Werkvereniging in tijden van Corona

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Kwetsbare zekerheden
Deze pandemie laat ons genadeloos zien hoe ongelofelijk kwetsbaar en fragiel wij en al onze ‘zekerheden’ zijn. Onze gezondheid en onze gezondheidszorg. Ons vanzelfsprekend samenzijn en onze eerdere bijna gedachteloze aanrakingen. Onze schoolgaande kinderen, onze mobiliteit, ons werk en ons inkomen. Niets is nog vanzelfsprekend. Dat was het natuurlijk al nooit, maar wat lieten we elkaar graag in die waan. Daar is nu abrupt een einde aan gekomen. 

Contract neutrale steun?
Even dachten wij, misschien zorgt deze crisis ervoor dat de heilige huisjes losgelaten worden omdat men beseft dat we allemaal kwetsbaar zijn. Werknemers, werkgevers, ondernemers en iedereen die daartussen valt. Misschien kunnen de regels die gelden voor mensen in speciale vakjes en hokjes, even losgelaten worden om maatregelen te organiseren voor iedereen die die steun nodig heeft. Los van hun juridische relatie tot de arbeidsmarkt omdat we immers allemaal mensen zijn die erbij gebaat zijn om elkaar niet te laten vallen. Nu we in het Coronavirus een gezamenlijke vijand hebben, kunnen we misschien ook samen optrekken om ons tegen dreigende armoede te wapenen. 

Rechtsongelijkheid
We waren dan ook sprakeloos toen we minister Wiebes bij WNL hoorden zeggen dat zelfstandigen niet op extra financiële steun hoeven te rekenen. ‘Zzp’ers hebben zelf gezegd: ik hoef geen vast dienstverband. Dit zijn mensen die hebben zelfbewust dat risico genomen’, aldus de minister. Daarop hebben we als Werkvereniging uiteraard laten weten dat een minister met uitspraken als deze pure rechtsongelijkheid creëert. Elke vorm van werken en ondernemen brengt risico’s met zich mee. Maar risico’s als deze kan geen mens voorzien, niemand kan zich daar tegen indekken. Maak zelfstandigen geen tweederangsburgers. Ook zij hebben gezinnen, betalen belasting en zijn onmisbaar voor de economie. (Lees de rest van het persbericht hier). Ook van het artikel van Volkskrant redacteur Yvonne Hofs ‘Na deze crisis moet het zzp-schap echt op de schop’ zakte onze monden open. Ja, we moeten met zijn allen wat doen aan het feit dat het opbouwen van een buffer zo onaantrekkelijk is dat kleine en grote ondernemers te weinig vet op de botten hebben. Geld op de bank hebben kost tegenwoordig geld. Maar dat is geen zzp probleem!

Niet alleen boe roepen
De opluchting was groot toen er dan toch steun aan zelfstandigen werd toegezegd. En omdat we als Werkvereniging niet alleen maar boe willen roepen – zeker niet in een tijd dat iedereen zijn stinkende best doet – hebben we laten weten blij te zijn dat de soep van Wiebes gelukkig niet zo heet gegeten werd. Daar waren we dankbaar voor.

Dankbaar maar kritisch 
Helaas bleek al snel dat de maatregelen voor werknemers vele malen ruimhartiger zijn dan die voor zelfstandigen. Nederland blijkt zelfs zuiniger met noodsteun aan zelfstandigen dan een aantal andere landen. (Lees hier het artikel van ZipConomy Nederland zuiniger met steun aan zzp’ers dan aantal andere landen.) Daarnaast werd bij het optuigen van alle noodmaatregelen, pijnlijk duidelijk dat er wederom geen vertegenwoordigers van Modern Werkenden aan tafel zitten. Zo kan een parttimer in vaste dienst rekenen op doorbetaling van zijn of haar volledige salaris maar krijgt een parttime zelfstandige helemaal niks.

Geen steun voor deeltijd zelfstandigen
Dat er inmiddels 250.000 hybride werkenden zijn – zelfstandigen die naast hun zp-werkzaamheden ook in loondienst werken – en dat daar ook kostwinners tussen zitten die onder het minimum zakken, daar heeft men duidelijk geen boodschap aan. Zo bleek tijdens onze verwoede lobby-pogingen. Kijkend naar de foto van het gezelschap dat verantwoordelijk is voor het optuigen van deze noodmaatregelen, zou het ons niet verbazen als de heren denken dat parttime werkende zelfstandigen vooral huisvrouwen zijn die met webwinkeltjes hobbyen. Zucht.

Verschil in steun onevenredig groot
De doelstelling van het kabinet om werkenden te beschermen tegen verlies van inkomen komt goed tot uiting in de steun om voor bedrijven met personeel maximaal 90% van de loonkosten over te nemen. Voor werknemers in dienst is alles prima geregeld via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en wel tot een maximaal bedrag van circa 100.000,- euro per werknemer. Helaas komt deze doelstelling naar onze mening volstrekt onvoldoende tot uiting in de maatregelen voor zelfstandigen. Voor zelfstandigen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) bestaande uit een uitkering van 1000,- tot 1500,- euro per maand waarop zelfstandigen met en zonder personeel, slechts aanspraak kunnen maken als hun inkomen tot onder het bijstandsniveau is gedaald.  Dit betekent dat zeer veel zelfstandigen met een forse inkomensachteruitgang geen enkele steun kunnen krijgen.

Het feit dat een grote groep werkenden niet beschermd is tegen verlies van inkomen zal tot een stijging leiden van het aantal mensen met forse schulden. Het economisch herstel zal ook worden bemoeilijkt als honderdduizenden mensen hun werkzaamheden t.z.t. niet meer kunnen oppakken, omdat ze ‘kopje onder’ zijn gegaan.

Oproep aan het kabinet
Samen met onze medestanders Zelfstandigen Bouw, SoloPartners, Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK) en ook met ONL en Zelfstandige Professionals hebben wij een brief naar het kabinet gestuurd waarin we een dringend beroep op ze doen om deze ongetwijfeld onbedoelde tweedeling tussen bedrijven met en bedrijven zonder personeel – én in feite ook tussen werkenden – recht te trekken.

“De bijzondere situatie waarin wij allen zijn geraakt en de zorg van velen over de lange tijdsduur waarin we economisch worden geraakt, vereist vertrouwen in een overheid die alle werkenden beschermd. Wij vragen u dan ook alsnog te besluiten alle zelfstandigen die geconfronteerd worden met een fors omzetverlies een financiële tegemoetkoming te verstrekken. Uiteraard denken wij graag met u mee over de invulling van de gevraagde maatregelen. Hiervoor gaan wij graag met u in gesprek.”

Geen plek voor de nieuwe polder
Zo’n brief is helaas nodig omdat, net nu we als Werkvereniging een voet tussen de deur van politiek Den Haag begonnen te krijgen, de crisis wordt aangegrepen om deze deur weer razendsnel wordt dicht te trekken. Alleen de vertegenwoordigers van de oude polder schuiven aan bij het wekelijkse crisisoverleg. We zouden niet graag in hun schoenen staan omdat het geen makkelijke opdracht is om orde in deze chaos te scheppen. Met des te meer energie blijven wij ons inzetten om ervoor te zorgen dat er oplossingen worden gezocht die recht doen aan alle werkenden.

Klik op de linkjes als jij ons wil laten weten in hoeverre jij je als Modern Werkende vertegenwoordigd voelt door politiek en polder en in hoeverre je voor/tegen een arbeidsvorm-neutrale toegang tot basiszekerheid bent en welke zekerheden daar volgens jou onder moeten vallen? Dan koppelen wij dat terug naar politiek en polder!

Omdenken
Waarom zouden we het systeem niet omdraaien: iedereen, die geen werknemer is, krijgt gedurende de maanden maart, april en mei een drie twaalfde van zijn of haar belastbaar inkomen over 2019 uitgekeerd. Dat is gewoon ‘omzet/inkomen’ en moet als zodanig aan het eind van de rit weer worden meegenomen in het belastbaar inkomen bij je aangifte over 2020. Mensen die de subsidie aanvragen en dit jaar toch erg goed draaien worden gewoon afgetopt bij de aangifte over 2020. Het surplus boven het belastbaar inkomen over 2019 wordt bijvoorbeeld 100 % belast. Zij die dat niet willen, vragen geen subsidie aan. Iemand die ‘deel’ als salaris krijgt en een deel als ‘omzet’, zal dat naar rato in mindering moeten brengen op die uitkering (bij het aanvragen daarvan), en anders wordt het ’te hoge’ belastbaar inkomen aan het einde van het jaar ook hier gewoon 100 % belast. Kortom we denken graag mee om oplossingen te bieden.

Wij laten onverminderd van ons horen
Achter de schermen zijn we druk aan het lobbyen en ook in de media laten we onverminderd van ons horen. Hieronder vind je de linkjes naar onze media-uitingen. Daarnaast willen we jullie ook graag attenderen op het geweldige werk dat een aantal van onze medestanders geleverd hebben om alle steunmaatregelen te doorgronden en de Corona-gerelateerde informatie zo helder mogelijk op hun sites weer te geven. Doe er je voordeel mee!

Coronasteun informatie van medestanders
·       Platform voor startende ondernemers: Ikwordzzper.nl 
·       Corona dossier: https://www.ikwordzzper.nl/dossier/coronavirus/
·       Beroepsorganisatie voor Beeldend Kunstenaars: Boknet
·       Voor zzp’ers in hout, bouw en techniek: Zelfstandigen Bouw
·       Zelfstandigen in de zorg: SoloPartners
  
Werkvereniging in de media
·       RTL Z Niews: Roos bij RTL Z Nieuws
·       RTL nieuws: Zzp’er tijdens de coronacrisis: waar heb je recht op?
·       Ondernemersbelang: Noodfonds zzp’ers noodzakelijk en rechtvaardig
·       ZipConomy: “Noodfonds zzp’ers noodzakelijk en rechtvaardig”.
·    ZipConomy:   Kabinet komt met “kanon aan maatregelen.”
·       Algemeen Dagblad: ZZP’er blij met corona-steunpakket
·       Zipconomy: Schrap-komend-kwartaal-ondernemers-belastingen/
·       BNR: ONDUIDELIJKHEID BIJ ZELFSTANDIGEN OVER CORONACOMPENSATIE
·       BNR Zakendoen met Roos Wouters (De Werkvereniging). 

Comments 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *