Rechtszaak tegen de Staat

Roos Wouters Nieuws, Persberichten 3 Comments

Werkvereniging daagt Staat vanwege oneerlijke verdeling coronasteun


Amsterdam, 8 juli 2022 – De Werkvereniging, de belangenbehartiger van zzp’ers en andere Modern Werkenden heeft vandaag mede namens vier zzp’ers een dagvaarding gezonden aan de Staat der Nederlanden. De Werkvereniging houdt de Staat verantwoordelijk voor het feit dat zelfstandig werkenden door de corona contactbeperkende maatregelen oneigenlijk en onevenredig zwaarder getroffen zijn dan werkenden in loondienst. Het meest in het oog springt dat de Staat werkenden in loondienst heeft gecompenseerd op draagkrachtniveau terwijl hij zelfstandig werkenden heeft gecompenseerd tot maximaal bijstandsniveau.

Roos Wouters van de Werkvereniging: ‘De Staat heeft zelf uitdrukkelijk erkend dat de gevolgen van de pandemie niet als normaal ondernemersrisico zijn te beschouwen. Waar de gevolgen voor burgers (werkenden in loondienst en zelfstandig werkenden) zich in gelijke mate voelen, had de Staat in gelijke mate compensatie behoren te verlenen. Door dit na te laten, heeft de Staat in de eerste plaats in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is hier wat dat betreft klip en klaar over. Er is inbreuk gemaakt op respectievelijke vrijheden en rechten op eigendom, professionele status, arbeid en ondernemerschap.’

Dat zzp’ers hard zijn getroffen blijkt wel uit het voorbeeld dat in de dagvaarding wordt aangehaald. Een zzp’er die het eerste coronajaar bijna 66% achteruit is gegaan in zijn netto besteedbaar inkomen, terwijl werkenden in loondienst hun netto besteedbare inkomen gelijk hielden.

Als de rechtbank de Werkvereniging en de eisers in het gelijk stelt heeft dit in de eerste plaats gevolgen voor toekomstig overheidsbeleid bij pandemische omstandigheden. De Staat zal zelfstandig werkenden op dezelfde voet als werkenden in loondienst moeten behandelen en dus dezelfde uitgangspunten voor compensatie van inkomen uit arbeid moeten hanteren. In de tweede plaats kunnen zelfstandigen die menen onevenredig (financieel) te zijn benadeeld, met de uitspraak in de hand, alsnog aanvullende compensatie van hun misgelopen inkomen eisen.

Omdat de Werkvereniging zelf niet over de benodigde financiële middelen beschikt om deze rechtszaak te bekostigen, is een crowdfundingcampagne opgezet. Hiermee is binnen twee weken tijd een bedrag van bijna 30.000 euro opgehaald.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kan contact worden gezocht met:
Roos Wouters, directeur Werkvereniging, 06 24 66 86 11, roos@werkvereniging.nl

Over Werkvereniging
De Werkvereniging is het belangenplatform voor Modern Werkenden; zij die niet langer veertig jaar voor dezelfde baas willen of kunnen werken. De Werkvereniging zet zich in voor een fundamentele hervorming van de arbeidsmarkt en het sociale stelsel. Missie: alle werkenden weten zich verzekerd van dezelfde basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die ze daarin maken. www.werkvereniging.nl

De Werkvereniging steunen? Dat kan met een simpele handtekening. We houden je op de hoogte van onze activiteiten. Hoe groter onze achterban, hoe meer impact we kunnen maken in Den Haag.

Bekijk de Dagvaarding hieronder.

Comments 3

    1. Post
      Author

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *