Werkvereniging

Hoera verplicht AOV-verzekerd, of toch niet? Geef hier jouw mening!

Roos Wouters Petities 9 Comments

Onlangs is de Stichting van de Arbeid (Star) met een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen gekomen. Om te kijken of we hier als Werkvereniging tegen in actie moeten komen, willen we graag van jullie weten of je voor of tegen dit voorstel bent, waarom en wat jouw voorkeur heeft. 

Waar bestaat het AOV-voorstel van de Star uit?

Het betreft een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel (inclusief DGA’s) tot aan de AOW-leeftijd. De belastingdienst int de premie en het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering. De uitkering bedraagt maximaal 1650 euro per maand. De premie is afhankelijk van je inkomen en of je kiest voor een wachttijd van 6 maanden, 1 of 2 jaar. Vanaf een inkomen van € 20.000 bruto per jaar valt de premie tussen indicatief € 120 tot max. € 220 euro bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar. De netto premie komt naar verwachting in een bandbreedte tussen € 85 en € 150 per maand bij een inkomen vanaf 20.000 bruto tot maximale dekking van € 30.000. De verzekering kent geen acceptatie uitsluitingen. Aanvullend verzekeren is mogelijk. 

Vul de enquête in en geef je mening:

Het duurt maar een paar minuten om de enquete in te vullen.

Bekijk hier de resultaten van deze enquête

*Onder een zzp’er verstaat de Star:

 • Zelfstandige ondernemers zonder personeel met winst uit onderneming;
 • Beroepsbeoefenaren (‘met resultaat uit overige werkzaamheden’)
 • Directeur-grootaandeelhouders zonder personeel;
 • Meewerkende echtgenoten.

Comments 9

 1. Sturende vraagstelling. Bij vraag 4 kon ik niet alleen ‘G’ invullen, de ‘anders’, ik moest een van de opties kiezen. Die bevielen me allemaal niet. Instructie staat bij mij ingevuld bij ‘G’.

  1. Ten eerste, dank je wel voor het invullen van de vragenlijst. Het is prima dat je ‘Anders’ hebt gebruikt als de overige opties voor jou niet van toepassing zijn.

 2. Geen slecht, maar een beroerd plan. Ik heb een AOV gehad. Toen ik er beroep op deed, merkte ik, dat er zo ontzettend veel achterdocht is, waardoor er heel veel dure en inhoudelijk nergens op slaande controles en onderzoeken waren, dat ik me als melkkoe voor de verzekering en de ziekenhuisspecialisten voelde, op zo’n manier dat ik er nog zieker van werd en minder vertrouwen kreegacht in mijn genezingscapaciteiten. Ik heb wat zij mijn “claim” noemden ingetrokken. Wat een woord voor wat in feite een steuntje in de rug moet zijn om er weer bovenop te klauteren en zelf verder te kunnen. Claim is oorlogstaal, die gelijk al uitgaat van betwisten, van juridisch getouwtrek. Waarvoor vast ook al een deel van de premie opzij wordt gezet door de verzekeraars. Nee, AOV is geestelijk ziekmakend en daardoor fysiek ziekhoudend.

 3. Hoewel ik niet tegen een vangnet, via de belastingdienst, bij arbeidsongeschiktheid ben voor alle Nederlanders, vind ik dit een in treurige regeling. De premie en uitkering liggen totaal niet in verhouding.
  Daarnaast vind ik dat het voor alle werken in Nederland dan wel vergelijkbaar moet zijn qua voorwaarden. Dus niet dat je in loondienst weinig betaald voor een goede uitkering en als zzper veel betaald voor een lage uitkering.
  Zzpers zijn geen melkkoe!

 4. Ik ben absoluut tegen gedwongen AOV via belastingdienst en UWV. Zelfstandigen zijn geen werknemers dus behandel ze dan ook niet zo. De term zelfstandige zonder personeel is meer dan belachelijk. Deze materie loopt al meer dan 30 jaar en is alleen maar gecompliceerder en onduidelijker geworden. Een ambtelijk systeem als het UWV is veel te loch en zal veel manuren vergen en hierdoor is de kans groot dat de verplichte verzekering op lange termijn alleen maar duurder uitvalt. Ook verbaasd het mij in hoge mate dat er beslist wordt zonder de Zelfstandigen te horen of een alternatief aan te bieden.

 5. Zeer slecht plan, hier is totaal geen draagvlak voor. Maak hem vrijwillig. Als ZZPers hem dan goed en goedkoop genoeg vinden, dan wil men hem echt wel.

 6. Nee, liever niet. Kan ik noet betalen en betaal al iets bij mijn OT baan. En zeker niet als het niet voor iedereen geldt. Liever sparen.

 7. Ik ben zeer tegen de AOV voor zzp’ers.
  Ik ken beroepsmatig veel zzp’ers aan laat ik zeggen de onderkant van het loongebouw, omdat ik voor hen administratie en belastingaangiften doe.

  1. Voor een groot aantal van hen geldt dat de partner ook werkt. Zou het zzp-inkomen wegvallen, dan is er voldoende inkomen om op terug te vallen. Bovendien zul je ook bij arbeidsongeschiktheid nog iets anders kunnen doen; dat is althans wat de controlerend arts altijd beweert.
  2. Een niet onaanzienlijk aantal van hen is zelf al niet al te gezond. Dat is nl al de reden dat ze gezocht hebben naar ‘alternatieve inkomensbronnen.
  Een AOV lijkt het verzekeren van een brandend huis
  3. Er gaat ongelooflijk veel geld verloren met controle en uitvoering van de verzekering. Inclusief de assurantiebelasting hierop durf ik te schatten dat hooguit 50% van de inleg ook naar de zieken terugvloeit
  4. Een ondernemer kent tal van risico’s. Het hebben van een potje achter de hand is daarom altijd verstandig, maar dan wel in eigen beheer want datzelfde potje kan zowel leegloop, commerciële blunders, aansprakelijkheid als AO dekken. Een AOV is een potje wat geëtiketteerd is voor slechts één van deze risico’s.
  5. De meeste zzp’ers werken met hun hoofd. Als het werk niet meer zo goed gaat, uit zich dat in minder kwaliteit van het afgeleverde werk, of minder tevreden klanten, of minder snel afgeleverd werk. Op geen enkele manier zal een controlerend arts stellen, dat een terugloop in klanten komt door de vage klachten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *