ser gebouw 01

Waarom ik solliciteer als Kroonlid SER

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Gisteren heb ik mijn sollicitatiebrief met motivatie naar de Sociaal-Economische Raad (SER) gestuurd. Ik solliciteer naar de functie van kroonlid. Kroonleden zijn onafhankelijke deskundigen. Ze worden – op voordracht van het kabinet – benoemd door de koning (de kroon), maar ze vertegenwoordigen niet de overheid. Ze zitten in de SER zonder last of ruggespraak. Hun taak is het dienen van het algemeen belang. In dit geval moet het kroonlid specifieke kennis over zzp’ers hebben.

Omdat ik als directeur van de Werkvereniging geen belangenbehartiger van werkgevers noch van werknemers ben, maar mij inzet voor het gedeelde belang van alle werkenden – en specifiek voor de Modern Werkenden (zij die geen veertig jaar in vaste dienst bij dezelfde werkgever ‘willen’ werken) – lijkt een functie als kroonlid mij de uitgelezen plek om mijn kennis en netwerk met de SER te delen.

Toch in de SER? 

Toen ik de Werkvereniging oprichtte, vonden wij de SER een ouderwets bolwerk dat symbool stond voor het behoud van de traditionele verhoudingen. Het zijn vooral de grote belangen organisaties van werknemers en werkgevers die hun stempel op de adviezen van de SER drukken. Naar het MKB en zeker naar de Modern Werkenden, wordt wat mij betreft te weinig geluisterd. vanuit de Werkvereniging heb ik mij de afgelopen zes jaar dan ook vooral ingezet om een ‘moderne polder’ naast de huidige polder te creëren, zodat zowel de belangen van traditionele werkgevers en werknemers, als die van de Modern werkenden behartigd zouden worden.  

Nu, na jaren strijd en een rondgang langs alle partijen die invloed hebben op het arbeidsmarktbeleid, kan ik niet anders dan concluderen dat het arbeidsmarktbeleid voornamelijk in de SER vorm krijgt en politiek Den Haag het niet aandurft om aan de huidige machtspositie van de SER te tornen. Op welke politieke partij je ook stemt en welke ‘kleur’ de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook heeft, het draagvlak binnen de SER (lees VNO-NCW en FNV en CNV) is bepalend voor de besluiten die door politiek Den Haag worden genomen. Daarom richt de Werkvereniging de aandacht nu maar op het hervormen van de SER.

Een zware taak voor Kim Putters

Onlangs was ik bij Kim Putters, de Voorzitter van SER, die mij vroeg waardoor de echte benodigde hervorming van de arbeidsmarkt er naar mijn inzien maar niet doorkomt. Ook hem vertelde ik dat alles staat of valt bij de bereidheid tot hervorming van de SER zelf. Zit je niet aan tafel bij de SER dan sta je op het menu. En als hij echt wil dat er weer uitvoerbare en breed gedragen adviezen uit de SER komen, dan ligt de sleutel bij hem. Geen makkelijke taak maar broodnodig.

Drie nieuwe zetels in de SER

Onlangs heeft minister Karien van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), mede als gevolg van de lobby van de Werkvereniging, drie zetels in de SER beschikbaar gesteld om gehoor te geven aan de belangen van zelfstandigen zonder personeel. Een zetel aan de zijde van de werkgevers, een aan de zijde van de werknemers en een voor een kroonlid met specifieke kennis over het zelfstandig ondernemerschap. Meestal worden wetenschappers tot kroonlid benoemd. Toch heb ik Kim Putters op het hart gedrukt om eens verder te kijken dan de ‘usual suspects’. Bij de huidige kroonleden is er genoeg wetenschappelijke kennis ten aanzien van het ‘zzp-dossier’. Ik vroeg Kim dan ook om nu eens een kroonlid te benoemen die juist met beide benen in de modder staat. Een die weet wat er speelt onder de uiteenlopende doelgroepen op de arbeidsmarkt en die bereid is om de kennis en groot netwerk met de SER te delen. Iemand die ook verder kijkt dat de deelbelangen van een specifieke groep werkenden en de nadruk legt op het gedeelde belang van alle werkenden. Iemand zoals ik, zei ik weinig discreet ;-).

Steun jij mijn SER benoeming?

Ondanks dat mijn verwachting laag is om tot kroonlid benoemd te worden, omdat mijn inhoudelijke kritiek op de SER volgens mij regelmatig persoonlijk wordt opgevat, hoop ik toch dat Kim en de sollicitatiecommissie, mijn jarenlange inzet, mijn wetenschappelijke- en praktijkkennis en mijn grote netwerk als een waardevolle aanvulling voor de SER zullen beoordelen. 

Wil je jouw steun voor mijn sollicitatie bij de SER betuigen? Plaats dan een berichtje onder deze post op LinkedIn.

