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma PvdA: “Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland” Net als de Partij van de Arbeid is ook de Werkvereniging voor een eerlijker Nederland. Bij het lezen van het partijprogramma van de PvdA – dat uit 105 pagina’s bestaat!? – bekruipt ons echter het gevoel dat de partij last heeft van een stockholmsyndroom. Dit is het psychologisch verschijnsel dat …

Volt langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden 3 Comments

Partijprogramma Volt: Verkiezingsprogramma 2021–2025  ‘Anders dan de rest’ kun je het partijprogramma van Volt met recht noemen. Volt is als enige politieke partij actief in alle EU-landen en doet voor het eerst mee aan de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Daarom zullen we eerst wat meer van de ideeën van Volt uiteenzetten voordat we ons richten op hun ideeën ten aanzien van …

GroenLinks langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden 3 Comments

Partijprogramma Groenlinks: Tijd voor nieuw realisme   GroenLinks schrijft net als D66 in haar partijprogramma dat het tijd wordt voor een radicale verandering. GroenLinks wil daarom deel uitmaken van de volgende regering zodat die zo links en progressief mogelijk wordt. Jesse Klaver noemt het partijprogramma van GroenLinks met trots ‘helder groen’ en ‘modern links’.  ‘Onze nieuwe economie bouwen we op al …

D66 langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden 4 Comments

Partijprogramma D66: Een nieuw begin; Laat iedereen vrij, maar niemand vallen De titel van het partijprogramma en die van het hoofdstuk over werk en inkomen Voor een radicale verandering van werk en inkomen, schept hoge verwachtingen. Net als de Werkvereniging signaleert D66 dat Nederland voor een grote uitdaging staat:  ‘Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we …

Toekomstvisie Werkvereniging

Toekomstvisie Werkvereniging

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden, Persberichten 1 Comment

Brief aan kamerleden en andere belanghebbenden: Onlangs is het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werk verschenen. Wij als Werkvereniging denken dat de inhoud mede door de corona crisis relevanter is dan ooit. Veel van wat er in het rapport staat, delen wij en met het aangehangen visiedocument ‘Zo willen Modern Werkenden leven, …