Persbericht: Rechtbank stelt zzp’ers in ongelijk

Roos Wouters Nieuws, Persberichten Leave a Comment

17 januari 2024

Reactie Werkvereniging op uitspraak Rechtbank inzake ongelijke behandeling zzp’ers in coronasteun

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in de zaak die de Werkvereniging, samen met vier individuele eisers, had aangespannen wegens oneerlijke en onrechtmatige verdeling van de corona-noodsteun. De rechtsvraag luidde: Mocht de Staat zijn burgers ongelijk behandelen bij het nemen van compensatiemaatregelen voor de gevolgen van corona, erkennende dat burger, noch bedrijf zich tegen de gevolgen van corona en de bestrijding daarvan kon voorbereiden?

De rechter heeft de vier eisers, zzp’ers die veel geleden hebben en zich ongelijk behandeld voelden, helaas niet in het gelijk gesteld. De rechter stelt dat ’de positie van zzp’ers ook voor de coronacrisis niet gelijk was aan die van werknemers’. Voor beide groepen was het reguliere vangnet anders geregeld. Dus er was sprake van een ongelijke situatie en dus mocht de Staat ook ongelijke steunmaatregelen bieden. De werknemer in loon dienst werd via de werkgever volledig gecompenseerd, ook als er geen werk was, de zzp’er werd bij wegvallen van werk en omzet tot bijstandsniveau gecompenseerd, ook als er sprake was van een hoog maandinkomen en hoge vaste lasten. 

Roos Wouters: “We zijn teleurgesteld. Blijkbaar zijn zzp’ers een door de politiek minder gewenste groep op de arbeidsmarkt. Het voelt voor veel zelfstandigen als een gebrek aan respect en waardering. Terwijl zelfstandigen de hardste klappen opvangen tijdens crises en ervoor zorgen dat de economie snel weer opveert, lijkt de waarde hiervan verwaarloosbaar. Zeker op het moment dat er zich een crisis voordoet waar niemand op voorbereid was. Ja, dan is het extra teleurstellend dat de zelfstandigen ook dan niet op wat meer steun en waardering van de staat hoeven te rekenen.“

De Commissie Borstlap concludeerde in januari 2020 dat zzp’ers een groep vormen die, vooral bij een crisis, veel risico loopt en dat de overheid daar aandacht voor zou moeten hebben. Tot grote teleurstelling van de Werkvereniging en de Modern Werkenden is deze aanbeveling niet opgevolgd in de coronacrisis, die zich vlak na het uitkomen van dit rapport aandiende.

De Werkvereniging roept de overheid dan ook op om bij een volgende crisis in overleg te treden met de belangenvereniging voor Modern Werkenden “We denken graag mee, om het leed dat er nu geleden is, in de toekomst te voorkomen. Ook als regelingen snel moeten worden opgetuigd.”

Er bestaat nog een mogelijkheid dat we in hoger beroep gaan. De Werkvereniging zal in samenspraak met de advocaten zich bezinnen of dat zinvol is.

—einde persbericht—

Voor vragen graag een bericht naar bestuur[@]werkvereniging.nl tav Peer Goudsmit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *