Kennismaking met Karien van Gennip (min. SZW)

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Omdat de afspraak om kennis te maken met Karien van Gennip, deminister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al twee keer is verzet besloot Roos haar vast een mail te sturen met de informatie zoals we die ook in het kennismakingsgesprek onder de aandacht willen brengen. Lees de mail hieronder.

Beste Karien,
Ik kijk uit naar onze kennismaking en voeg hierbij vast wat informatie toe zodat je kunt lezen waar de Werkvereniging voor staat en waar we mee bezig zijn.

Na onze oprichting in 2017 hebben we drie jaar onderzoek gedaan onder Modern Werkenden, zoals wij werkenden noemen die geen vast contract hebben of die hun vaste contract als een gouden kooi ervaren. De Werkvereniging is er dus niet alleen voor zelfstandig ondernemers maar ook voor alle hybride-, flex- en platform werkers, jobhoppers en de werkenden met een vast contract die dit ervaren als een gouden kooi. Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat er voldoende draagvlak is voor een oplossingsrichting om het sociale zekerheidsstelsel te hervormen die wij Het Burger Service Model (BSM) noemen.
Idealiter zou het BSM vanuit de overheid opgepakt moeten worden. Helaas zien wij dat de overheid en de traditionele polder te weinig voortgang boekt, daarom zijn wij op twee terreinen vast begonnen om dit BSM binnen de bestaande wet en regelgeving vanuit de markt in te vullen. 


Visie op arbeidsmarkt beleid d.m.v. het BSM: 

Bij het Burger Service Model is de toegang tot verzekeringen, voorzieningen en opleidingsgelden niet langer aan de werkgever en branche gekoppeld maar aan het burgerservicenummer (BSN) van de werkenden. Iedere werkenden die in Nederland belasting betaalt en een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt – of dat nu in vaste dienst is, flexibel of als zelfstandige – draagt bij en krijgt daarmee toegang tot een (verplicht) basisstelsel aan sociale zekerheden en voorzieningen. Van elke euro die je verdient wordt er automatisch een deel naar de zekerheid overgemaakt die je nodig hebt. Dit bestaat deels uit (sociale) en dus collectieve (verzekerings)premies en deels uit bijdrage aan je eigen individuele ‘potjes’ zoals je opleidingsbudget. Nadat we met alle stakeholders bepaald hebben wat de basis is die we voor iedereen minimaal noodzakelijk vinden, kan de werkende vrijwillig bepalen of en hoe ze dit willen aanvullen. Net zoals bij de ziektekosten. Zo hebben ook flexwerkers, zelfstandigen met of zonder personeel en andere Modern Werkenden toegang tot de basis aan collectieve sociale zekerheden. Lees meer over onze visie op bestaanszekerheid voor iedereen.

Omdat we niet langer willen wachten op de politiek zijn wij met twee partijen in gesprek om het BSM binnen de huidige wet en regelgeving vorm te geven. De ene partij is Edward Belgraver die met zijn plan werknemers die hun vaste contract als een gouden kooi ervaren weer wendbaar en weerbaar wil maken. De andere partij is Maudie Derks van Acture en een aantal platformen die zelfstandigen via een ‘wallet’ nu al wendbaar en weerbaar maken (zie het plaatje hier). 

Vertegenwoordiging in de SER en breder in de polder:

Verder zetten wij ons actief in voor een evenredige en onafhankelijke positie in de SER (en breder in de polder) waardoor ook de belangen van werkenden vertegenwoordig worden die zich niet herkennen in de traditionele belangenbehartigers van werkgevers en werknemers. Volgens ons is er niet een partij die deze hele doelgroep vertegenwoordigd. Daarom adviseren wij liever om zowel FNV zelfstandigen, PZO, VZN en de Werkvereniging gezamenlijk een onafhankelijke positie in de SER te geven. Samen vertegenwoordigen wij het hele palet aan Modern Werkenden. Plat gezegd herkennen herkennen de succesvolle ondernemers en DGA’s zich in PZO, de minder succesvolle (schijn) zelfstandigen in FNV zelfstandigen, de gemiddelde zelfstandig ondernemer in de VZN en alles wat daartussen in zit, herkent zich in de Werkvereniging. Bovendien veranderd een heersende cultuur pas succesvol wanneer je voldoenden ‘nieuwkomers’ tegelijk een plek geeft. 

Ik hoop je zo vast wat inzicht te bieden in hetgeen we tijdens onze kennismaking willen inbrengen.

Mocht je vragen hebben, schroom dan vooral niet contact op te nemen.
Ik wens je een mooie dag,

Roos Wouters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *