Nee tegen aov

Persbericht: Tweede Kamer ontvangt petitie

Roos Wouters Persberichten Leave a Comment

21.000 keer ‘NEE tegen verplichte AOV voor zelfstandigen’  Den Haag, 30 mei 2023 – Vandaag heeft Roos Wouters, oprichter van de Werkvereniging, de petitie tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor zelfstandigen aan de Tweede Kamer overhandigd.  “Maar liefst 21.000 mensen onderschreven de petitie tegen de verplichte AOV speciaal voor zzp. Dat betekent niet dat zelfstandigen onsolidair zijn. Zo pleit deze …

Geen FOR-2.0 maar BSM!

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Een nieuw konijn uit de hoed van de lobby die het Modern Werkenden* moeilijk maakt: de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR). In de Voorjaarsnota van 20 mei 2022, kondigt het kabinet aan de FOR al per 1 januari 2023 af te willen schaffen. De regering moet echter nog onderzoeken en besluiten hoe zij de pensioenopbouw onder zelfstandigen dan gaat …

Moderne zekerheid zorgt voor vertrouwen en ondernemendheid

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

De ideale arbeidsmarkt van Jip de Ridder, oprichter van CommonEasy en medestander van de Werkvereniging, is er een waarin werk niet meer in het teken staat van het genereren van een inkomen om jezelf in leven te houden, maar waarin het statische markt-concept plaatsmaakt voor de ruimte waarin mensen precies kunnen doen waar ze goed in zijn. Waar ze echt …

Open brief

Open brief aan SZW commissie n.a.v de AOV voor zelfstandigen

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Beste commissieleden en Wouter Koolmees, Hierbij attendeer ik jullie graag op het persbericht ‘AOV plicht zzp in strijd met Europees recht’ dat de Werkvereniging onlangs verspreid heeft. Wij zijn bereid om een verplichte AOV alleen voor zzp’ers aan te vechten bij de rechter omdat wij van mening zijn dat het hier niet om sociaal beleid gaat. Er is namelijk door de Stichting van …

Onverdedigbaar en ondemocratisch

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Beste Steven van Weyenberg, Hilde Palland, Gijs van Dijk, Judith Tielen, Jesse Klaver en andere kamerleden! Wij als Werkvereniging krijgen de meest schrijnende mails van werkende mensen die hard getroffen worden door de corona crisis en weten dan niet goed hoe te reageren omdat we het gevoerde beleid niet kunnen uitleggen. ZiPconomy schrijft in dit stuk dat de Werkvereniging wil …

Vernieuwen doen we samen campagne NEE

AOV plicht zzp in strijd met Europees recht

Roos Wouters Nieuws 2 Comments

Amsterdam – Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse die in opdracht van de Werkvereniging is uitgevoerd. “In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemers organisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen”, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging. De Werkvereniging is de grootste belangenorganisatie …

WV in de pers

’Eén basisverzekering voor alle werkenden’

Roos Wouters In de pers Leave a Comment

Door ERTAN BASEKIN 14 jan. 2020 in Telegraaf: FINANCIEEL Werkenden moeten bij volledige arbeidsongeschiktheid kunnen terugvallen op één basisverzekering. Het gaat daarbij om mensen die jaarlijks minimaal 1225 uur werken. Dat schrijven meer dan twintig zzp-organisaties in een brief aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). ,,Wij stellen de minister voor om de werknemersverzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) open te stellen voor zelfstandigen …

WV in de pers

TROUW: WRR: Eén verzekering ­voor alle werkenden bij arbeidsuitval

Roos Wouters In de pers Leave a Comment

Hoe lang is ons huidige sociale stelsel nog houdbaar? De WRR adviseert de regering om een basisverzekering voor alle werkende Nederlanders op te zetten. Dirk Waterval 15 januari 2020, 1:01 Vaste krachten, flexwerkers en zelfs zelfstandigen: heel werkend Nederland moet dezelfde basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid krijgen. Daarvoor pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) – een belangrijk adviesorgaan van de regering – …

Modern Samenwerken

Voorstel van Modern Werkenden: BASISREGELING AOV VOOR ALLE WERKENDEN

Roos Wouters In de pers 11 Comments

Aanleiding In het pensioenakkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers opgenomen. Zelfstandigen organisaties reageerden hier niet positief op. Ten onrechte zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat zzp’ers geen behoefte hebben aan een vangnet voor arbeidsongeschiktheid. Dat is niet het geval. Net als iedere werkende, heeft ook de zzp’er behoefte aan een vangnet voor die risico’s die hij of zij …

Roos Wouters, minister Koolmees en Hans Biesheuvel

Modern werkenden slaan handen ineen en komen met alternatief voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Roos Wouters Persberichten 1 Comment

Modern werkenden, van zzp’ers tot jobhoppers, werken samen aan een nieuw voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zij willen een AOV voor alle werkenden. Binnenkort bieden zij aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun voorstel aan. Het is voor het eerst dat modern werkenden, waaronder ONL voor Ondernemers, de handen ineenslaan. ‘Dit is het begin van een modern werkenden …

AOV - Werkvereniging

Meer weten over AOV

Roos Wouters Nieuws

Bron: Wikipedia Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een schadeverzekering of een sommenverzekering zijn. Doelgroep De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Als zelfstandig ondernemers worden aangemerkt: Zelfstandigen; Directeur-grootaandeelhouders; Vrije beroepsbeoefenaren Meewerkende echtgenoten. Regelingen vanuit de overheid Sinds het …