Een arbeidsmarkt met oog voor individualisme zonder asociaal te zijn

Een arbeidsmarkt met oog voor individualisme zonder asociaal te zijn

Eileen Blogs Leave a Comment

We hoeven de pandemie niet meer aan te halen om te beseffen dat de zekerheden en verworvenheden in het bestaande sociale stelsel niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Het huidige stelsel is ingericht op werknemers in een traditionele relatie met hun werkgever. Terwijl we in een land leven waarin de groeiende populatie Modern Werkenden (nu tussen de 3 en 4 miljoen) blijft groeien. Daar past de traditionele wet- en regelgeving niet meer bij. De oplossing? Het Burgerservicenummer Model (BSM).

Ons huidige stelsel gaat uit van werkenden die in overzichtelijke hokjes te plaatsen zijn met passende oplossingen. Je bent werkgever, werknemer of ondernemer met of zonder personeel. Onze arbeidsmarkt is zo ontzettend divers geworden, met zoveel verschillende contractvormen (wij noemen deze groep ‘Modern Werkenden’), daar past dit hokjesdenken niet meer bij, net zomin als de oplossingen die erbij horen. Daardoor vallen veel Modern Werkenden buiten de bestaande kaders en vissen ze achter het net dat ons sociale stelsel heet.

Het Burgerservicenummer Model

Onze oplossing is: koppel de gegevens van iedere werkende aan het burgerservicenummer. Iedereen met een inkomen doet belastingaangifte. Of je nu ondernemer bent, in loondienst bent of een uitkering krijgt; de aangifte is gekoppeld aan je BSN. Dit is wat we noemen een ‘arbeidsvormneutrale toegang tot basiszekerheid’. Van elke euro die je verdient, kan er automatisch een deel naar de zekerheid die je nodig hebt. Hierdoor wordt ons stelsel solidairder en draagbaar. Die zekerheid kan bestaan uit premies voor sociale verzekeringen en individuele ‘potjes’. Op deze manier geef je alle werkenden rechtsgelijkheid door bijvoorbeeld de minimale opbouw van sociale verzekeringen en voorzieningen – zoals een individueel ontwikkelbudget, inkomen bij ziekte, ouderdom, zwangerschap en werkloosheid – aan het burgerservicenummer van een werkende te koppelen in plaats van aan de contractvorm.

Veel Modern Werkenden vallen buiten de bestaande kaders en vissen achter het net dat ons sociale stelsel heet.

Wat is bestaanszekerheid?

Daarvoor dienen we eerst samen te bepalen wat de basis is: wat vindt iedereen minimaal noodzakelijk? Wat is bestaanszekerheid? Uit ons onderzoek komt naar voren dat al onze respondenten het eens zijn dat daaronder valt:

  • Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid
  • Inkomens zekerheid tijdens de oude dag
  • Inkomenszekerheid bij (langdurige) perioden zonder werk of opdrachten
  • De mogelijkheid om passende woonruimte te huren of te kopen
  • Een budget voor opleiding en ontwikkeling

De toegang tot de meeste van deze zekerheden is nu gekoppeld aan het hebben van een vast contract. Het BSM verandert dat door die sociale zekerheid te koppelen aan je burgerservicenummer. Daarna kunnen werkenden vrijwillig bepalen of ze dit minimum willen aanvullen en hoe. Net zoals we doen bij de ziektekosten. 

Mag het over de inhoud van het werk gaan?

Dat stukje ‘vrijwillig’ is een belangrijk onderdeel van het BSN model. Uit ons eigen onderzoek blijkt namelijk dat verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en een verplichte pensioenopbouw overkomt als een gebrek aan keuzevrijheid om zelf voor (aanvullende) verzekeringen en voorzieningen te kunnen kiezen. Dat betekent niet dat Modern Werkenden zich geen zorgen maken over hun bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en oude dag. Ook dat staat hoog op hun agenda. 

Hoog tijd dus voor een systeem dat meekan met de wensen en behoeften van de werkende anno nu. Een systeem waarbij het weer gaat over wat je doet en niet hoe je het doet. Het grote voordeel van het BSM is namelijk dat de inhoud weer prioriteit is en niet de contractvorm en de daarbij behorende toegang tot bepaalde zekerheden. Dat voorkomt dat mensen langer in een vaste functie blijven hangen dan wenselijk is, met burnouts tot gevolg. Het BSM voorkomt dus frustratie en stilstand op een arbeidsmarkt die juist in beweging moet zijn. Bovendien verlost het BSM ook werkgevers van de starre zorglast van een vast contract.

Zet de werkenden weer centraal

Natuurlijk kunnen we dit model niet van de een op de andere dag invoeren. Dan gaan we voorbij aan de opgebouwde rechten binnen het huidige bestel. Voor nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt biedt het BSM wel direct voordelen. Degenen die al actief zijn op de arbeidsmarkt kunnen vrijwillig overstappen.

Hoe dan ook, de groep Modern Werkenden groeit. Dat betekent dat meer mensen behoefte hebben aan nieuwe, flexibele werkvormen en bijpassende vormen van sociale zekerheid. Daarom streeft de Werkvereniging naar een fundamentele hervorming van ons sociale stelsel en bijbehorende wetgeving waarbij werk en werkenden centraal staan en niet langer het stelsel en de contractvorm. Het is tijd om in te spelen op de behoeften van vandaag met ruimte voor de behoeften van morgen. Daarbij past een flexibel stelsel in combinatie met zekerheid. Een dat oog heeft voor individualisme zonder asociaal te zijn. 


Steun de werkvereniging en zet je handtekening. Hoe groter onze achterban, hoe luider onze stem in de politiek en hoe groter onze impact. Laat je horen, sluit je aan. 

Het werken van nu is allesbehalve vast. Het denken helaas nog wel. Met jouw support maken we impact. Voor iedereen.

Sluit je aan bij al ruim 200.000 Modern Werkenden voor de arbeidsmarkt van morgen.
Zet je handtekening.

Aanmelden Ik steun de Werkvereniging!
Ik steun de Werkvereniging!

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *