De stem van Modern Werkenden toeter Werkvereniging

Zzp’er ben jij klaar om weer in dienst te gaan? (Wet DBA)

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Het kabinet is akkoord met een voorstel voor de nieuwe wet DBA ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelatie en rechtsvermoeden’. Hierover schrijft het ministerie:

Dit wetsvoorstel draagt bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s) aan de andere kant. Dit gebeurt door te verduidelijken wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden. Daarnaast worden werkenden met beperkte onderhandelingsmacht ondersteund bij het opeisen van hun arbeidsovereenkomst.

De Werkvereniging kijkt hier anders naar. Met dit voorstel zullen veel zzp’ers als schijnzelfstandigen aangemerkt worden, zeker zij die werken in de publieke sector. Onze eerste reactie: Ben jij al klaar om (weer) in dienst te gaan? Lees hier meer over het wetsvoorstel.

Niet verbaasd, wel teleurgesteld

Al lag het voorstel in de lijn der verwachtingen, toch verbaasd het ons bij de Werkvereniging dat het kabinet er kennelijk totaal niet mee zit dat ze geen gehoor geven aan de wens van de werkenden. Zelfs niet aan het feit dat veel zzp’ers die in de publieke sector werken, aangeven de sector te zullen verlaten als ze weer in loondienst moeten. Lees bijvoorbeeld dit artikel van ZZP-erindezorg.nl. Kennelijk laten ze de tekorten in de zorg en het onderwijs liever oplopen. En hebben ze in de ander sectoren liever gedwongen schijnwerknemers dan vrijwillige ‘schijnzelfstandigen’.

Laat van je horen via de internetconsultatie

Gelukkig wordt het wetsvoorstel eerst voorgelegd via internetconsultatie. Wij roepen jullie dan ook op om feedback op dit voorstel in te dienen. Dit heeft er bij de vorige versie van de wet DBA voor gezorgd dat deze in de ijskast gestopt werd. Wij zijn een groot voorstander van het verduidelijken van de wet maar dat is niet wat deze aanpassing nu doet. Zelfs Mathijs Bouman weer niet of hij nu in dienst moet bij het Financieel Dagblad.

Om het zo gemakkelijk mogelijk voor je te maken om de internetconsultatie in te vullen, hebben wij wat argumenten voor je op een rijtje gezet. Kies de argumenten waarin jij je kan vinden, pas ze aan, knippen, plakken en versturen. Let wel, de reactie moet uit max 2500 karakters bestaan en hij is pas binnen nadat je de bevestigingsmail beantwoordt.

Voorbeeld van argumenten:

 1. De wet geeft onvoldoende helderheid vooraf. 
 2. De wet laat te weinig ruimte voor ondernemers.
 3. HIj jaagt hiërarchische vluchtelingen uit belangrijke sectoren (onderwijs, zorg, bouw en techniek), met grote gevolgen voor de samenleving. 
 4. Hij geeft geen gehoor aan de wil van de werkenden. Mensen zullen eerder minder werken. 
 5. Hij dwingt zzp’ers in dienst bij werkgevers die onvoldoende werk voor ze hebben en ontneemt ze bestaanszekerheid. 
 6. Hij legt het lot van de zzp’ers bij opdrachtgevers. 
 7. Hij valt 90% blije zzp’ers lastig met een oplossing voor 10%. 
 8. Hij duwt zzp’ers in de armen van ‘dure’ bemiddelingsbureaus. 
 9. Het rechtsvermoeden is symboolwetgeving. Om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen is een hervorming van ons sociaal stelsel nodig.
 10. De wet DBA is een inperking van mijn persoonlijke rechten zoals geborgd in het internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten, als ook door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 11. De verplichting om een onvrije soort van arbeid te aanvaarden vanwege het politieke onvermogen om de arbeidsmarkt van een werknemers naar een werkenden georiënteerde opzet om te bouwen leidt niet tot de oplossing.
 12. Het is niet ingewikkeld om alle relevante wetgeving te benutten en van werknemersverzekeringen tot private werkendenverzekeringen te komen waardoor het UWV in haar juiste rol wordt geplaatst: publieke verzekeraar.
 13. Ook de discussie over een minimaal tarief is onnuttig en een belediging van de Zzp’ers omdat hiervoor al jaren en ook nu actuele wet en regelgeving van kracht waarvoor de politiek kennelijk blind wenst te zijn.
 14. Het voorgestelde minimaal uurtarief is daarmee alleen voordelig voor Zzp’ers die minder dan dit bedrag kunnen declareren, daarboven gelden de bij wet vastgestelde uurtarieven door de polder vastgesteld.
 15. Het nu voorliggende wetsvoorstel kan dan ook de toets der kritiek door de Raad van State niet doorstaan, tenzij politiek gekonkel dit afdwingt of een Raadsadvies als een mening door de politiek wordt afgedaan.
 16. Deze dreigende grootschalige beknotting en inperking van de rechten van Zzp’ers kan aanleiding zijn tot een massaclaim van ZZP’ers tegen de Staat der Nederlanden. Ik zal daar graag aan deel nemen omdat ik als zelfstandig ondernemer niet in het harnas van een werknemer wil worden geperst.

Tip: De site ligt er geregeld uit maar geef niet op, het is mij uiteindelijk ook gelukt. Succes!

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Comments 1

 1. Hij dwingt zzp’ers in dienst bij werkgevers die onvoldoende werk voor ze hebben en ontneemt ze bestaanszekerheid.
  Hij valt 90% blije zzp’ers lastig met een oplossing voor 10%.
  Hij duwt zzp’ers in de armen van ‘dure’ bemiddelingsbureaus.
  Deze dreigende grootschalige beknotting en inperking van de rechten van Zzp’ers kan aanleiding zijn tot een massaclaim van ZZP’ers tegen de Staat der Nederlanden. Ik zal daar graag aan deel nemen omdat ik als zelfstandig ondernemer niet in het harnas van een werknemer wil worden geperst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *