Onverdedigbaar en ondemocratisch

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Beste Steven van Weyenberg, Hilde Palland, Gijs van Dijk, Judith Tielen, Jesse Klaver en andere kamerleden!

Wij als Werkvereniging krijgen de meest schrijnende mails van werkende mensen die hard getroffen worden door de corona crisis en weten dan niet goed hoe te reageren omdat we het gevoerde beleid niet kunnen uitleggen. ZiPconomy schrijft in dit stuk dat de Werkvereniging wil dat #zzp‘ers gelijk aan werknemers behandeld moeten worden. Waar onze verontwaardiging om gaat is dat het niet uit valt te leggen dat de overheid van hetzelfde belastinggeld, door ons allemaal opgebracht, de ene groep ruim tegemoet komt en de ander totaal niet. Precies wat de rest van het stuk op ZipConomy ook aankaart; er valt geen peil te trekken op het beleid ten aanzien van zzp en flex en niemand neemt actie.

Geen peil op te trekken, tenminste…!?

Wat maakt dat KLM gered moet worden, een goed betaalde piloot thuis zit met een inkomen aangevuld tot ruim 3x modaal, terwijl een #flexwerker een fooi van 600 euro krijgt, een alleenstaande zzp’er 1000 euro en een zzp’er met een partner eerst wel 1500 euro steun krijgt en nu moet terugvallen op het inkomen van de partner (en dus net als zijn alleenstaande collega failliet mag gaan), terwijl hij of zij niet mag terugvallen op het inkomen van de partner in het geval van arbeidsongeschiktheid? Dan moeten ze zich verplicht verzekeren?!

Sociale partners saamhorig in het voor de bus gooien van degene die niet aan tafel zitten

De verontwaardiging bij ons zit hem dan ook in het feit dat de enige logica die in dit gevoerde ‘beleid’ te herkennen valt, erop neer komt dat de mensen die niet of nauwelijks aan de onderhandelingstafel zitten, de prijs mogen betalen voor het tevreden houden van de achterban van de mensen die wel aan de onderhandelingstafel zitten. Al decennia lang komen de ‘sociale partners’ er niet meer samen uit, behalve als het over de mensen gaat die ze niet vertegenwoordigen en daar wordt dan gewoon beleid van gemaakt!? Dat vinden wij als Werkvereniging – die niet alleen opkomt voor zzp’ers maar voor alle Modern Werkenden – onverdedigbaar en ondemocratisch.

Moreel appel op onze volksvertegenwoording

We doen daarom een moreel appel op onze volksvertegenwoordigers! Als het kabinet alleen aan tafel gaat met belangenbehartigers van de helft van werkzaam Nederland en plots eensgezind besluit dat de prijs om hun achterban tevreden te houden, betaald mag worden door de andere helft van werkzaam Nederland die niet aan tafel zit, dan is het tijd om je rol als volksvertegenwoordiger te pakken! Zorg ervoor dat ook het volk dat niet op het netvlies van @ericWiebes, Wouter Koolmees, VNO-NCW, FNV, CNV staat vertegenwoordigd wordt want deze mensen worden nu echt heel erg in de steek gelaten!

Comments 1

  1. Bedankt voor het opkomen van deze kwetsbare groep die i.d.d. zwaar ondervertegenwoordigd is. We zien bij ieder praatprogramma mensen die de horeca vertegenwoordigen maar de groep zzp’ers komt bijna nooit aan bod. Daarnaast is het vanuit politiek Nederland bijna een goed nieuws show. Als ik gisteren weer kijk naar RTLZ waar Wouter Koolmees aanwezig was kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dit een vooropgezet spelletje was. Waarin geen tot weinige kritisch vragen gesteld mochten worden m.b.t. ZZP ers en de partnertoets.
    Als de regeling zo blijft lijkt het me toch niet meer dan logisch dat deze groep ZZP ers, zeker, niet meer hoeven bij te dragen aan de rekening die straks gepresenteerd wordt.
    IK hoop dat er eindelijk een capabel iemand opstaat die deze groep wil en kan vertegenwoordigen.
    Misschien wel oproept tot het niet meer afdragen van bijvoorbeeld BTW tot ze serieus genomen worden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *