Toekomstvisie Werkvereniging

Toekomstvisie Werkvereniging

In onze Toekomstvisie geven we aan dat wij een zo breed mogelijk draagvlak willen vinden voor de invulling van een nieuw sociaal zekerheidsstelsel dat alle werkenden in staat stelt om optimaal te kunnen functioneren. Hieronder zullen we dieper ingaan op een aantal oplossingsrichtingen die we in onze Toekomstvisie slechts aanstippen.

Aanvullende informatie Toekomstvisie

  1. Bestaanszekerheid voor iedereen
  2. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid 
  3. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij ouderdom
  4. Arbeidsvorm neutraal ontwikkelbudget 
  5. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid gekoppeld aan ontwikkelbudget
  6. Overzichtelijker stelsel van contractvormen
  7. Jaarlijkse zekerheden APK via DigiD