“Recht op zorg wordt in ’t geniep verder afgebouwd”

Roos Wouters Petities 1 Comment

P E T I T I E
Amsterdam, 6 november 2019

De keuzevrijheid in de zorg, oftewel het recht om zelf te bepalen door wie en waar u zich laat behandelen, staat opnieuw onder druk. Op dit moment bereidt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een wetsvoorstel voor dat die vrijheid zal beperken. Hoog tijd dus voor een krachtig tegengeluid, stelt Roos Wouters, aanjager van De Werkvereniging, een platform dat opkomt voor de belangen van zo’n 300.000 modern werkenden, waaronder een groot aantal zelfstandigen in de zorg. Samen met partnerorganisaties zoals SoloPartners start de Werkvereniging daarom een petitie.

Teken hier de petitie ‘Zeg nee tegen beperking keuzevrijheid in de zorg’ en laat merken dat u het niet eens bent met beperking van de vrije keuze in de zorg, ofwel beperking van het aanbod van niet-gecontracteerde zorgverlening!

Het wetsvoorstel van de minister stuurt aan op de mogelijkheid om de vergoeding die patiënten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders krijgen te verlagen. Niet-gecontracteerde zorg is zorg door zorgverleners die geen overeenkomst hebben met een zorgverzekeraar. De politiek, aangemoedigd door de zorgverzekeraars, is er namelijk van overtuigd dat beperking van die niet-gecontracteerde zorg kosten zal besparen. Ten onrechte, zo stelt Roos Wouters van de Werkvereniging, een belangenbehartiger voor modern werkenden. “Het betekent alleen maar dat we straks minder te kiezen hebben. Wachtlijsten zullen toenemen en nog meer zorgverleners zullen het bijltje erbij neerleggen, omdat ze niet langer de kwaliteit kunnen garanderen waar ze voor staan. En het erge is: die zogenaamde kostenbesparing is nooit aangetoond. Er is nog nooit goed onderzocht of gecontracteerde zorg inderdaad goedkoper is dan niet-gecontracteerde zorg.”

Eerder mislukt

Alweer enkele jaren geleden probeerde de toenmalige minister Schippers tevergeefs om de keuzevrijheid in de zorg af te schaffen. Toen sneuvelde het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. De huidige minister De Jonge (Volksgezondheid doet een nieuwe poging. En dat pakt hij slimmer aan dan de vorige keer, aldus Wouters. Zo is hun wetsvoorstel inmiddels al stilletjes door de ministerraad goedgekeurd en aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Als dat zo doorgaat, wordt het voorstel medio 2020 ingevoerd. Wouters: “Feitelijk wordt dus in het geniep opnieuw een wetsvoorstel voorbereid. Een voorstel dat veel mensen het werken onmogelijk zal maken en patiënten in hun keuzevrijheid zal beperken!”

Desastreuze gevolgen

Het wetsvoorstel dat nu door de ministers wordt voorbereid, zal desastreuze gevolgen hebben, stelt Wouters. “Voor patiënten zijn de gevolgen ronduit zorgelijk. Die hebben straks amper nog keus anders dan de grotere instellingen. En daar gelden veel langere wachttijden dan bij zelfstandige zorgaanbieders. Maar ook voor zorgverleners is deze ontwikkeling bedreigend. Zeker voor degenen die nu nog zelfstandig werken. Velen zullen zich gedwongen zien te stoppen. En er is al zo’n groot tekort aan kwalitatief goede zorgverleners. Vergeet niet: veel zelfstandigen in de zorg hebben bewust gekozen voor die zelfstandigheid om zonder beperkende maatregelen kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.” De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) stelde onlangs zelfs dat deze wet tot onnodig lijden en sterfgevallen zal leiden. De enigen die er baat bij hebben, aldus de SHVA, zijn de zorgverzekeraars, die al jaren het ministerie van VWS onder druk zetten om de keuzevrijheid af te schaffen.

Boos

Wouters en consorten zijn boos. “Vooral omdat de politieke bestuurders beleid ontwikkelen op basis van aannames en verkeerde uitgangspunten. Het voorstel zal een enorme leegloop in de zorg tot gevolg hebben. Politiek en verzekeraars weten gewoon niet hoe ze moeten omgaan met een wereld waarin het zorgaanbod nu eenmaal versnipperd is. Dus bedenken ze maatregelen, zonder dat de uitvoerders daarbij aan tafel zitten. Sterker nog: ze stellen maatregelen voor waarvan we nu al weten dat ze niet uitvoerbaar zijn.” Juist die traditionele bestuurdershouding maakt haar woedend. “En het ergste is: dit keer pakken ze het slimmer aan, zoals ook al opgemerkt door de SHVA. Nu focust het wetsvoorstel zich met name op de GGZ en de wijkverpleging. Sectoren waar men niet gewend is om van zich af te bijten. Als de wet straks is ingevoerd, kan de minister heel eenvoudig met een Algemene Maatregel van Bestuur steeds andere medische sectoren toevoegen, zonder dat hij de wijziging aan de Tweede Kamer hoeft voor te leggen.”

Petitie

De Werkvereniging start daarom een petitie, onder andere in nauwe samenwerking met SoloPartners, de brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals. Wouters: “Het wordt tijd voor een tegengeluid. Niet alleen van modern werkenden in de zorg, maar ook van patiënten en potentiële patiënten. Iedereen kan immers patiënt worden en dan wil je kunnen rekenen op een goede zorgverlening die aansluit op jouw wensen en behoeften.”

De petitie staat online op petities.nl. Roos Wouters zal de petitie aanbieden aan de minister.

Ter toelichting

Waarom is minder keuzevrijheid erg?

U kunt als patiënt niet langer kiezen welke zorgverlener het beste bij u past. De zorgverzekeraar bepaalt. U kunt alleen nog zorg krijgen van zorgverleners en instellingen die een contract hebben met uw zorgverzekeraar.

Waarom is behoud van niet-contracteerde zorg belangrijk?

Zorgaanbieders willen kunnen werken zoals zij vinden dat het goed is, op basis van hun professionele inschatting en aansluitend op uw behoefte als cliënt. Daarin willen ze niet beperkt worden door afspraken met verzekeraars. Ze willen zelf ‘kleur’ kunnen geven aan hun ‘product’.

Waarom willen zorgverzekeraars minder niet-contracteerde zorg?

Om grip te houden op hun uitgaven, maken zorgverzekeraars vaste afspraken met zorgverleners. Die leggen ze het liefste vast in contracten. De onderhandelingen daarover kosten natuurlijk tijd en zijn soms best lastig. Zorgverzekeraars doen dus het liefste zaken met zo min mogelijk partijen. Want dat scheelt een hoop tijd en gedoe.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht? Dan kunt contact opnemen met: Roos Wouters (De Werkvereniging): 06 – 24668611 of roos@werkvereniging.nl en Lex Tabak (SoloPartners): 06 – 22566790 of lex@solopartners.nl.

Comments 1

  1. Ik wil zeker niet af van van ongecontracteerde zorg. Ik heb al ruim 40 jaar zorg waarvan 12 jaar ongecontracteerd. Mijn gezondheid is beter geworden. Minder verwondindingen door diverse verzorgendede die eerst kwamen die niet bekend waren met mijn ziekte, niet wisten hoe ze mij moesten verzorgen kreeg ik steeds wonden. Ik wil niet dat ik niet meer kan kiezen wie mij komt verzorgen. Waar is de democratie gebleven???

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *