Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken

In onze Toekomstvisie geven we aan dat wij een zo breed mogelijk draagvlak willen vinden voor de invulling van een nieuw sociaal zekerheidsstelsel dat alle werkenden in staat stelt om optimaal te kunnen functioneren.

Aanvullende informatie

  1. Bestaanszekerheid voor iedereen
  2. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid 
  3. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij ouderdom
  4. Arbeidsvorm neutraal ontwikkelbudget 
  5. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid gekoppeld aan ontwikkelbudget
  6. Overzichtelijker stelsel van contractvormen
  7. Jaarlijkse zekerheden APK via DigiD