Corona

Nieuws over de Corona regelingen

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (TOZO)

De TOZO regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Om voor inkomensondersteuning in aanmerking te komen, moet je als zelfstandige verklaren dat je verwacht dat jouw inkomen als gevolg van de Coronacrisis de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van €1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot €1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

De TOZO regeling is voor zelfstandig ondernemers met en zonder personeel. Een DGA van een BV kan ook in aanmerking komen voor de regeling. Ook zelfstandig ondernemers die na 1 januari gestart zijn kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Het urencriterium is ondanks het lobbywerk van de Werkvereniging van kracht gebleven. Dat wil zeggen dat een ondernemer gemiddeld 24 uur per week besteed moeten hebben aan zijn onderneming.

Hoe vraag ik de TOZO aan?

Check hier of je in aanmerking voor de TOZO komt. Hier vind je ook een postcode-check waarmee je gelijk op de informatiepagina terecht komt van je eigen gemeente. Naast de TOZO regeling kunnen ondernemers met acute liquiditeitsproblemen ook een lening voor bedrijfskapitaal krijgen. Zelfstandig ondernemers kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren : 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

De tegemoetkoming is bedoeld voor die mkb-bedrijven, zowel met als zonder personeel, die door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies, schade lijden. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes.

Een eerste afbakening van de doelgroep van deze beleidsregel zijn ondernemingen in de sectoren:
Eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging, reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen, bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen, evenementenlocaties en organisatoren, casino’s.

Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling, moest je op 15 maart 2020 met een van deze codes als hoofdactiviteit vermeld staan in het KVK Handelsregister.

Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food

Extra groepen ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 28 maart 2020 de uitbreiding bekend gemaakt van deze regeling.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van 4.000 euro indienen bij RVO.nl. Aanvragen doe je online via de website van RVO.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens zal de aanvraag binnen 3 weken worden goedgekeurd en uitbetaald. Je hebt 3 maanden de tijd, dus tot en met vrijdag 26 juni 2020, om een aanvraag in te dienen.

Uitstel Belastingdienst

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen.

Hoe doe ik een aanvraag?

Je kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat je uitstel kunt aanvragen nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen. Je stuurt je aanvraag schriftelijk naar de Belastingdienst. In de brief motiveer je je aanvraag. Daarna wordt de invordering stilgezet. Pas later vindt de beoordeling van je aanvraag plaats. Doordat er veel aanvragen binnenkomen, kan de behandeltijd oplopen.

Meer specifieke informatie van onze Medestanders

Platform voor startende ondernemers: Ikwordzzper.nl https://www.ikwordzzper.nl/dossier/coronavirus/

Beroepsorganisatie voor Beeldend Kunstenaars: Boknet

Voor zzp’ers in hout, bouw en techniek: Zelfstandigen Bouw

Zelfstandigen in de zorg: SoloPartners

Verdere informatie:

ONL 

KvK corona loket

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *