Aan tafel en toch op het menu?!

Roos Wouters Blogs, Nieuws Leave a Comment

Afgelopen week mocht ik weer aanschuiven bij de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid georganiseerde ‘stakeholders bijeenkomst ZZP’. Tot mijn vreugde want ik heb er hard voor gelobbyd om uitgenodigd te worden. Als je namelijk niet aan tafel zit, zo was mijn overtuiging, beland je vanzelf op het menu. Deze illusie ben ik inmiddels armer.

Ter voorbereiding kreeg ik, net als de andere zzp organisaties, een presentatie toegestuurd. Hierin worden de contouren van de voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ geschetst die minister Van Gennip binnenkort naar de Tweede Kamer zal sturen. Zo binnenkort echter, dat onze input er waarschijnlijk niet in verwerkt zal zijn. Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat het ook niet de bedoeling van het ministerie is om iets met de input van ons, als belangenbehartigers van zzp’ers, te doen. Net als de vorige bijeenkomst heeft ook deze meer weg van een presentatie ter kennisgeving, dan van een sessie om onze input op te halen. Er wordt ons wederom geen vraag gesteld, tenzij je de vraag of wij nog vragen hebben, meerekent. Van onze input tijdens de vorige stakeholdersbijeenkomst, is niets terug te vinden.

Nu heb ik uit de wandelgangen vernomen dat secretaris-generaal Loes Mulder, de hoogste baas van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, haar medewerkers geregeld op het hart drukt om kritiek en signalen uit de samenleving vooral niet te negeren of weg te redeneren. Geen tweede toeslagenaffaire a.u.b. Als ik dit tijdens de stakeholdersbijeenkomst opper, omdat ik mij verbaas over het gemak waarmee de ambtenaren onze geluiden van onvrede over het zzp-beleid – onze feiten ter vervanging van incorrecte aannames, onze suggesties en kreten om hulp, onze waarschuwingen en smeekbeden – wegwuiven, zegt de ambtenaar in kwestie dat onze belangen nu eenmaal haaks op het coalitieakkoord staan. PUNT.

De zzp-belangen staan haaks op het coalitie akkoord?!

De zelfstandigenaftrek moet en zal zo snel mogelijk afgebouwd worden. Dat het juist de werkende armen zijn die door deze versnelde afbouw van de fiscale voordelen getroffen zullen worden, daar wordt snel overheen gepraat. Evenals over het feit dat de fiscale voordelen ooit in het leven waren geroepen om een gelijker speelveld te creëren tussen kleine en grote ondernemers. En ondanks het feit dat zowel het UWV als de Belastingdienst niet weten wie nu precies een zelfstandige is, moet en zal ook de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen er komen. Wat ons bij de wet DBA en de Webmodule brengt. De wet, die direct nadat hij al bijna een decennia geleden in het leven werd geroepen, in de ijskast belandde omdat er enorme onrust ontstond vanwege de onduidelijkheid wie er nu wel of geen zelfstandig ondernemer is. Deze wet moet en zal in 2025 gehandhaafd worden. Van een aanpassing van de wet DBA naar Belgisch voorbeeld, waar vrijwel alle zzp-organisaties voor zijn, willen ze niets weten. In België mag je ervoor kiezen om onder bepaalde voorwaarden toch als zelfstandig ondernemer te werken ook al werk je onder gezag en doe je werk dat ingebed is in de organisatie. Zelf bepalen hoe je wil werken, daar is het kabinet niet voor.

Helderheid voor zelfstandigen?!

Als ik vervolgens opper dat er in het coalitieakkoord staat dat er ‘helderheid voor zelfstandigen’ moet komen, maar dat het mij inmiddels helder wordt dat er nog geen enkele helderheid is en dat deze er ook niet gaat komen, reageert de ambtenaar slechts geërgerd. Dit staat er in de presentatie:

Voorstel voor de uitwerking van verduidelijking. Zowel schets van het (juridisch) kader als uitgangspunten:

– De koppeling tussen arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit behouden,

– Ondanks de behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf, zullen toekomstige normen enige openheid moeten houden,

-Toekomstige invulling van de criteria voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst of indicaties dat zo’n overeenkomst ontbreekt, bouwen zoveel mogelijk voort op bestaande criteria en contra-criteria uit de jurisprudentie.

Helder toch? De wet was vaag, is vaag en blijft vaag. En ze gaan de wet zeker niet aanpassen aan de wens van werkenden die deze wet anno 2022 beoogt te beschermen. Nee, ze houden halsstarrig vast aan een wet uit 1907 en aan de wijze waarop de rechters deze in het verleden uitlegden.

Op mijn opmerking over het ontbreken van enige helderheid, reageert de man die er namens de Belastingdienst bij zit, dan wel weer heel enthousiast. Hij mag het waarschijnlijk zelf niet zeggen of in elk geval niet al te direct, maar ik maak uit zijn houding op dat ik de woorden uit zijn mond haal.

Loes Mulder, wat vind jij?

Binnenkort zal minister Van Gennip dus een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer sturen. Verwacht echter niet dat er iets in staat waar je als zzp’er of Modern Werkende blij van wordt en zeker niets dat wij namens jullie hebben ingebracht. Dat staat naar verluidt haaks op het coalitieakkoord en, zo voegt de ambtenaar er tot slot nog aan toe: “de dagelijkse praktijk strookt nou eenmaal niet met de wens van de politieke meerderheid.” Kortom al zit je aan tafel, je staat alsnog met kerst op het menu. Loes Mulder, wat vind jij? Ik noem dit een knap staaltje signalen van 1,5 miljoen zelfstandig ondernemers negeren. En de behoefte van 3,5 miljoen Modern Werkenden, om zelf te bepalen hoe ze willen werken, keihard wegredeneren.


Wil je dat jouw belangen niet langer genegeerd worden? Zet dan je handtekening! Door onze achterban te laten groeien, wordt onze stem voor verandering luider. De stem van Modern Werkenden die zelf willen kiezen hoe ze werken.

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *