Toekomstvisie Werkvereniging

Lees hier onze Toekomstvisie

Roos Wouters Nieuws, Persberichten Leave a Comment

Op maandag 11 mei, was het de Dag van de Modern Werkenden. Dit zijn werkenden die niet de ambitie of de mogelijkheid hebben om 40 jaar voor dezelfde werkgever te werken. Inmiddels zijn er zo’n 3 á 4 miljoen Modern Werkenden. Hun motivatie, energie en toewijding zijn van onschatbare waarde, zowel sociaal als economisch. De samenleving heeft er veel bij te winnen om deze Modern Werkenden op het netvlies te hebben staan en actief te steunen. Zeker in de huidige corona crisis. Daarom presenteerde wij van de Werkvereniging op die dag onze toekomstvisie ‘Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken’ aan. 

Modern Werkenden op de kaart

Modern Werkenden voelen zich niet vertegenwoordigd door politieke partijen en de traditionele deelnemers aan het polderoverleg omdat zij vaak niet in het hokje van traditionele werkgever, werknemer of ondernemer vallen. Deze belangenbehartigers zoeken wel steevast naar oplossingen vanuit die traditionele hokjes. Dit leidt onder Modern Werkenden tot veel frustratie en onvrede over het gevoerde beleid en over nieuwe besluiten die door politiek en polder worden genomen omdat ze hierdoor vaak naast het net vallen. Het pleisters plakken gaat nu ten kosten van bedrijven, banen en brood op de plank. Dat is onnodig en zorgelijk daarom roept de Werkvereniging op om het hokjes denken los te laten en naar werkenden te gaan kijken.

Onvoldoende gehoord

Uit recent onderzoek van de Werkvereniging blijkt dat 88% van de deelnemers zich niet vertegenwoordigd voelt door de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en de politiek. Slechts 4% zegt zich wel vertegenwoordigd te voelen en 7% zegt het niet te weten. Daarnaast geeft 40% van de ondervraagden aan dat er volgens hen geen enkele politieke partij is die voor de belangen van Modern Werkenden opkomt; 14% vindt dat zo’n politieke partij er wel is en maar liefst 45% zegt het niet te weten. Op de vraag in hoeverre de arbeidsmarktvisie van een politieke partij meeweegt in hun politieke keuze, antwoordt 68% dat dit voor hen veel meeweegt. Er valt ook voor politieke partijen dus veel te winnen om Modern Werkenden en hun situatie beter op het netvlies te hebben.

Wat Modern Werkenden willen

Uit het onderzoek van de Werkvereniging komt naar voren dat Modern Werkenden behoefte hebben aan: 

  1. vertegenwoordigd en gehoord te worden;
  2. meer ruimte en vrijheid voor zzp’ers en ondernemerschap;
  3. minder regels, meer handhaving;
  4. geen verplichtingen, wel toegang tot aov en pensioen op vrijwillige basis;
  5. meer autonomie voor alle werkenden;
  6. arbeidsvorm neutrale bestaanszekerheid voor alle werkenden.

Toekomstvisie Werkvereniging

De Werkvereniging vindt deze wensen begrijpelijk en gerechtvaardigd. Om Nederland door de crisis te helpen en straks een goede nieuwe start te maken, bieden we in onze toekomstvisie een aantal oplossingsrichtingen hoe we een stelsel voor werk en zekerheid kunnen inrichten dat iedereen in staat stelt om continu mee te bewegen op een snel veranderende arbeidsmarkt. Wij kunnen de toekomst niet voorspellen, wat we wel zeker weten is dat de arbeidsmarkt van vandaag en morgen vraagt om wendbaarheid, weerbaarheid en aanpassingsvermogen; van grote bedrijven, van het midden- en kleinbedrijf en van werkenden in het algemeen. 

Of download het boekje als PDF (4,0 Mb)

Contractvorm neutrale bestaanszekerheid

Juist nu onze sociale zekerheid en rechtsgelijkheid nog verder onder druk staan door de huidige crisis, moeten we ervoor zorgen dat alle werkenden, los van hun contractvorm, verzekerd zijn van bestaanszekerheid en meer rechtsgelijkheid die meebeweegt met het werk, het leven en de uitdagingen die werkenden daarin tegenkomen. Daar zet de Werkvereniging zich samen met haar medestanders actief voor in!

We hopen we je met deze toekomstvisie een zo goed mogelijk beeld te geven van Modern Werkenden en je te inspireren hoe we ons land zo goed mogelijk uit deze crisis kunnen helpen. 

Ben je nog geen deelnemer van de Werkvereniging en herken jij je wel in onze visie, meld je dan aan voor maar 30 euro per jaar en zorg! Hoe meer deelnemers de Werkvereniging heeft, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op besluitvorming die jou als Modern Werkende aangaat.

Roos Wouters
Aanjager van de Werkvereniging

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *