Op naar een nieuwe polder.

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Om ons land door de coronacrisis te sleuren hebben we een compleet nieuw model nodig. Een nieuwe polder met nieuwe regels over werk en zekerheid.
Met als belangrijkste uitgangspunt: gelijkheid voor alle werkenden. Zzp’ers, flexwerkers, vaste contracten… iedere werkende moet zeker zijn van zijn of haar bestaan. En iedere werkende moet dezelfde rechten en plichten hebben.

Het huidige poldermodel rammelt en scheurt. Het is te complex en zorgt voor grote verdeeldheid. Samen werken moet weer simpel worden. Werken moet weer lonend worden. Voor ons allemaal. Daar gaat de Werkvereniging keihard voor knokken. En gelukkig staan we niet alleen.

De steunmaatregelen leggen de pijn bloot.

We zijn ontzettend blij met de goede bedoelingen van het kabinet en de gemeenten. Maar door de steunmaatregelen komen nu wel de scheuren in de oude polder bloot te liggen. Bij het aanvragen en uitkeren van de steun gaat namelijk veel mis:

Mensen die het echt nodig hebben krijgen geen steun. Omdat ze door alle regeltjes nét niet in het juiste vakje vallen. En anderen krijgen te laat steun of veel te weinig.

De steunmaatregelen laten overduidelijk zien dat het huidige stelsel te complex is. De overheid probeert pleisters te plakken. Maar dat gaat allemaal ten koste van bedrijven, banen en het brood op de plank dat we zo hard nodig hebben.

Dit is het moment om de arbeidsmarkt te hervormen.

Bijna iedereen ziet het: dit is het moment voor vernieuwing. Het is tijd voor een nieuwe inrichting van de arbeidsmarkt. Het is tijd voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid.
We willen het allemaal: Commissie Regulering van Werk, WRR, ONL voor ondernemers, de makers van het Wetboek van Werk, Platform de Toekomst van Arbeid en vele anderen.
Op hoofdlijnen zijn ze het allemaal met ons eens. Kortom, aan het werk!

Leg de focus op de werkenden, niet op het stelsel of de contractvorm. 

Door de coronacrisis is alles onzeker geworden. Ons werk en ook ons leven.
Het enige dat we zeker weten is dat de arbeidsmarkt drie dingen dringend nodig heeft – vandaag én morgen:

  • Wendbaarheid
  • Weerbaarheid
  • Aanpassingsvermogen

Hier moeten we allemaal keihard aan werken: de grote bedrijven, het midden- en kleinbedrijf en natuurlijk de werkenden zelf.

En we moeten snel zijn. Want de sociale zekerheid en rechtsgelijkheid staan onder hoge druk. We moeten zo snel mogelijk regelen dat alle werkenden zeker zijn van hun bestaan én dat ze gelijke rechten en plichten hebben. Ongeacht hun contractvorm. En wat het werk of het leven ook brengt; die zekerheid en gelijkheid dient constant mee te bewegen.

Samen onze doelen behalen.

Het is tijd voor een nieuwe polder. Het is tijd voor alle partijen die snakken naar hervorming om samen te komen. Om samen dat nieuwe poldermodel vorm te geven.

Stap 1: het doel

Het begint natuurlijk allemaal met het bepalen van de gezamenlijke doelen. Zoals:

  1. Bestaanszekerheid voor iedereen*
  2. Rechtsgelijkheid voor alle werkenden*
  3. Samen werken wordt weer helder en lonend* 

Stap 2: de middelen

Wat hebben werkenden nodig om deze doelen te behalen? Waar hebben werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers behoefte aan? Welke middelen zijn er al?
En wie kan wat doen voor welk doel? Helaas is er geen one size fits all. Wat voor de een werkt, is zinloos voor de ander. De een vindt bestaanszekerheid in een meerjarig contract. Maar de hybride werker haalt die zekerheid juist uit het combineren van verschillende kwaliteiten.
De oplossingen zullen anders zijn, maar onze doelen zijn hetzelfde.

Stap 3: het huidige stelsel

Als we in kaart hebben gebracht wat we nodig hebben, kunnen we nog ‘ns kritisch kijken naar het oude poldermodel: Kunnen we bepaalde onderdelen nog gebruiken? Welke bestaande regels dragen bij aan onze doelen? En welke juist niet? Hoe kunnen we Den Haag helpen bij de grote schoonmaak van al deze regels?

Stap 4: experimenteren en innoveren

Er zijn meerdere wegen die naar de nieuwe polder leiden. Dus het is niet erg als we een keer een doodlopende straat inrijden. We moeten experimenteren en innoveren.
Zo willen we bijvoorbeeld gelijkheid en zekerheid: Gelijkheid in rechten en plichten.
En zekerheid van ons bestaan, ongeacht de arbeidsvorm.

Die gelijkheid en zekerheid kunnen we op vele verschillende manieren invullen:
– Verplicht of vrijwillig
– Collectief en/of individueel
– Op basis van maatwerk of universeel
De antwoorden zullen niet altijd voor de hand liggen.
En de keuzes die we maken zijn niet bij voorbaat goed of fout.

Het doel is om een nieuw sociaal zekerheidsstelsel te bouwen. Een polder die betaalbaar is en die breed wordt gedragen. Een model waarmee alle werkenden optimaal functioneren. Ook tijdens een crisis. Dat poldermodel kunnen we alleen vinden door proberen, evalueren, vallen en weer opstaan.

Doel 1: Bestaanszekerheid voor alle werkenden.

We willen dat alle werkenden zeker kunnen zijn van een acceptabel leefpatroon. Ook als het werk verandert. En ook als de omstandigheden veranderen. We willen dat alle werkenden hiervoor de middelen krijgen.

En in het post-corona tijdperk moeten we de werkenden effectief helpen om deze zekerheid te combineren met wendbaarheid. Grote wendbaarheid is namelijk essentieel om gezond te functioneren tijdens een crisis of grote verandering. Alleen op die manier houden werkenden grip op hun inkomen, hun werk en hun leven.

Doel 2: Gelijke rechten en plichten voor alle werkenden. 

In het huidige stelsel is alles gekoppeld aan de contractvorm. Denk aan sociale verzekeringen maar ook aan voorzieningen zoals een ontwikkelbudget, het verkrijgen van een inkomen bij ziekte, ouderdom, zwangerschap en werkloosheid. Maar omdat elk contract anders is, is er dus grote ongelijkheid onder de werkenden.

Onze oplossing: koppel het allemaal aan het BSN.

Iedere Nederlander heeft een inkomen en doet belastingaangifte. Of je nou ondernemer bent, in loondienst bent of een uitkering krijgt. Die aangifte is gekoppeld aan je BSN. Van elke euro die je verdient, kan er automatisch een deel naar de zekerheid gaan die je nodig hebt.

Die zekerheid kan bestaan uit (sociale) verzekeringspremies en individuele ‘potjes’. Daarbij dienen we eerst samen te bepalen wat de basis is: wat vindt iedereen minimaal noodzakelijk. Daarna kunnen werkenden dan vrijwillig bepalen of ze dit willen aanvullen en hoe. Net als bij de ziektekosten.

Doel 3: Werk wordt weer helder en leuk voor alle partijen.

De huidige polder verzuipt in haar eigen regeltjes. De regels over werk en zekerheid zijn niet alleen enorm ingewikkeld, maar ook erg duur. Zo nemen veel werkgevers soms geen mensen aan omdat ze dan op kosten worden gejaagd en worden opgezadeld met complexe verantwoordelijkheden.

Al die regeltjes hebben de arbeidsmarkt bovendien enorm oneerlijk gemaakt. Laten we het anders doen. Laten we het fiscaal vereenvoudigen. En laten we aan alle werkenden vragen hoe ze het liefst met elkaar willen samenwerken. Alle werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en opdrachtnemers bepalen zo samen het vertrekpunt voor de regels. Met een belangrijke voorwaarde: De overheid garandeert de gelijkheid en zekerheid voor alle werkenden: Gelijkheid in rechten en plichten. En zekerheid van een bestaan, ongeacht de arbeidsvorm. De nieuwe regels komen terug in een overzichtelijk palet aan standaardcontracten.

Dit palet biedt ruimte aan de werkenden om te bepalen hoe ze precies samen willen werken. En uiteraard krijgen de werkenden – en dan met name de minder zelfredzamen – hulp bij het kiezen van het juiste contract.

Handen uit de mouwen!

De Nieuwe Polder biedt gelijkheid en zekerheid.
De Nieuwe Polder houdt vaste krachten minder gevangen.
De Nieuwe Polder maakt flexkrachten minder vogelvrij.
De Nieuwe Polder geeft werkgevers en opdrachtgevers ruimte en vrijheid. Ze hebben geen zware en starre zorglast meer, maar kunnen op een flexibele manier inspelen op een crisis.

Help ons. Help de Nieuwe Polder aan draagvlak. Zodat niemand om ons heen kan.
Den Haag niet. En ook de partners van de oude polder niet:
De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zoals VNO-NCW en FNV.
Het is tijd voor een fundamentele hervorming. Het is tijd voor een Nieuwe Polder.
De Werkvereniging en haar medestanders zijn er klaar voor!

Laat hier je steunbetuiging achter!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *