Moderne Demagogie

GOED NIEUWS OVER ZELFSTANDIG ONDERNEMERS!

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Uit onderzoek van het CBS “Simulatie inkomensderving zelfstandigen 2020” blijkt dat driekwart van de zelfstandigen genoeg financiële reserves heeft om langer dan drie maanden op eigen kracht voort te kunnen en een deel daarvan nog (veel) langer. De helft komt zelfs na een jaar zonder inkomen nog niet in de problemen!
Dat kun je van de KLM niet zeggen…

Twee kanttekeningen bij de resultaten doordat het een simulatie betreft:

  1. Zelfstandigen met enkel zzp-inkomen vermoedelijk meer buffer:
    Deze cijfers gaan over zelfstandigen met en zonder personeel die hun hoofdinkomen (niet: hun enige inkomen) vergaren uit hun werk als zelfstandige. Dat brengt een mogelijke vertekening met zich mee: het is niet onaannemelijk dat zelfstandigen die uitsluitend op hun inkomen als zelfstandige zijn aangewezen, (nog) meer hebben gedaan om een buffer op te bouwen en daar dus (nog) langer mee toe kunnen dan de onderzochte groep.
  2. Onderzoek gaat uit dat ondernemer bij de pakken neer gaat zitten, dat is niet reëel
    In de simulatie is aangenomen dat het inkomen uit zelfstandig werk in een klap helemaal wegvalt en dat daar vervolgens ook niks voor in de plaats komt. Dat is misschien reëel bij werknemers wanneer die hun baan kwijtraken maar zelfstandig ondernemers zullen dus niet snel bij de pakken neer gaan zitten. Het tegendeel is het geval. Zelfstandigen gooien het roer om, passen hun businessmodel aan, stappen naar een andere branche over etc. Het boek van Femke Hogema (Ondernemen in crisistijd) met casestudies en tips geeft daar een indrukwekkend beeld van. 

Kortom: het gaat goed met de zelfstandig ondernemers, in werkelijkheid vermoedelijk nog beter dan uit deze simulatie blijkt. Waarmee maar weer wordt bewezen dat de mensen die roepen dat de coronacrisis aantoont hoe kwetsbaar zelfstandigen zijn en dat ze tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden, ongelijk hebben. Beter maken deze mensen zich druk om de veerkracht van grote bedrijven. De meeste zelfstandig ondernemers hebben hun zaken namelijk beter op orde!  

Luister hier naar de reactie van Roos Wouters op het onderzoek bij BNR

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *