Uitkomst Debat Draagvlak in de Polder

Roos Wouters Nieuws Leave a Comment

Alle werkenden aan de poldertafel
…ook zzp’ers en andere Modern Werkenden.

De polder vertegenwoordigt steeds minder werkenden in Nederland. Tijd voor verandering. Een goed fundament voor álle werkenden moet het vertrekpunt zijn. Daarover waren sprekers uit politiek, vakbeweging, werkgeversorganisaties en jongeren het eens tijdens het debat ‘Draagvlak in de polder’, georganiseerd door de Werkvereniging en Pakhuis de Zwijger.

De huidige polder bestaat uit vertegenwoordigers van de politiek en de traditionele (grote) werkgevers- en werknemersorganisaties. Een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen is echter alleen mogelijk als ‘de polder’ ook iedereen een plek biedt. Hans Borstlap (voorzitter commissie Regulering van Werk) constateert als ‘polderman’ dat “er 9 miljoen werkenden zijn, waarvan 5 met een standaardcontract, 1,5 miljoen zzp’ers en de rest flexwerkers. Het is vreemd dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen.” Hij wenst uiteindelijk één sociaal fundament voor alle werkenden.

Iedereen betrekken
Het lidmaatschap van verenigingen, en dus ook belangenverenigingen, neemt af in ontzuild Nederland. Tegelijkertijd neemt de diversiteit op de arbeidsmarkt toe. Piet Fortuin (voorzitter CNV Vakmensen) vindt daarom dat belangenvertegenwoordigers in het polderoverleg de plicht hebben niet alleen van hun eigen leden uit te gaan, maar ook breder te luisteren. “Praktijkmensen moeten betrokken worden,” voegt Anne Megens (adviseur beleid en strategie AWVN) toe, “zodat de discrepantie tussen regels en praktijk wordt opgelost.” Frederieke Schmidt Crans (voorzitter Bovib) wil daarbij de arbeidsmarkt in goede banen leiden en misbruik tegen te gaan, bijvoorbeeld door tariefstelling en keurmerken.
Daan Stroeken (student en ex-consultant Young Advisory Groep): “Jongeren volgen het niet meer. Zij willen niet al zo vroeg in hun opleiding keuzes maken die hun hele werkende leven bepalen. En ambtenaren zien alleen beren op de weg. Er is een enorm gat tussen die werelden.”

Formatieonderhandelingen cruciaal
Judith Tielen (Tweede Kamerlid VVD) denkt dat het in de formatieonderhandelingen en daarna onmogelijk is om modern werkenden níet te betrekken. Al heeft haar motie hierover nog niet tot concrete actie geleid. “Maar in de komende formatieonderhandelingen wordt het een belangrijk onderdeel. Ik verwacht wel dat er iets gebeurt, en dit is het moment. Zelfstandigen krijgen daar een gelijkwaardige positie.” 

Aan de slag
Roos Wouters, directeur van de Werkvereniging, concludeert dat de polderpartijen het feitelijk eens zijn over het belang van deelname van álle werkenden aan het ‘polderoverleg’. En dat er een gedeelde wens is om alle werkenden een sociaal fundament te bieden. “We hebben geen tijd meer, we moeten hier nu mee aan de slag. Laten we dat met elkaar doen,” nodigde zij uit.

Bekijk het debat hier terug

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *