Burger Service Model vergeleken met Sociaal Akkoord AVV-ONL-VZN, MLT advies SER en Rapport Borstlap

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Disclaimer: onderstaande vergelijking van de adviezen en rapporten hebben wij overgenomen van het AVV. Wij hebben hier enkel onze eigen visie aan toegevoegd. Stelsel van contractvormen Rapport Borstlap: Er komen duidelijk afgebakende rijbanen voor werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachtenSociaal Akkoord ONL: Er komen duidelijk afgebakende rijbanen voor werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachtenSER advies: De arbeidsovereenkomst voor onbep. tijd wordt het uitgangspunt.WV: Bij …

De Werkvereniging dingt naar een zetel in de SER

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Hieronder lees je onze aanmelding en motivatie om deel te nemen in de Sociaal-Economische Raad Sociaal-Economische RaadT.a.v. mr. J. Prins, algemeen secretarisPostbus 904052509 LK Den Haag                            Leersum, 13 september 2021 Onderwerp: Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad Geachte mevrouw Prins, Naar aanleiding van de ‘Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad’ zoals gepubliceerd in de Staatscourant 38138 (2021), stelt de Werkvereniging zich hierbij kandidaat. De …

Een modern fundament voor alle werkenden

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

In samenwerking met de NBBU, Bovib en VVEM hebben wij een brief gestuurd naar de leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin pleiten we voor een modern fundament voor alle werkenden en nodigen hen uit voor een gesprek. Hieronder kun je de mail lezen en de brief downloaden. Geachte heer, mevrouw, De economie en arbeidsmarkt stellen politiek en …

Naar een basisregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Roos neemt al enkele maanden deel aan een groep organisaties die samen nadenkt over de toekomst van de arbeidsmarkt. Met een aantal daarvan hebben we een gezamenlijke brief opgesteld aan informateur Mariette Hamer waarin wij aangeven wat Modern Werkenden nodig hebben. Lees hieronder de hele brief Betreft: naar een basisregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden.  

Sociaal akkoord SER? Niet namens ons!

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Sociaal Akkoord Modern Werkenden  De Sociaal Economische Raad is met met een ‘Sociaal’ Akkoord gekomen. Wij zijn blij dat de SER zich proactief opstelt want voor nieuw kabinetsbeleid is een sociaal akkoord hard nodig. Wel waarschuwen we een nieuw kabinet ervoor dat een SER-akkoord slechts representatief is voor de traditioneel werkende werkgevers en werknemers. De Commissie Borstlap wees er al …

Werkvereniging

De sociaal akkoorden buitelen over elkaar heen

Roos Wouters Nieuws, Persberichten Leave a Comment

Amsterdam, 31 mei 2021 – Met enthousiasme ziet de Werkvereniging dat er in één week wel drie sociaal akkoorden zijn gepresenteerd. Wat mooi dat er nu meerdere akkoorden zijn waar ook de formatie gebruik van kan maken. Zowel in het sociaal akkoord van VNZ, ONL en AVV, als in dat van Deliveroo, Helpling, Roamler, Temper, Uber en YoungOnes, en in het sociaal akkoord van VNO-NCW, …

Uitkomst Debat Draagvlak in de Polder

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Alle werkenden aan de poldertafel…ook zzp’ers en andere Modern Werkenden. De polder vertegenwoordigt steeds minder werkenden in Nederland. Tijd voor verandering. Een goed fundament voor álle werkenden moet het vertrekpunt zijn. Daarover waren sprekers uit politiek, vakbeweging, werkgeversorganisaties en jongeren het eens tijdens het debat ‘Draagvlak in de polder’, georganiseerd door de Werkvereniging en Pakhuis de Zwijger. De huidige polder …

Brief aan informateur Mariette Hamer

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Beste mevrouw Hamer, Op 12 mei ben je door de Tweede Kamer aangewezen als informateur om tot een nieuw kabinet te komen. Een verantwoordelijke opdracht. Zeker omdat er een paar stevige dossiers liggen te wachten: het herstel van vertrouwen tussen partijen en in de politiek; een herstelplan ten behoeve van de Corona-crisis en dan nog de andere uitdagingen die Nederland …

Debat: Draagvlak in de Polder

Roos Wouters Bijeenkomsten, Nieuws 1 Comment

Hoe vertegenwoordigen we alle werkenden in de polder Wanneer: Woensdag 19 mei 2021Tijd: 15:30 tot 17:00plaats: Online RESEVEER HIER De huidige polder bestaat uit vertegenwoordigers van de politiek en de traditionele (grote) werkgevers, werknemers en ondernemers. Toch passen steeds minder mensen in deze overzichtelijke hokjes. Het aantal mensen dat werkvormen combineert of afwisselt groeit snel en zij herkennen zich dan …

Toekomstvisie Werkvereniging

Zet werkenden en het werk centraal, niet het stelsel en de contractvorm

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Het Burger Service Model Omdat wij ons als Werkvereniging zorgen maken over het toenemende gebrek aan wendbaarheid, weerbaarheid, sociale zekerheid en moderne solidariteit onder de Nederlandse beroepsbevolking, hebben wij gekeken wat ervoor nodig is om hier verbetering in aan te brengen. Op basis van meerdere onderzoeken, rondetafel-sessies met experts, interviews en enquêtes onder wetenschappers en werkenden, concluderen wij dat mensen beter bereid …

Ik kan vliegen - Werkvereniging

De noodmaatregelingen creëren tweederangsburgers

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Een zelfstandig ondernemer met een BV heeft zijn zaken, net als velen, goed geregeld als de corona crisis uitbreekt. Ondanks alles wordt hij hard geraakt mede door de willekeur van noodmaatregelen. Als zelfstandige met een kantoor aan huis, kom je alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming als je bedrijf een eigen ingang heeft. De zelfstandige heeft geen Tozo aangevraagd. Zijn …

Hoe Modern Werkenden door de noodmaatregelen in tweederangsburgers veranderen

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Gister schreef ik al over de zelfstandig nagelstyliste die haar salon moest sluiten en een Tozo uitkeringen aanvroeg. Als alleenstaande moeder ontvangt ze kinderalimentatie van haar ex partner die ook zelfstandig ondernemer is. Hij spreekt zijn buffer aan om de alimentatie voor zijn zoon te betalen omdat hij ook getroffen is door de corona maatregelen. De Gemeente Haarlemmermeer trekt de …

Toekomstvisie Werkvereniging

De verhalen achter de noodregelingen

Roos Wouters Nieuws, Petities Leave a Comment

Een zelfstandig nagelstyliste en make up artist, verloor van de een op de andere dag haar inkomen (beide contactberoepen). Ze vraagt de Tozo uitkeringen aan. Als alleenstaande moeder ontvangt ze alimentatie van haar ex partner voor haar oudste zoon. Haar ex is ook zelfstandig ondernemer die in sommige (corona) maanden geen inkomsten had. Hij spreekt zijn buffer aan om de …

Werkvereniging

“Minister Koolmees, de Modern Werkenden zijn hier om u te helpen.”

Roos Wouters In de pers, Nieuws Leave a Comment

Aan het einde van zijn ambtstermijn stelt minister Koolmees zich kwetsbaar op. Alles heeft hij geprobeerd om ‘het zzp-probleem’ aan te pakken. Elke keer bleek het ingewikkelder dan gedacht. De Tweede Kamer sprak grote woorden. De minister had slechts papier geschoven. Hij had niks opgelost. “Ik heb vaak zat om uw ideeën gevraagd”, kaatste de minister de bal terug. “Hoe …