Modern Werkenden zijn de natte droom van links

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden 1 Comment

“Op het slagveld van den arbeid heerschte de stilte van den dood. Loom sloofden de slaven en slavinnen in het steeds hooger opgevoerde tempo. […] Drankmisbruik en de afgebeulde lichamen der hoorigen…… geen enkele schakel ontbrak in den ketting der oorzaken voorbestemd een steedsche bevolking ten verderve te voeren. […] Opzettelijk en zonder het minste gevoel van menschelijkheid dreven de …

CDA langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma CDA: “Nu doorpakken” Wat het CDA betreft is de opdracht waar de partij voor staat duidelijk: investeren en innoveren. Investeren in een krachtig economisch herstel en tegelijk de omslag maken naar een eerlijke, innovatieve en weerbare economie. Geen geheven vingertje Een van de dingen waarin het partijprogramma van het CDA zich onderscheid van de andere programma’s is de toon. …

VVD Langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma VVD: “Samen aan de slag; Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd” De VVD maakt nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd, zo blijkt ook uit het partijprogramma. Daar waar de VVD er eerder voor pleitte om de rol van de overheid te verkleinen, vinden ze nu dat er de komende tijd juist een sterke, actieve overheid nodig zal zijn om …

PvdA langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

Partijprogramma PvdA: “Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland” Net als de Partij van de Arbeid is ook de Werkvereniging voor een eerlijker Nederland. Bij het lezen van het partijprogramma van de PvdA – dat uit 105 pagina’s bestaat!? – bekruipt ons echter het gevoel dat de partij last heeft van een stockholmsyndroom. Dit is het psychologisch verschijnsel dat …

Volt langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden 3 Comments

Partijprogramma Volt: Verkiezingsprogramma 2021–2025  ‘Anders dan de rest’ kun je het partijprogramma van Volt met recht noemen. Volt is als enige politieke partij actief in alle EU-landen en doet voor het eerst mee aan de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Daarom zullen we eerst wat meer van de ideeën van Volt uiteenzetten voordat we ons richten op hun ideeën ten aanzien van …

GroenLinks langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden 3 Comments

Partijprogramma Groenlinks: Tijd voor nieuw realisme   GroenLinks schrijft net als D66 in haar partijprogramma dat het tijd wordt voor een radicale verandering. GroenLinks wil daarom deel uitmaken van de volgende regering zodat die zo links en progressief mogelijk wordt. Jesse Klaver noemt het partijprogramma van GroenLinks met trots ‘helder groen’ en ‘modern links’.  ‘Onze nieuwe economie bouwen we op al …

D66 langs de Modern Werkenden Meetlat

Roos Wouters Nieuws, Partij voor Modern Werkenden 4 Comments

Partijprogramma D66: Een nieuw begin; Laat iedereen vrij, maar niemand vallen De titel van het partijprogramma en die van het hoofdstuk over werk en inkomen Voor een radicale verandering van werk en inkomen, schept hoge verwachtingen. Net als de Werkvereniging signaleert D66 dat Nederland voor een grote uitdaging staat:  ‘Onze arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten radicaal veranderen als we …

Toekomstvisie Werkvereniging

Toekomstvisie Werkvereniging

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden, Persberichten 1 Comment

Brief aan kamerleden en andere belanghebbenden: Onlangs is het rapport ‘In wat voor land willen wij werken’ van de Commissie Regulering van Werk verschenen. Wij als Werkvereniging denken dat de inhoud mede door de corona crisis relevanter is dan ooit. Veel van wat er in het rapport staat, delen wij en met het aangehangen visiedocument ‘Zo willen Modern Werkenden leven, …

Werkvereniging Jouw Stem megafoon

Wat wordt de partij voor Modern Werkenden?

Roos Wouters Partij voor Modern Werkenden Leave a Comment

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) gaat de #Werkvereniging op zoek naar de Partij voor Modern Werkenden: welke partij heeft het meeste oog voor onze behoeften en welke totaal niet. We willen ook weten of jij je nog vertegenwoordigd voelt door de traditionele polder. Zeker nu de sociale partners invulling geven aan de steunmaatregelen en de plannen hoe …