Geen FOR-2.0 maar BSM!

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Een nieuw konijn uit de hoed van de lobby die het Modern Werkenden* moeilijk maakt: de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR). In de Voorjaarsnota van 20 mei 2022, kondigt het kabinet aan de FOR al per 1 januari 2023 af te willen schaffen. De regering moet echter nog onderzoeken en besluiten hoe zij de pensioenopbouw onder zelfstandigen dan gaat stimuleren. Eén van de oplossingsrichtingen die wordt verkend is het – via experimenten – (breder) mogelijk maken van pensioenopbouw in de tweede pijler voor zelfstandigen: het werkgeverspensioen. Een FOR 2.0.
De regering wil met dit experiment de Modern Werkenden een op het werkgeverspensioen lijkende oplossing bieden. Wij vragen ons af waarom. Het dwingt opdrachtgevers in een niet door hen gewenste rol en maakt de beoordeling van schijnzelfstandigheid bovendien moeilijker. Bovenal ontneemt het de burger/ ondernemer een deel van de gekozen vrijheid.

Een beter alternatief voor FOR 2.0: het Burger Service Model (BSM)

Het BSM is de meest logische en praktische weg naar ‘het Rome’ van een toekomstbestendig sociaal stelsel. De Werkvereniging ontwikkelde het BSM op basis van eenvoud, eerlijkheid en wederkerige solidariteit die zich richt op de onafwendbare opmars van steeds grotere aantallen Modern Werkenden. Het BSM werkt zo: elke Nederlander heeft een burgerservicenummer, het BSN. Aan de hand hiervan is te zien hoeveel inkomsten je hebt gehad in een jaar. Dit BSN kan daarom gebruikt worden om afdrachten of reserveringen te doen waarmee we de individuele sociale zekerheid borgen. Via de betaalde belastingen draagt iedereen individueel bij aan collectieve voorzieningen zoals nu ook aan de AOW. Maar zo kan ook bijgedragen worden aan een inkomensvangnet bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen, een studiefonds en een inkomensvoorziening zorgverlof. Door gebruik te maken van het BSM hoeft het individuele sociale vangnet niet exclusief georganiseerd te worden via inhoudingen door een werkgever (loonbelasting) en administratie door het UWV. Makkelijker kunnen we het de Modern Werkenden en de overheid niet maken.

BSM is logischer en beter uitvoerbaar
Doordat werkenden steeds beweeglijker op de arbeidsmarkt zijn en voortdurend switchen van afdrager is de administratieve rompslomp alleen maar toegnomen: loonbelastingverklaringen, mijnpensioen.nl enz. Daarom vinden wij het veel logischer om afdrachten voor een individueel vangnet niet langer via het collectief dat aan de werkgevers/opdrachtgevers/bemiddelaars is gekoppeld te laten lopen. Deze vorm van solidariteit is dan financieel niet langer haalbaar. Spreken we met elkaar af wat de minimale afdracht is voor een basisvangnet dan kunnen werkgevers/opdrachtgevers/bemiddelaars dit verrekenen in het uurloon van de Werkenden en wordt ons stelsel weer echt solidair.

Met het BSM zijn we ook af van het gedoe dat de nieuwe onuitvoerbare zzp-wetgeving (zoals de Wet DBA) met zich mee brengt. En van de hoofdbrekens over de (volgens Europese wetgeving niet legitieme) verplichte commerciële verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. Helaas reageert onze overheid tot dusver reactionair en behoudend op ons voorstel. De Werkvereniging heeft al heel wat ballen in die richting opgegooid en terug zien stuiteren waardoor de solidariteit alleen maar verder afneemt. Voor het behouden van sociale zekerheid is juist nu vernieuwing nodig; bevrijd de mensen die hun vaste contract als een gouden kooi ervaren en biedt de flex-, hybride- en platform werkers evenals de zelfstandig ondernemers toegang tot sociale zekerheid. Een beter moment om in de praktijk met het BSM te experimenteren is niet denkbaar. Er is werk genoeg.

BSM onhaalbaar en onrealistisch? Het gebeurd al in de praktijk.

Voor freelancers en platform werkers heeft Acture ons BSM al in de praktijk gebracht. De freelancers bepalen zelf een bedrag per maand dat ze afdragen in hun BSM-wallet en er zijn een aantal platformen die een percentage van het loon van de platform werkers via dezelfde infrastructuur in hun individuele BSM-wallet storten. Zo wordt de opbouw van je zekerheden zoals de opbouw van je pensioen aan de werkende gekoppeld zonder dat je solidariteit ondermijnd. Hoe vaak je ook van werk of opdrachtgever wisselt, de zekerheid en beweegt met jou mee!

Het kan al dus waarom zou je moeten kiezen tussen flexibiliteit of zekerheid als het ook beiden kan!


* De Werkvereniging wil een fundamentele herziening van de arbeidsmarkt aanjagen waardoor alle werkenden zich verzekerd weten van een basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. Niet verplicht van bovenaf opgelegd door de overheid maar in vrijheid georganiseerd door Modern Werkenden = Werkenden die geen vast contract (willen) hebben of die hun vaste contract als een gouden kooi ervaren. Wij willen dan ook dat alle (ook modern) werkenden bij deze hervorming betrokken worden. Kijk ook op www.werkvereniging.nl

Comments 1

  1. De beste weg voor ZZP’er met een goede omzet is veruit het aanschaffen van beleggingspanden. Helaas is de lobby van de financiële sector zo sterk dat de overheid geen enkel alternatief wil overwegen voor de afdracht aan deze witteboordencriminelen. De pensioenroof van de jaren 90, de woekerpolissen en rommelhypotheken. En we gaan lekker door met geld naar de zee dragen. Nu willen ze het huisjesmelkers ook nog lastiger maken om rendement te halen op verhuur. Nu word ik gedwongen om vastgoed in het buitenland aan te schaffen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *