Wie vertegenwoordigt de belangen van Modern Werkenden in dienst?

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Omdat Modern Werkenden niet alleen uit zzp’ers en platfomwerkers bestaat, maar ook uit werkenden die vaker van baan willen wisselen zonder hun zekerheden te verliezen, hebben wij samen met Edward Belgraver meegedacht en geschreven aan een plan om ook van werknemers, Modern Werkenden te maken. Voor werkenden die behoefte hebben aan sociale zekerheid die met ze meebeweegt van baan naar baan, van werk naar werk en uiteindelijk naar een oude dag.

Een duurzame arbeidsrelatie betekent dat je niet bewust en/of onnodig risico neemt die het succes op een (financieel) gezond leven nu en in de toekomst belemmert.

Sociale zekerheid voor wendbaarheid

De arbeidsmarkt hebben we de afgelopen 120 jaar gericht op de baan met als doel optimale economische ontwikkeling ten behoeve van een onzelfstandige beroepsbevolking. Dit heeft er de afgelopen 40 jaar toe geleid dat beleid onverenigbaar is met onze fundamentele waarde van bestaanszekerheid, brede welvaart en duurzame samenleving.

Daartoe heeft Edward het initiatief genomen tot de oprichting van een coöperatie die werkenden inkomenszekerheid geeft tot pensioen met behoud van pensioen én die organisaties weer wendbaar en flexibel maakt. Om dit te organiseren is de belangrijkste voorwaarde moderne solidariteit middels tijdige en passende maatregelen die niet de baan, maar de loopbaan van mensen borgt. De belangen verschuiven van baanafhankelijkheid naar inkomenszekerheid, van gezag naar gelijkheid, van risico’s afwentelen naar risico’s omarmen en managen.

Roos dacht vanuit de Werkvereniging mee omdat het plan stoelt op het Burger Service Model dat alle werkenden sociale zekerheid moet bieden die aan het werk en en de werkenden gebonden zijn en niet aan de werkgever of de contractvorm.

Lees hieronder het hele manifest en zet je handtekening als je ons wilt steunen in onze missie. Samen maken we impact!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *