Vernieuwen doen we samen campagne NEE

AOV plicht zzp in strijd met Europees recht

Roos Wouters Nieuws 2 Comments

Amsterdam – Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse die in opdracht van de Werkvereniging is uitgevoerd. “In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemers organisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen”, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging. De Werkvereniging is de grootste belangenorganisatie …