Referenties

Ben je nog niet overtuigd, lees hier dan wat referenties:

Dr. Luc Dorenbosch (Baaningenieur / Programma Manager NSvP) & Dr. Mark van Vuuren (professor Universiteit Twente) o.a. schrijvers van boeken over de moderne arbeidsmarkt (o.a. Tweebaans Werk)

Wij zien graag dat mevrouw Roos Wouters kroonlid van de SER wordt. Haar visie op zelfstandig ondernemerschap is helder, bijdetijds en hoogst relevant. Wat dit betreft is er in Nederland geen gelijke te vinden. Als ervaringsdeskundige in het moderne werken heeft ze praktijkervaring. Als visionair op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt kan ze kansen en bedreigingen helder verwoorden. Ze heeft zich in de afgelopen jaren laten kennen als een geïnformeerde en praktische vrouw die midden in de samenleving staat. Met de breedte van haar inzichten laat ze zien het algemeen belang voor ogen te hebben. Een opvallende kracht is haar weging van wat anders moet en wat behouden kan blijven. Daardoor is ze innovatief en radicaal, maar altijd pragmatisch. Daarbij kennen we haar als een inclusief mens, die open luistert, snel leert en constructieve voorstellen doet. Die combinatie van visie, betrokkenheid en objectiviteit maken mevrouw Wouters wat ons betreft een stem om rekening mee te houden en daarmee een uitmuntende kroonlid-kandidaat voor de SER.

Prof. dr. Jean Tillie – Universiteit van Amsterdam

Ik ken Roos als een betrokken, gepassioneerde kenner van de modern werkenden (waaronder zelfstandige ondernemers). Zij combineert een autonome en zeer deskundige blik op de hedendaagse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen die daarin centraal staan. Zij laat steeds weer zien een vernieuwende, analytische blik te hebben op de Nederlandse economie en haar centrale dynamiek. Zij heeft ook laten zien een groot netwerk te kunnen opbouwen én te onderhouden. Door haar onafhankelijke blik, toekomstvisie en inzet is zij meer dan geschikt om kroonlid van de SER op het thema zelfstandig ondernemerschap te zijn. Ik beveel haar dan ook van harte aan.

Enzo Salatiello – Voorzitter Stichting Vrij Platformwerk | Student Work and Org. Psychology (VU) MSc & student Organisaties, Verandering en Management (UU) MS

Ja, waar moet ik beginnen. Als je Roos Wouters zegt, zeg je Modern Werkenden. Als iemand de juiste connecties en kennis heeft over de Modern Werkende in Nederland, dan is het Roos. Ik ken Roos vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Vrij Platformwerk, dat opkomt voor de belangen van zelfstandig werkende platformwerkers. Een deelgroep onder de paraplu van de Modern Werkenden. Zelfs in Roos haar drukke schema vindt ze tijd om mij maandelijks te bellen en te sparren over ideeën om de doelgroep beter bij elkaar te brengen en op de kaart te zetten.

Door haar tomeloze inzet en vergaande bereidwilligheid dit dossier in de breedte en diepte te verkennen, is ze zelf het geluid van de Modern Werkende geworden. Aan Roos danken wij dat we nu in beeld zijn op een andere manier dan hoe vakbonden zich over ons uitlaten. Ik ben zelf een Modern Werkende, en ik merk dat ik me veiliger en meer gehoord voel door iemand die vanaf dezelfde positie een achterhoedegevecht voert, dan door de gevestigde orde die graag ‘de dingen houdt zoals ze altijd al eens waren’. Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om een flexibele, proactieve en onvermoeibare voorvechter. Roos MOET die stoel krijgen bij de SER, want zij is het geluid dat jullie missen omdat de SER vastzit in de eigen standaard denkpatronen.

Roos heeft een ploeg van vele tienduizenden, als niet honderdduizenden die haar aanwijzen als de stem van de Modern Werkenden. Onder druk wordt alles vloeibaar. Vanaf de zijlijn heeft Roos dat nu al voor elkaar gekregen. We bestaan, we worden gezien, jullie komen niet meer van ons af. Wanneer je Roos toelaat tot de SER als kroonlid komt er intern nog meer druk. En bij nog meer druk wordt hetgeen dat vloeibaar is weer hard. Diamant wel te verstaan. Dat is wat Roos zal komen brengen bij de SER. Zal ze het jullie moeilijk maken? Ja. Maar is dat wat de SER nodig heeft om -ook op de lange termijn- relevant te blijven. JA!

Ik wil niet dreigen, maar je dient echt van goede huizen te moeten komen wil je kunnen uitleggen waarom Roos niet die stoel als kroonlid heeft gekregen. Ik zou werkelijk waar niet weten wie het anders moet worden. Een of andere hoogleraar arbeidsrecht aan een universiteit? Een of andere oud-vakbondsdirecteur? Nee, jullie willen iemand die in de modder staat. Die weet waar ze het over heeft omdat ze het zelf leeft. Iemand die dit vanuit een zielsbelijdenis doet. Jullie willen Roos, trust me.

Vriendelijke en toch bloedserieuze groetjes,

Enzo

lees hier mijn sollicitatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *