Nieuw! De Coöperatie Modern Werkenden 

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Hulp aan zzp’ers die in een coöperatie (willen) werken 

De overheid legt modern werken steeds meer aan banden. Het soort opdrachten dat je als zzp’er mag uitvoeren, wordt beperkt door de Wet DBA. Het streven van de overheid is, dat je alleen nog kunt werken in drie vormen. Je bent (op uitzonderingen na, zoals boekhouder, kapper, fietsenmaker) óf ondernemer met personeel, dan wel werknemer, dan wel uitzendkracht. De Werkvereniging vindt dit een achterhaald idee. We komen op voor het recht om te werken zoals jij dat wilt. Daarom is er nu: de Coöperatie Modern Werkenden.

Inmiddels werken een miljoen mensen als zzp’er. Een even groot (moeilijker te tellen want niet als zodanig bijgehouden) aantal werkenden combineert freelance werk of een bedrijfje met bijvoorbeeld een parttime baan of studie. De Werkvereniging komt voor hen op. Dat doen we op allerlei manieren, en vanaf nu ook via de Coöperatie Modern Werkenden. De Coöperatie biedt advies en ondersteuning aan zzp’ers die in een coöperatie willen werken of dat al doen.

Waarom werken in een coöperatie?
Een coöperatie is een vereniging van leden waarin minimaal 2 personen samen ondernemen.
Zzp’ers die in zo’n ondernemerscoöperatie werken, zijn in gezamenlijkheid eigenaar van dit bedrijf. Met dit bedrijf zijn ze geen zzp-er meer. In een ondernemerscoöperatie werken de leden zelfstandig samen.

Waar komt het vandaan?
De coöperatie is een oude samenwerkingsvorm van bijvoorbeeld bloemenkwekers die in gezamenlijkheid een veiling exploiteren of melkveehouders die samen zuivelproducten gaan produceren en verkopen. Ieder lid is zelfstandig ondernemer, bepaalt zelfstandig of en hoe hij meedoet maar kan met de coöperatie klanten bereiken die anders onbereikbaar blijven. De leden geven hun zelfstandigheid niet op maar hebben er een tweede bedrijf bij.

Dit zijn de voordelen

  • Leden kunnen -anders dan bij een maatschap- stoppen of instappen zonder dat het voortbestaan van coöperatie in gevaar komt. Het bestuur gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden. Leden maken zelf afspraken over de verdeling van de winst van de coöperatie. 
  • De coöperatie kan meedingen bij complexere aanbestedingen waarvan zzp’ers vaak uitgesloten zijn.
  • Ze kan ondersteunen bij het opzetten van een schenkfonds voor inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, en kan wellicht onder de nieuwe pensioenwet alternatieven bieden die beter passen bij de Modern Werkenden.
  • Daarnaast kan het werken in een coöperatie met andere zzp’ers in een specifieke branche voordelen bieden als: elkaar kunnen vervangen bij ziekte, elkaar attenderen op opdrachten, gezamenlijke inkoop of marketing, intervisie, enzovoort. 

Een overweging waard voor bijvoorbeeld zelfstandige zorgprofessionals, psychologen/psychiaters, fitnesstrainers, health professionals, communicatie-professionals, professionals in de mediasector (redacteuren, cameramensen, editors), onderwijs, HRM enzovoort enzovoort.

Dit biedt de Coöperatie Modern Werkenden
Overweeg jij in een coöperatie samen te werken, of doe je dat al? Dan is Coöperatie Modern Werkenden iets voor jou. Wij helpen jou of je coöperatie met: 

  • Advies over het opzetten van een kleinschalige coöperatie.
  • Vragen van bestaande coöperaties over fiscale of juridische zaken.
  • Organiseren van gezamenlijke inkoop en daarmee collectieve korting. Denk aan verzekeringen, scholing etc.
  • Het verbinden van zzp’ers die met elkaar een coöperatie zouden kunnen vormen.

Interesse?
Neem contact met ons op als je meer wilt weten. Mail naar Peter Geilen en Danielle van Wieringen via Bestuur@Werkvereniging.nl. Als je lid wordt van de Werkvereniging, kan je gebruik maken van deze dienst. En je ondersteunt actief de strijd om modern te kunnen werken!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.