Werkvereniging begint rechtszaak tegen de staat

Roos Wouters Nieuws 5 Comments

Deze week is Roos bij de advocaat geweest om een proces tegen de staat voor te bereiden. Aanklacht: ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de Corona maatregel. De staat ontziet werkenden met een contract voor onbepaalde tijd in tegenstelling tot alle andere werkenden (Modern Werkenden) die getroffen worden door de Corona Maatregelen. Deze vallen ofwel tussen wal en schip of worden teruggebracht tot een sociaal minimum.

We trekken deze rechtszaak dus breder dan de zzp’er of een bepaalde getroffen sector. De ongelijke behandeling bestaat volgens ons uit het onderscheid dat het kabinet maakt op basis van de contractvorm: Waarom doet je contractvorm ertoe bij de bepaling of en hoeveel steun je krijgt als je allemaal op last van overheid moet stoppen met het uitoefenen van je werk? Dit heeft niets met ondernemersrisico te maken. Bovendien wordt de noodsteun van ons aller belastinggeld betaald.  

Ruim voor deze pandemie waarschuwde de overheid er al voor dat de kloof tussen vast en flex te groot aan het worden was. Minister Koolmees stelde daarom de Commissie Borstlap in die moest adviseren hoe deze kloof te dichten. Kort na het verschijnen van dit rapport brak de corona crisis uit. Wat ons betreft was dit hét uitgelezen moment om het advies van Borstlap in de praktijk te brengen. De commissie Borstlap pleit ervoor om mensen met een ‘vast contract’ slechts 80% van hun dienstbetrekking te garanderen met de mogelijkheid om ze in tijden van reces voor 20% in de ww te laten gaan. Hans Borstlap zegt hierover in onze podcast  dat werkgevers zo veel beter in staat zijn om normale conjuncturele ups en downs op te vangen, zonder mensen te moeten ontslaan. Verder pleit hij voor een contractvorm neutraal basis vangnet voor alle werkenden.  

Het kabinet kiest er echter voor om in de crisis een nieuwe regeling op te tuigen (NOW) waarbij werkgevers alleen in aanmerking komen voor noodsteun als ze de werknemers vrijwel volledig ontzien. Werknemers mogen niet ontslagen worden, ze krijgen geen deeltijd-ww zoals bij eerdere crises gebruikelijk was en ze kunnen rekenen op een inkomen tot drie keer modaal (ruim een ton per jaar). Deze kosten voor de NOW komen dus uit de algemene middelen en niet uit de sociale verzekeringskassen. Iedereen die belasting betaald draagt hier dus aan bij. 

Voor ondernemers (met en zonder personeel) wordt geen nieuwe regeling opgetuigd. Als ze al in aanmerking komen voor noodsteun (Tozo) dan is deze steun gebaseerd op een versoepelde versie van de bijstand die onder de participatiewet valt. Hun inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (zo’n 12.000 per jaar voor alleenstaanden en 18.000 per jaar voor een gezin). En de voorwaarden zijn sinds het eerste noodsteun pakket, alleen maar aangescherpt.

Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk en onverdedigbaar dat het kabinet er middels deze noodsteun maatregelen voor kiest de kloof tussen werkenden op basis van de contractvorm te vergroten. Waarbij ook het CPB er al in 2020 voor waarschuwde dat de smalste schouders nu de zwaarste lasten dragen. Dit vonden wij vanaf het begin van de invoering van de noodsteun maatregelen al onverdedigbaar. Nu er bij de laatste lockdown ook nog voor is gekozen om de NOW intact te laten, de eisen van een minimale omzetdaling zelfs te verlagen, terwijl de ondernemers naar een nieuwe regeling met verhoogde eisen worden verwezen, is bij ons de maat vol. We houden er niet van om naar de rechter te stappen maar als het kabinet doof blijft voor de boodschap van ons en vele anderen, dan zien we ons helaas genoodzaakt.   

Na ruim twee jaar corona ellende, waarbij de getroffen ondernemers fors op hun buffers hebben moeten interen, ook nog een levensvatbaarheidstoets voorgeschoteld krijgen, terwijl de werknemer met een vast contract wederom terug mag vallen op de regeling waarbij ze hun inkomen tot drie keer modaal uitbetaald krijgen, ongeacht de levensvatbaarheid van hun baan of het inkomen van een eventuele partner, vinden wij de kloof onverantwoord groot worden.

Wij gunnen alle werkenden die getroffen worden door de Corona Maatregelen gepaste en proportionele noodsteun waarbij juist de kloof tussen vast en flex verkleind wordt, want alleen SAMEN komen we uit deze crisis!

Omdat de Werkvereniging niet over de financiële middelen beschikt om deze rechtszaak te bekostigen, hebben we een crowd funding campagne opgezet. Alle hulp om deze campagne te laten slagen is welkom! Heb jij tijd en zin, een mooi netwerk en/of creatieve ideeën neem dan contact met Roos of Jolanda op via info@werkvereniging.nl.   

Comments 5

 1. Ook wij zijn financieel zwaar getroffen door Corona. €1500,00 TOZO terwijl we zakelijke vaste lasten hadden van €10000,00 per maand (steunpakketten vergoedden niet alles) en privé een hypotheek en twee studerende kinderen. Er is alleen goed gezorgd voor werknemers in loondienst en dat is zeer kwalijk. Dit voelt heel onrechtvaardig

 2. Wij zijn een echtpaar ZZP (voeren samen een bedrijf zonder personeel). In de eerste lockdown hebben we tozo aangevraagd. Krap 1500 om een huishouden met 2 kinderen én bedrijfslasten van te betalen. Drie maanden doffe ellende en toen één maand waarin we € 20 winst draaiden. Zoals iedere ondernemer weer kun je met die € 20 natuurlijk de put van achterstanden nooit dempen, maar we moesten wel de tozo van die maand terugbetalen. Het principe van middelen gold niet. Alhoewel de woordvoerder van de gemeente mijn pleidooi heel goed begreep, besliste de jury dat de regels nu eenmaal de regels waren. Een euro winst betekent geen recht op tozo. Drie maanden eraan voorafgaand met duizenden euro’s verlies veranderen daar niets aan.

 3. Accent in het beleid vanaf begin Corona lag teveel of uitsluitend op ondersteuning van ondernemingen en te weinig op aanvullende inkomens steun voor wie buiten de vaste contract norm of vorm valt. Blinde vlek, ondanks vele signalen in de media.”Crisis inkomen” als vorm van echt vangnet blijft goed idee. Blijf aandacht vragen! Succes!

 4. Beste mensen, ik behoor tot de doelgroep (zzp-er in de cultuurbranche) waar jullie voor werken en ik wil even melden hoe blij ik ben dat jullie stappen gaan zetten om de onrechtvaardigheid recht te zetten.
  Veel succes en heel veel dank!

  1. Post
   Author

   Beste Ali,
   Dank je wel voor je bericht, daar worden wij weer blij van want daar doen we het voor!
   Met passie en fundamenteel rechtvaardigheidsgevoel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *