Toekomstvisie Werkvereniging

7. Jaarlijkse zekerheden APK via DigiD

Bestaanszekerheid op maat vraagt om risicobewustzijn 

Wanneer alle werkenden bijvoorbeeld door middel van het Burger Service Model, automatisch een bepaalde premie afdragen aan een oudedags budget, een persoonlijk ontwikkelbudget en een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, dan is het vervolgens van belang om werkenden de ruimte te geven om verantwoord te kiezen hoe zij dat budget willen inzetten. Wat optimaal of maximaal is voor de een is, is dat niet voor de ander. Om bestaanszekerheid om maat te kunnen leveren moeten werkenden een inschatting kunnen maken van de risico’s en hoeveel buffer ze op welke manier in wensen te zetten om deze risico’s op basis van hun persoonlijke voorkeur af te dekken. Daar zou een jaarlijkse APK aan bij kunnen dragen.

Omdat keuzevrijheid gepaard gaat met het nemen van verantwoordelijkheid en dus ook  met het kunnen inschatten van risico’s, is het belangrijk om werkenden een handje te helpen bij het inzichtelijk te maken van de gevolgen van bepaalde keuzes. Hoeveel geld moet je opzij zetten als je met 45 jaar volledig en blijvend arbeidsongeschikt wordt? Hoeveel geld moet je sparen om op welke leeftijd op een prettige manier van je oude dag te genieten? Hoe groot is de kans dat jouw vak/werk/kennis de komende jaren aan waarde zal verliezen? Welke (vak-)kennis of opleiding kan de komende jaren bijdragen en het vergroten van je werkzekerheid? Het zijn vragen die de meesten van ons niet eenvoudig kunnen beantwoorden. Om bestaanszekerheid op maat te garanderen, is het echter wel van belang dat het voor iedereen inzichtelijk wordt hoe je persoonlijke bestaanszekerheid er nu voorstaat en wat je keuzes voor jouw toekomst betekenen. Hoeveel risico loop je nu? Is dat een risico waar je vrede mee hebt of zorg je liever voor meer of een andere vorm van bestaanszekerheid. Heb je net een huis gekocht? Een grote investering gedaan? Een kind gekregen? Zijn je financiële risico’s dan nog steeds voldoende afgedekt? 

Als Werkvereniging denken we dat het goed is om een APK te doorlopen op die onderwerpen die voor alle werkenden van belang zijn waardoor inzichtelijk wordt of: 

  • je bestaanszekerheid voor je oude dag (nog) voldoende is?
  • je bestaanszekerheid in geval van arbeidsongeschiktheid (nog) voldoende is?
  • je voldoende ontwikkelpunten hebt geïnvesteerd om je bestaanszekerheid te behouden?

APK mate van bestaanszekerheid bij oudedagsvoorziening

Om mensen bewust te maken van hun financiële situatie en de risico’s die zij al dan niet lopen, zou een jaarlijkse ‘APK-keuring’ via je DigiD ingevoerd kunnen worden. Jaarlijks bevestig of verander je de opbouw van jouw oudedagsvoorziening op basis van de inzichten die deze APK verschaft in je financiële situatie op het moment dat je, onder ongewijzigde omstandigheden, de AOW leeftijd bereikt. 

APK mate van bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid 

Hetzelfde kan gelden voor arbeidsongeschiktheid. Hoe ziet je financiele situatie eruit als je nu arbeidsongeschikt zou worden. Hoe ziet het eruit als je de komende 2, 5 jaar of de rest van je leven gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt blijft. Heb je daarvoor een verzekering, een schenkkring en/of genoeg geld opzij gezet om al deze risico’s voldoende af te dekken? 

APK kennis en ontwikkelingsniveau 

Het kennis en ontwikkelingsniveau kan worden gekeurd door inzichtelijk te maken hoeveel ontwikkelpunten je in de voorafgaande periode hebt geïnvesteerd. Daarbij wordt ook inzichtelijk hoeveel ontwikkelpunten je moet hebben voor een volledige beurs bij het inzetten van je ontwikkelingsbudget wanneer je langer dan een half jaar geen inkomen meer hebt weten te genereren. Ook zou inzichtelijk gemaakt kunnen worden aan welke vaardigheden en vakkennis (door middel van cursus, studie, coaching, praktijkgericht leren, moocs etc.) op dat moment veel behoefte is op de arbeidsmarkt waardoor men weet hoe de ontwikkelpunten in de volgende periode dusdanig in te zetten dat het de kans op werkzekerheid vergroot. Aan welke vakken en vaardigheden is op (korte) termijn behoefte? 

De APK keuring moet vooral bijdragen aan de bewustwording van risico’s en of mensen de juiste zekerheden in de juiste hoeveelheid voor zichzelf hebben geregeld. Door mensen bijvoorbeeld via een oproep naar DigiD elk jaar te vragen of de eerder gekozen zekerheden en risico’s nog steeds voldoen, blijven mensen zich bewust van de mate van hun opgebouwde bestaanszekerheid en de daarbij behorende risico’s. 

  1. Bestaanszekerheid voor iedereen
  2. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid 
  3. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid bij ouderdom
  4. Arbeidsvorm neutraal ontwikkelbudget 
  5. Arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid gekoppeld aan ontwikkelbudget
  6. Overzichtelijker stelsel van contractvormen
  7. Jaarlijkse zekerheden APK via DigiD