Werkvereniging

Vakbond FNV vooral gericht op zelfbehoud

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Soms zijn wij van de Werkvereniging gewoon sprakeloos over hoe scheef de machtsverhoudingen in ons land gegroeid zijn.

Terwijl de FNV, de grootste werknemersvereniging van Nederland, (opnieuw) met werkgevers en politiek aan het onderhandelen is over het pensioenakkoord, – waarbij ook een AOV-plicht voor zzp’ers is afgedwongen – lekt via een artikel in Vrij Nederland uit dat FNV liegt over het aantal leden dat zij vertegenwoordigt omdat ze inmiddels onder de symbolische miljoen leden gezakt is, zelf geen transparantie geeft over het eigen functioneren en zich gedraagt als beleggingsinstituut.

De eigen auditcommissie oordeelt snoeihard: ‘Het beeld van een intern gerichte organisatie die niet voor de leden, maar vooral goed voor zichzelf zorgt kan een verdere negatieve impact hebben op het imago van de FNV.’

Het totale eigen vermogen van de FNV bedraagt nu ongeveer 738,6 miljoen euro waarvan 67 miljoen in de stakingskas, zit. ‘De continuïteit wordt bepaald door het vermogen van de werknemersvereniging’, aldus de controleurs. ‘Maatschappelijk gezien kan dit voer zijn voor negatieve beeldvorming, de FNV is immers geen beleggingsinstituut.’ De auditcommissie oordeelt dat de vakbond té afhankelijk is van belegging en zich meer moet gaan richten op het werven van leden. 

Het jaarverslag, waar Vrij Nederland de hand op wist te leggen, is geheim voor het grote publiek. Gebrek aan openheid is volgens de auditcommissie al langer een probleem binnen de vereniging. ‘De organisatie heeft sterk te lijden van het feit dat de besluitvorming niet altijd even transparant, tijdig en uitvoerbaar is. Nog steeds ervaren wij dat discussies en voorgestelde oplossingen vooral intern gericht zijn.’

Dit schrijft de auditcommissie over de bond die gesubsidieerd wordt door onze overheid. Het lidmaatschapsgeld mag van de belasting afgetrokken worden. De bond die de belangen van werknemers (en zzp’er?) behartigt o.a. door collectieve arbeidsvoorwaarden (CAO’s) af te sluiten en door op te treden als waakhond van goed werkgeverschap.

Nu echter blijkt dat deze bond zichzelf niet houdt aan de eisen die ze aan anderen stelt en vooral op het eigen behoud gericht is, vinden wij dat niet alleen slecht voor het imago van de FNV. Wij vinden het schadelijk voor het functioneren van ons land. Als de bond die van ons kabinet alle ruimte krijgt om invulling te geven aan arbeidsmarktbeleid dat jou, mij en onze kinderen aangaat, vooral op eigen behoud gericht is, dan mag het kabinet zich weleens afvragen of dit nog wel de belangenvereniging is waarmee zij ‘sociale’ akkoorden moet sluiten en hoe sociaal deze in feite zijn.

Als Werkvereniging zijn wij het hele jaar door transparant over wat er met jou geld gebeurt.

Comments 1

  1. Links lullen, rechts vullen: de welbekende mentaliteit van Kok, Bos etc.
    Niks solidariteit (met zzp- en anderen), maar zelfbehoud en hokjesdenken: autonomie voor alles.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *