Roos Wouters, minister Koolmees en Hans Biesheuvel

Modern werkenden slaan handen ineen en komen met alternatief voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Roos Wouters Persberichten 1 Comment

Modern werkenden, van zzp’ers tot jobhoppers, werken samen aan een nieuw voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Zij willen een AOV voor alle werkenden. Binnenkort bieden zij aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hun voorstel aan. Het is voor het eerst dat modern werkenden, waaronder ONL voor Ondernemers, de handen ineenslaan. ‘Dit is het begin van een modern werkenden collectief,’ zegt ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. ‘Samen met de Werkvereniging en andere deelnemers gaan wij in de toekomst goed onderbouwde plannen presenteren aan de overheid voor een betere arbeidsmarkt en stimulerend ondernemersklimaat.’

Het eerste plan is een alternatief voor de verplichte AOV. Modern werkenden zijn namelijk massaal tegen de AOV-plicht voor zzp’ers die door Koolmees in het pensioenakkoord opgenomen is. Dit bleek vooral op 21 november 2019 tijdens het overleg tussen zzp-organisaties en de Stichting van de Arbeid (sociale partners). Deze stichting is belast met de taak om tot een voorstel te komen, maar gesprekken met zzp-organisaties leverden niet het gewenste resultaat op. ‘Wat het wel opleverde was een mooi staaltje eensgezindheid onder alle zelfstandigen’, zegt Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging en woordvoerder van het nieuwe Modern Werkenden Collectief.

De vertegenwoordigers van de brede alliantie van modern werkenden – organisaties, verenigingen, platformen en andere netwerken die zelfstandigen en hybride werkenden vertegenwoordigen – werken op dit moment een voorstel uit voor een basisverzekering bij blijvende arbeidsongeschiktheid. De pers suggereert vaak onterecht dat zzp’ers geen behoefte hebben aan een vangnet. ‘Als ondernemer wil je van een inkomen verzekerd zijn, óók als je ziek wordt’, meent Wouters. ‘Veel ondernemers sluiten zich daarom aan bij schenkkringen. Een AOV voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is vaak duur, niet voor iedereen toegankelijk en je bouwt niets op.’

Het collectief wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. Toch vinden zij dit geen ideale oplossing, maar het moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers. Zo’n specifieke regeling sluit niet aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Het is volgens hun wenselijk om sociale zekerheden te koppelen aan het individu en niet aan de contractvorm, gezien de grote verscheidenheid en het steeds vaker combineren van werkvormen op de arbeidsmarkt. 

Zij vinden het voorstel tot een verplichte AOV een merkwaardige keuze. Zeker voor in het pensioenakkoord. Een verplichte verzekering heeft niets te maken met pensioenonderwerpen. Bovendien zaten zzp’ers niet bij de onderhandelingen over dit akkoord. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het besluit tot een verplichte AOV voor zzp’ers genomen zonder deze groeiende groep te raadplegen. Dit heeft gezorgd voor wantrouwen, zowel richting de politiek als de sociale partners.

Voor nu is de gedeelde noemer de arbeidsongeschiktheidsplicht voor zzp’ers. Maar het gaat veel verder dan dat: achter de schermen worden de eerste contouren voor een Modern Werkenden Collectief zichtbaar. ONL en de Werkvereniging roepen het kabinet op om dit collectief serieus te nemen en zo de overlegeconomie breder te trekken en met alle relevante partijen te spreken.  

Foto gemaakt op 10 juli 2019. Roos Wouters, oprichter Werkvereniging, en ONL-voorzitter Hans Biesheuvel overhandigden petitie tegen verplichte AOV aan minister Koolmees.

Comments 1

  1. Mooi initiatief. Maar ik ben gewoonweg tegen “verplicht” verzekeren. Waarom moet dat nu weer? Ik heb daar graag zelf de keus in om dat wel of niet te doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *