Stef Witteveen - Werkvereniging

Zwicht niet voor verplicht

Roos Wouters Nieuws 1 Comment

Lees hier het betoog van opjutter van de Werkvereniging Stef Witteveen tegen verplichten van zzp’ers om een arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of pensioen af te sluiten.

Ben je het eens met Stef teken dan de petitie: Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP

We hebben in de afgelopen jaren telkens gemerkt dat er een enorm verschil zit tussen wat de overheid beoogt te bereiken met regelgeving op de arbeidsmarkt en wat ze daadwerkelijk bereikt. Niet zelden zijn die twee zelfs elkaars tegenovergestelde.  De Wet Flex en Zekerheid en de Wet DBA zijn slechts enkele voorbeelden maar feitelijk is er al in geen tien jaar succesvolle wetgeving ingevoerd op de arbeidsmarkt. Naar mijn mening komt dit omdat de overheid noodzakelijke en onafwendbare ontwikkelingen probeert af te stoppen in plaats van ze in goede banen te leiden.

In plaats van flexibiliteit tegen te houden, kan de overheid beter formuleren onder welke condities en omstandigheden flexibiliteit wel kan en mag. Iedereen kan zich voorstellen dat de overheid graag de rechtsgelijkheid en de solidariteit in de samenleving wil beschermen maar dat betekent toch niet dat iedereen in een vast dienstverband moet worden geforceerd. Je kunt de werkenden van nu niet over één kam scheren en met allesomvattende regelgeving de hele beroepsbevolking bereiken en beheersen. Daarvoor is die groep werkenden te divers.

Nu lijkt de overheid inkomensverzekeringen (arbeidsongeschiktheid en pensioen) verplicht te willen stellen voor alle zzp’ers. Ze beschouwen het om begrijpelijke redenen als ongewenst dat een groeiende groep werkenden onverzekerd werkt en vrezen de toekomstige maatschappelijke gevolgen van een nieuwe groep armen. Maar wat bereik je dan met verplichte verzekeringen? Misschien is het voor een deel van de zzp’ers een uitkomst maar waarom komen die niet in aanmerking van de ‘gewone’ sociale zekerheid voor werknemers? En wat als je je inkomenszekerheid op een andere manier hebt geregeld en nu plotseling door deze nieuwe verplichtingen op kosten wordt gejaagd? Waarom wordt weer iedereen over één kam geschoren?

En bij wie gaan de zzp’ers dan die verzekeringen afsluiten? Wordt dat weer een door de overheid beschermd stuk marktwerking? Welke ervaringen hebben we eigenlijk met de verzekeringssector op dat gebied en weten we wel zeker dat het niet duurder wordt dan het sociaal stelsel voor werknemers. En krijgen ze een vergelijkbaar recht op een uitkering? Ontstaat er geen nieuwe rechtsongelijkheid en wordt het systeem van solidariteit niet alsnog ondermijnd? Als deze vragen niet helder kunnen worden beantwoord, kan er niet veel goeds uit deze verplichtstelling voortkomen.

Ongetwijfeld zal een deel van de werkenden tevreden zijn met verplichte verzekeringen maar een veel groter deel zal zich van de regen in de drup geholpen voelen. Tegen wil en dank in een verplicht format geduwd dat achter een bureau in Den Haag is bedacht. Een construct dat niet voortkomt uit de doelgroep zelf maar vanuit de bevoogding en bemoeizucht van de overheid. Goed bedoeld allemaal hoor, daar gaan we vanuit. Maar zoals al jaren het geval, wederom met averechts effect.

Stef Witteveen is naast opjutter van de Werkvereniging ook voorzitter van de raad van advies van Uniforce, de ondernemersvorm voor professionals.

Comments 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *