Vandaag stellen wij de staat aansprakelijk

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Vandaag zal de advocaat onze aansprakelijkheidsstelling per deurwaarder bij de landsadvocaat laten bezorgen. Wij verzoeken het volgende:  

Allereerst willen wij dat zelfstandig werkenden als ‘stakeholder’, door een onafhankelijke belanghouder, wordt betrokken bij de toekomstige vormgeving van beleid dat hen aangaat, zoals de steunpakketten in het geval opnieuw steunpakketten moeten worden ingericht. Onafhankelijk van de traditionele belangenhouders die onderdeel uitmaken van de werkgevers- of werknemersverenigingen.

Daarbij vragen wij om een schriftelijke erkenning door de Staat dat hij toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte zelfstandig ondernemers (en daarmee de achterban van de Werkvereniging) door hen in strijd met (Verdrags)recht ongelijk te behandelen en daarbij een inbreuk te maken op hun respectievelijke vrijheden en rechten op eigendom, professionele status, arbeid en ondernemerschap en dat hij aansprakelijk is voor de schade die zij hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de onrechtmatige gedragingen van de Staat. 

De ongelijke behandeling wordt veroorzaakt door de Staat die onjuiste en niet-evenredige keuzes heeft gemaakt bij het compenseren van de gevolgen van de covid-maatregelen voor werkenden in loondienst en zelfstandig werkenden.

Wij verbinden aan ons verzoek/sommatie de termijn van twee weken te reageren op de brief. Wanneer wij niet tevreden zijn met de reactie, dan zullen wij de aanklacht pas officieel indienen. Dit is de gebruikelijke gang van zaken bij een bodemprocedure. Tegen die tijd zullen wij de echte aanklacht met de nodige toeters en bellen willen indienen. Bijgevoegde brief zal als bijlage worden meegestuurd.

Wordt vervolgd…. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *