Sociaal akkoord SER? Niet namens ons!

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Sociaal Akkoord Modern Werkenden 

De Sociaal Economische Raad is met met een ‘Sociaal’ Akkoord gekomen. Wij zijn blij dat de SER zich proactief opstelt want voor nieuw kabinetsbeleid is een sociaal akkoord hard nodig. Wel waarschuwen we een nieuw kabinet ervoor dat een SER-akkoord slechts representatief is voor de traditioneel werkende werkgevers en werknemers. De Commissie Borstlap wees er al eerder op dat de “verankering van de bestaande polderorganen in werkend Nederland niet voltooid is”. De commissie adviseerde dan ook om ruimte te geven aan een brede maatschappelijke alliantie. En ook de Kamermotie Tielen, die oproept om zelfstandigen een, aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in de polder te geven, werd niet voor niets breed gedragen. Echt sociaal is zo’n akkoord dus pas, wanneer ook de Modern Werkenden invulling aan het akkoord geven. Modern Werkenden bestaan zowel uit moderne werkgevers, werknemers, zelfstandig ondernemers, als zij die dit afwisselen of combineren. Jongeren behoren vrijwel per definitie tot de groep modern werkenden want wie van hen zal nog 40 jaar bij dezelfde werkgever blijven werken.

Alternatieve sociale akkoorden buitelen over elkaar heen

Inmiddels tekenen de contouren van een moderne polder zich af. Zo zijn zowel VNZ, ONL en AVV als Deliveroo, Helpling, Roamler, Temper, Uber en YoungOnes, met een sociaal akkoord gekomen omdat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de traditionele polderpartijen. De macht van de traditionele polder kan inmiddels op een serieuze tegenmacht rekenen. Dan is het tijd om een nieuwe balans aan te brengen en de aandacht nu eerst te richten op het uitwerken van de gedeelde belangen. Een traditionele polder die alleen beslist over alle werkenden, zeker over modern werkenden, dat kan echt niet meer.

Nieuw kabinet, trap niet in dezelfde valkuil als uw voorgangers: zorg voor een breder draagvlak 

De Werkvereniging, de belangenbehartiger van zzp’ers en andere Modern Werkenden, wil samen met ondergetekenden, voorkomen dat het nieuwe kabinet dezelfde fout maakt als de twee vorige kabinetten. Doordat de vorige kabinetten te weinig oog hadden voor de behoefte van Modern Werkenden, miste het voorgenomen beleid telkens het draagvlak en de benodigde kennis om goed in te kunnen spelen op de behoeften van alle werkenden op een arbeidsmarkt in beweging. Hierdoor is de zzp-wetgeving 8 jaar op rij geflopt, is de wet DBA nog steeds niet vervangen door wetgeving die wel werkt waardoor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in onzekerheid verkeren. Dat moet echt anders maar uit het ‘nieuwe’ sociaal akkoord van de traditionele polder kunnen wij opmaken dat ze nog niet op andere gedachten zijn gekomen. Ondanks het feit dat het opleggen van een minimum tarief aan zzp’ers als onuitvoerbaar werd bestempeld, staat het nu toch weer in het nieuwe akkoord.

Wij helpen u graag bij het opstellen van een echt sociaal akkoord

Wil het nieuwe kabinet er dit keer voor zorgen dat een sociaal akkoord wel breed gedragen wordt door alle werkenden – modern en traditioneel, oud en jong – dan is het noodzakelijk om ook de inbreng van Modern Werkenden mee te nemen.  Wat ons betreft sluit je ons allemaal op in een hok totdat we eruit zijn. Een akkoord is namelijk pas sociaal als het gesloten wordt namens – en dan vooral in het belang van – alle werkenden, zowel de traditioneel als de Modern Werkenden. De tijd dat alleen de traditionele polder beslist over alle werkenden, zeker over modern werkenden, is in elk geval voorbij.

Alleen samen, creëren wij een arbeidsmarkt die voor iedereen werkt!

Werkvereniging, Roos Wouters

Teken hier de petitie!

Luister hier naar Roos op #BNR over het sociaal akkoord

Onderstaande organisaties onderschrijven deze boodschap:
Seats2Meet.com, Ronald van den Hoff
Bovib, Frederieke Schmidt Crans
Uniforce, Stef Witteveen
Zorg&Co, Peter Geilen
SharePeople, Cosmas Blaauw
Werken in Netwerken, Irmgard Bomers
Part-Up, Laurens Waling
HR Community, Remco Mostertman
Verloning.nl, Edward Belgraver
Acture Groep, Maudie Derks 
Pauline Osse, Loonwijzer
Ton Wilthagen,  Universiteit van Tilburg
CommonEasy, Jip de Ridder
Jobner, Peter Roelfsema
WeAreSure.io, Michel Schaft
Bites & Business, Marijke Krabbenbos
De Cooperatie, Jan-Jaap Heij
Sociaal Creatieve Raad, Teun Gautier
Voorwerkendeouders, Marjet Winsemius
NewHeroes, Jorn van Wijk
Planet Interim, Niels van Berkel
BrightPensioen, Sjaak Zonneveld
Niesco Dubbelboer, Meer Democratie
StadmakersCooperatie, Teun Gautier
BOK, Henk Hofstra
Smartsharing, Hubert Lut 

Comments 1

  1. De polder loopt inclusief de SER hopeloos achter bij de hedendaagse ontwikkelingen in bedrijven en sectoren en blijft maar denken deze te vertegenwoordigen. Dat is niet meer zo, als het al ooit zo is geweest…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *