Rapport Commissie Regulering van Werk is teleurstellend paternalistisch en conservatief

Roos Wouters Persberichten Leave a Comment

Als Werkvereniging onderschrijven we het uitgangspunt van de commissie dat de arbeidsmarkt van morgen herkenbaar zal moeten zijn aan haar wendbaarheid, weerbaarheid, duidelijkheid en wederkerigheid. Volgen we het advies van de commissie op, dan voorspellen wij dat er precies het tegenovergestelde bereikt zal worden. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn, autonomie, toegang tot zekerheden en een hypotheek. Koppel dit daarom los van de contractvorm i.p.v het juist nog meer aan de schijnzekerheid van het ‘vaste contract’ te verbinden. We menen dan ook dat dit advies Nederland niet voorbereidt op de toekomst maar ons terug werpt in de tijd.

Wel beamen we dat het nodig is dat het kabinet de regie neemt en toe werkt naar een brede maatschappelijke alliantie waarbij Modern Werkenden (+/- 3,5 miljoen) en het MKB structureel aan tafel zit. Ook in commissies zoals deze! Want wil men werkelijk een land creëren waarin mensen met een groeiende behoefte aan autonomie, wendbaarheid, weerbaarheid, duidelijkheid, en wederkerigheid willen werken, dan vraagt dat echt om een andere invulling dan die nu door deze commissie wordt voorgesteld.

In een land met een negatief ondernemersklimaat en maar drie ‘werk-smaken’ waarbij het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij…’ is, wil namelijk geen (ondernemende) Modern Werkende wonen. Tijd dus om JouwStem via de Werkvereniging te laten horen!

#zzp #ModernWerkendenCollectief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *