Overleggen Ja Polderen Nee

Wat is de ‘oude polder’ en waarom een nieuwe?

Roos Wouters Nieuws, Petities Leave a Comment

Oude polder

Het overleg tussen een aantal partijen in Nederland; de regering, de werkgevers en de vakbonden, bijgestaan en geadviseerd door instituties zoals de SER en Stichting van de Arbeid wordt wel “De Polder” genoemd. Het staat voor goed overleg en het komen tot overeenstemming hoe we in dit land de problemen en uitdagingen moeten aanpakken. Het is echter gestoeld op een systeem van traditionele werkenden, werkgevers en werknemers.

Waarom moet er een nieuwe komen?

Mede door modernisering van communicatiemogelijkheden, het toegankelijk worden en zijn van alle mogelijke informatie en niet te vergeten de emancipering van werkenden is een nieuwe groep werkenden ontstaan. Was vroeger zelfstandigheid alleen weggelegd voor de plaatselijke bakker, slager en melkboer, nu is zelfstandigheid, hybride werken een voor velen aantrekkelijke vorm geworden. In de traditionele polder komen deze mensen onvoldoende tot hun recht. Teneinde deze nieuwe groep werkenden, van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tot zelfstandig ondernemers naar modern werkenden, voldoende stem te geven in het sociaal-economische landschap dient er een “Nieuwe Polder” te worden geformeerd. Niet om zich af te zetten tegen de traditionele polder maar om een volwaardige aanvulling hierop te zijn.

Wat is de Nieuwe Polder?

Het is tijd voor een Nieuwe Polder. Een bundeling van moderne belangenbehartigers voor ondernemers, zzp’ers, intermediairs, flexkrachten en werknemers. Maar bovenal een adviseur en gesprekspartner voor de politiek. Een overkoepelende Nieuwe Polder waarin moderne belangenorganisaties tot afspraken en adviezen komen over belangrijke politieke issues.

De Nieuwe Polder…

De Nieuwe Polder beperkt zich niet alleen tot bemoeienis met de arbeidsmarkt, maar heeft een veel bredere agenda; milieu, woningmarkt, onderwijs, kunst en cultuur enz. Ieder facet van het leven en welzijn krijgt aandacht vanuit de Nieuwe Polder. Er is intern een uitwisseling van kennis en kunde tussen de verschillende lid-organisaties.

Draagvlak voor Nieuwe Polder

Draagvlak en erkenning krijgt de Nieuwe Polder door publicitair vaak, doelmatig en sterk aanwezig te zijn. ALs Nieuwe Polder moeten we overal opduiken en iedere lid-organisatie moet melding maken dat zij onderdeel is van de Nieuwe Polder. Iedere lid-organisatie moet bovendien niet alleen oog hebben voor de wensen en noden van de eigen organisatie en diens deelbelangen, maar ook willen opkomen voor het gedeelde belang en daarmee voor de andere organisaties.

Wil jij de Nieuwe Polder draagvlak geven?

De Werkvereniging is er klaar voor! Jullie ook?

Wil je onderdeel van de Nieuwe Polder uitmaken? Mail dan naar roos@werkvereniging.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *