Werken aan Nederland podcast - Werkvereniging

Werken aan Nederland met Sjanne Marie van den Groenendaal

Roos Wouters Nieuws, Podcasts Leave a Comment

In deze aflevering van Werken aan Nederland gaan Martijn Aslander en Roos Wouters in gesprek met Sjanne Marie van den Groenendaal. Als enthousiaste wetenschapper heeft Sjanne Marie recent haar promotieonderzoek bij Tilburg University afgerond (2015-2021). Het doel van haar onderzoek was de heterogeniteit van zzp’ers in kaart te brengen vanuit een loopbaanperspectief. Ze heeft zich verdiept in de loopbaanontwikkeling van …

Rapport: De zzp’er bestaat wel

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

‘Te veel denkbeelden over zzp’ers en hun rol op de arbeidsmarkt zijn niet gebaseerd op feiten, maar op aannames en meningen’, zo begint het rapport dat het onafhankelijke kennisplatform ZiPconomy in opdracht van ONL en HeadFirst Group heeft opgesteld. Dit heeft ook volgens hen veel invloed op het politiekmaatschappelijke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt. Met …

De platform discussie is veel te plat!

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

De afgelopen tijd is er veel commotie ontstaan rond de klus-economie en dan vooral over de platformen. Het gaat al snel over Uber of Deliveroo en de teneur is meestal negatief. Zo zouden de platformen de werkgeverslasten bij de werkenden zelf neerleggen en daarmee de ‘concurrentie naar het putje’ aanjagen. De zzp’er is namelijk zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van …

De Werkvereniging op gesprek bij de SER

Roos Wouters Nieuws 2 Comments

Eind september waren wij, Danielle van Wieringen (voorzitter WV) en Roos Wouters (directeur WV), op gesprek bij Jacqueline Prins (algemeen secretaris, Sociaal Economische Raad) (SER), om te vertellen waarom wij vinden dat de Werkvereniging een zetel in de SER verdient. De vragen die wij kregen, lagen voor de hand. Hoeveel leden hebben wij?  Waarom vinden wij dat onze stem ontbreekt …

Burger Service Model vergeleken met Sociaal Akkoord AVV-ONL-VZN, MLT advies SER en Rapport Borstlap

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Disclaimer: onderstaande vergelijking van de adviezen en rapporten hebben wij overgenomen van het AVV. Wij hebben hier enkel onze eigen visie aan toegevoegd. Stelsel van contractvormen Rapport Borstlap: Er komen duidelijk afgebakende rijbanen voor werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachtenSociaal Akkoord ONL: Er komen duidelijk afgebakende rijbanen voor werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachtenSER advies: De arbeidsovereenkomst voor onbep. tijd wordt het uitgangspunt.WV: Bij …

De Werkvereniging dingt naar een zetel in de SER

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Hieronder lees je onze aanmelding en motivatie om deel te nemen in de Sociaal-Economische Raad Sociaal-Economische RaadT.a.v. mr. J. Prins, algemeen secretarisPostbus 904052509 LK Den Haag                            Leersum, 13 september 2021 Onderwerp: Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad Geachte mevrouw Prins, Naar aanleiding van de ‘Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad’ zoals gepubliceerd in de Staatscourant 38138 (2021), stelt de Werkvereniging zich hierbij kandidaat. De …

Een modern fundament voor alle werkenden

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

In samenwerking met de NBBU, Bovib en VVEM hebben wij een brief gestuurd naar de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin pleiten we voor een modern fundament voor alle werkenden en nodigen hen uit voor een gesprek. Hieronder kun je de mail lezen en de brief downloaden. Geachte heer, mevrouw, De economie en arbeidsmarkt stellen politiek en …

Naar een basisregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Roos neemt al enkele maanden deel aan een groep organisaties die samen nadenkt over de toekomst van de arbeidsmarkt. Met een aantal daarvan hebben we een gezamenlijke brief opgesteld aan informateur Mariette Hamer waarin wij aangeven wat Modern Werkenden nodig hebben. Lees hieronder de hele brief Betreft: naar een basisregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.  

Sociaal akkoord SER? Niet namens ons!

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Sociaal Akkoord Modern Werkenden  De Sociaal Economische Raad is met met een ‘Sociaal’ Akkoord gekomen. Wij zijn blij dat de SER zich proactief opstelt want voor nieuw kabinetsbeleid is een sociaal akkoord hard nodig. Wel waarschuwen we een nieuw kabinet ervoor dat een SER-akkoord slechts representatief is voor de traditioneel werkende werkgevers en werknemers. De Commissie Borstlap wees er al …

Werkvereniging

De sociaal akkoorden buitelen over elkaar heen

Roos Wouters Nieuws, Persberichten Leave a Comment

Amsterdam, 31 mei 2021 – Met enthousiasme ziet de Werkvereniging dat er in één week wel drie sociaal akkoorden zijn gepresenteerd. Wat mooi dat er nu meerdere akkoorden zijn waar ook de formatie gebruik van kan maken. Zowel in het sociaal akkoord van VNZ, ONL en AVV, als in dat van Deliveroo, Helpling, Roamler, Temper, Uber en YoungOnes, en in het sociaal akkoord van VNO-NCW, …

Uitkomst Debat Draagvlak in de Polder

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Alle werkenden aan de poldertafel…ook zzp’ers en andere Modern Werkenden. De polder vertegenwoordigt steeds minder werkenden in Nederland. Tijd voor verandering. Een goed fundament voor álle werkenden moet het vertrekpunt zijn. Daarover waren sprekers uit politiek, vakbeweging, werkgeversorganisaties en jongeren het eens tijdens het debat ‘Draagvlak in de polder’, georganiseerd door de Werkvereniging en Pakhuis de Zwijger. De huidige polder …

Brief aan informateur Mariette Hamer

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Beste mevrouw Hamer, Op 12 mei ben je door de Tweede Kamer aangewezen als informateur om tot een nieuw kabinet te komen. Een verantwoordelijke opdracht. Zeker omdat er een paar stevige dossiers liggen te wachten: het herstel van vertrouwen tussen partijen en in de politiek; een herstelplan ten behoeve van de Corona-crisis en dan nog de andere uitdagingen die Nederland …

Debat: Draagvlak in de Polder

Roos Wouters Bijeenkomsten, Nieuws 1 Comment

Hoe vertegenwoordigen we alle werkenden in de polder Wanneer: Woensdag 19 mei 2021Tijd: 15:30 tot 17:00plaats: Online RESEVEER HIER De huidige polder bestaat uit vertegenwoordigers van de politiek en de traditionele (grote) werkgevers, werknemers en ondernemers. Toch passen steeds minder mensen in deze overzichtelijke hokjes. Het aantal mensen dat werkvormen combineert of afwisselt groeit snel en zij herkennen zich dan …

Toekomstvisie Werkvereniging

Zet werkenden en het werk centraal, niet het stelsel en de contractvorm

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Het Burger Service Model Omdat wij ons als Werkvereniging zorgen maken over het toenemende gebrek aan wendbaarheid, weerbaarheid, sociale zekerheid en moderne solidariteit onder de Nederlandse beroepsbevolking, hebben wij gekeken wat ervoor nodig is om hier verbetering in aan te brengen. Op basis van meerdere onderzoeken, rondetafel-sessies met experts, interviews en enquêtes onder wetenschappers en werkenden, concluderen wij dat mensen beter bereid …