Steunmaatregelen voor zp’ers moeten beter en eerlijker

Roos Wouters In de pers, Persberichten 2 Comments

Zes belangenorganisaties voor zelfstandige ondernemers en Modern Werkenden doen een dringend beroep op het kabinet elke zelfstandige die door de coronacrisis fors omzetverlies lijdt, financieel tegemoet te komen. Nu komen ze alleen in aanmerking voor financiële steun wanneer hun inkomen tot onder het bijstandsniveau daalt.

“Dat betekent dat zeer veel zelfstandigen met een forse inkomensachteruitgang geen enkele steun kunnen krijgen”, schrijven de organisaties in een brief aan het kabinet. Zij waarschuwen dat hierdoor het aantal mensen met schulden zal toenemen. Ook voorzien zij nadelige effecten op het economisch herstel na de crisis. “Dat zal worden bemoeilijkt als honderdduizenden mensen hun werkzaamheden t.z.t. niet meer kunnen oppakken omdat ze ‘kopje onder’ zijn gegaan.”

“Het kabinet heeft een lovenswaardig pakket aan steunmaatregelen op tafel gelegd om de economische gevolgen van de corona-crisis zo veel mogelijk te dempen én om werkenden te beschermen tegen inkomensverlies. Die laatste doelstelling zien de zes organisaties wel terug bij de steun aan bedrijven mét personeel, maar ‘die komt volstrekt onvoldoende tot uiting in de maatregelen voor zelfstandigen.”

Zij roepen het kabinet op dit recht te trekken. 

De Regering van Nederland
t.a.v. de Minister-president,
drs. Mark Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

Woerden, 8 april 2020

Onderwerp: inkomensondersteuning aan zelfstandigen

Geachte leden van het kabinet,


Allereerst onze complimenten voor de voortvarendheid waarmee u ons allen en Nederland
zo goed mogelijk door deze bijzondere crisis tracht te lozen. Deze complimenten gelden ook
voor het pakket aan maatregelen om bedrijven, werknemers en zelfstandigen economisch te
ondersteunen.


Deze bijzondere crisis bedreigt de gezondheid van de zwakkeren in de samenleving. Dat
vraagt om solidariteit. De terechte maatregelen om hen te beschermen hebben een zeer
grote impact op de economie. Dat vraagt ook om solidariteit. Het rechtvaardigt een pakket
aan steunmaatregelen om bedrijven, zelfstandig ondernemers en werknemers met zo
weinig mogelijk schade door deze crisis te loodsen, maatregelen om zo veel mogelijk banen
te behouden. Het pakket aan steunmaatregelen dat u inmiddels heeft ingevoerd komt hier
in grote mate aan tegemoet.


Uw doelstelling om werkenden te beschermen tegen verlies van inkomen komt goed tot
uiting in uw steun om voor bedrijven met personeel maximaal 90% van de loonkosten over
te nemen. Helaas komt deze doelstelling naar onze mening volstrekt onvoldoende tot uiting
in de maatregelen voor zelfstandigen. Ook zij verdienen in deze bijzondere situatie de
bescherming tegen verlies van inkomen.

Op 21 maart wekte minister Koolmees in een interview met de Volkskrant de verwachting
dat elke zelfstandige zonder personeel, net als ondernemers met personeel, recht zou
krijgen op een uitkering bij inkomensachteruitgang. Helaas bleek bij de uitwerking van de
TOZO-regels dat dit niet het geval is. Zelfstandigen zonder personeel kunnen slechts
aanspraak op een uitkering maken als hun inkomen tot onder het bijstandsniveau is gedaald.
Dit betekent dat zeer veel zelfstandigen met een forse inkomensachteruitgang geen enkele
steun kunnen krijgen.


Het feit dat een grote groep werkenden niet beschermd is tegen verlies van inkomen zal tot
een stijging leiden van het aantal mensen met forse schulden. Het economisch herstel zal
ook worden bemoeilijkt als honderdduizenden mensen hun werkzaamheden t.z.t. niet meer
kunnen oppakken, omdat ze ‘kopje onder’ zijn gegaan.


Wij doen een dringend beroep op u , om deze ongetwijfeld onbedoelde tweedeling tussen
ondernemers met en ondernemers zonder personeel op te heffen. De bijzondere situatie
waarin wij zijn terechtgekomen en de zorg van velen over de lange tijdsduur waarin we
economisch worden geraakt , vereist vertrouwen in een overheid die alle werkenden
beschermd. Wij vragen u dan ook alsnog te besluiten alle zelfstandigen die geconfronteerd
worden met een fors omzetverlies een financiële tegemoetkoming te verstrekken. Uiteraard
denken wij graag mee over de invulling van de gevraagde maatregelen. Hiervoor gaan wij
graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

Zelfstandigen Bouw, Charles Verhoef
Solopartners, Lex Tabak
Werkvereniging, Roos Wouters
Beroeps Organisatie Kunstenaars, Henk Hofstra
ONL, Hans Biesheuvel
Zelfstandige Professionals, Vera Lagerwaard

Comments 2

  1. Mensen die voor een flut beroep kozen waar zwart werken de normaalste zaak van de wereld is. En ook niet de volle uren ooit hebben gewerkt. Die willen nu vooraan staan bij het uitdelen van geld. Dat wil ik ook wel. Maar ik denk dat dit niet door zal gaan.

  2. Eerlijk gezegd vind ik het uitstekend dat concurrenten die nooit een buffer hebben opgebouwd niet boven bijstandsniveau gesteund worden. Tot eind april is 6 weken crisis mensen. Als je dat niet red ben je geen ondernemer, dus verdien je ook geen ondernemingskorting etc.
    Eerlijker zou zijn mensen te steunen met een lening, onder dezelfde voorwaarden als duo: je betaald het in principe terug, tenzij je inkomen echt laag blijft 15 jaar lang.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *