Open brief

Open brief aan SZW commissie n.a.v de AOV voor zelfstandigen

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Beste commissieleden en Wouter Koolmees,

Hierbij attendeer ik jullie graag op het persbericht ‘AOV plicht zzp in strijd met Europees recht’ dat de Werkvereniging onlangs verspreid heeft. Wij zijn bereid om een verplichte AOV alleen voor zzp’ers aan te vechten bij de rechter omdat wij van mening zijn dat het hier niet om sociaal beleid gaat. Er is namelijk door de Stichting van de Arbeid niets gedaan met de inbreng van de geconsulteerde zzp-organisaties die duidelijk hebben laten weten alleen voor een AOV-plicht te zijn als deze voor alle werkenden zou gelden ongeacht de contractvorm. Daarnaast vinden we het feit dat er nu is besloten dat zzp’ers bij de Tozo2 op het inkomen van hun partner terug moeten vallen, terwijl dit niet mag als een zzp’er arbeidsongeschikt wordt, niet getuigen van consistent sociaal beleid.  


Al op 18 juni zijn we samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, branchevereniging Bovib en ondernemerscollectief The Future Group een gelegenheidscoalitie aangegaan omdat we ons grote zorgen maakten over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Lees hier onze open brief aan Wouter Koolmees waarin we gezamenlijk aangegeven dat wij vinden dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers een merkwaardig voorstel is dat niet in het pensioenakkoord thuishoort. 

Zoals in de brief te lezen valt, waren wij al een petitie tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP gestart die ik samen met Hans Biesheuvel van ONL op woensdag 10 juli 2019 aan Minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid heb overhandigd. Lees hier hoe dat gesprek verliep. Met deze petitie hebben we inmiddels meer dan 18.700 handtekeningen opgehaald tegen de AOV-plicht.

Om te laten weten wat voor AOV-plicht wij dan wel zouden willen, hebben we met een twintigtal organisaties veel tijd en energie gestoken in een pragmatisch alternatief voorstel voor een AOV plicht. Dit voorstel hebben we uitgebreid met de Stichting van de Arbeid en twee medewerkers van minister Koolmees besproken maar ook hier is in het voorstel van de Stichting van de Arbeid niets van terug te zien. Ook niet van de aanbevelingen van de commissie Borstlap die ook adviseert om een AOV voor alle werkenden te ontwikkelen los van de contractvorm.

Nadat het voorstel van de Stichting van de Arbeid gepresenteerd is, hebben wij middels een enquete geïnventariseerd hoeveel draagvlak er voor dit voorstel is en constateren dat dit er niet is. Bekijk hier de uitkomst). Op de vraag ‘Ben jij voor of tegen het voorstel van de Stichting van de Arbeid voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen?’ antwoord 78% tegen het voorstel te zijn met als belangrijkste argument dat het te duur is voor te weinig vangnet (veel betalen voor weinig). 51% zou voor een AOV plicht zijn als ‘deze plicht mij de keuze laat op welke manier ik mij verzeker van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid’. En 50% antwoord ‘Als de plicht alleen geldt voor een arbeidsvorm neutrale basisverzekering (voor alle werkenden).’

Wij hopen van harte dat jullie deze informatie meenemen bij de verdere beslissingen ten aanzien van het optuigen van een AOV-plicht en hopen van harte dat het niet tot een rechtszaak hoeft te komen. Uiteraard zijn wij meer dan bereid om met jullie mee te praten en te denken hoe we een AOV-plicht kunnen ontwikkelen dat wel op draagvlak kan rekenen.

Ik wens jullie een mooie dag,

Roos Wouters
Aanjager van de Werkvereniging

Comments 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *