WV in de pers

’Eén basisverzekering voor alle werkenden’

Roos Wouters In de pers Leave a Comment

Door ERTAN BASEKIN 14 jan. 2020 in Telegraaf: FINANCIEEL

Werkenden moeten bij volledige arbeidsongeschiktheid kunnen terugvallen op één basisverzekering. Het gaat daarbij om mensen die jaarlijks minimaal 1225 uur werken. Dat schrijven meer dan twintig zzp-organisaties in een brief aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

,,Wij stellen de minister voor om de werknemersverzekering voor volledige arbeidsongeschiktheid (IVA) open te stellen voor zelfstandigen en af te zien van een aparte regeling voor zzp’ers. Mensen wisselen steeds vaker van werk- en contractvorm. Daarom willen we een stelsel met een basisvangnet voor onoverzienbare risico’s”, zegt Roos Wouters van de Werkvereniging.

Het is de bedoeling dat de regeling wordt betaald door de werkgever of opdrachtgever die premies afdraagt. De zzp-organisaties verwijzen verder naar de zelfstandigenaftrek die fors wordt afgebouwd. De overheid kan dat deel van de zelfstandigenaftrek dat reeds gekort is, gebruiken voor de financiering.

Zzp’ers

Het kabinet werkt momenteel aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers die voortvloeit uit het pensioenakkoord van afgelopen zomer. ,,Dat is afgesproken met de sociale partners, maar wij worden niet bij de uitwerking betrokken”, zegt voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw.

De zzp-organisaties, waaronder ook de belangenorganisaties voor zelfstandigen in de kunst en de zorg, sluiten liever aan bij bestaande regelingen. Zo is de werkgever voor mensen in loondienst de eerste twee jaar verantwoordelijk voor doorbetaling bij ziekte. Pas daarna valt een medewerker terug op het sociale zekerheidsstelsel in de vorm van een WIA-uitkering.

Vangnet

Als een werknemer na twee jaar 80% tot volledig arbeidsongeschikt blijkt, valt hij of zij terug op IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). ,,Wij pleiten ervoor dat de IVA ook toegankelijk wordt voor zzp’ers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zo wordt de IVA een vangnet voor alle werkenden waardoor iedereen kan blijven voorzien in zijn eigen levensonderhoud en daarmee geen beroep hoeft te doen op de maatschappij”, zegt Wouters.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren in alle sectoren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2016 was slechts een vijfde van de in totaal 895.000 zzp’ers verzekerd, tegen 23% in 2011.

Eigen buffer

Volgens Verhoef vormt dat het grootste probleem. ,,Veel zzp’ers geven aan dat ze zich niet voor een langere periode kunnen verzekeren. De meeste verzekeraars zien dat nog steeds als een te groot risico.”

Zzp’ers draaien volgens het plan zelf op voor de eerste twee jaar bij arbeidsongeschiktheid. ,,Daar ligt het probleem ook niet. Er bestaan regelingen en broodfondsen waar zzp’ers zich voor die periode kunnen verzekeren. Bovendien hebben de meeste zelfstandigen een eigen buffer”, aldus Lex Tabak, namens de zelfstandigen in de zorg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *